Nyheter

Lan lar trærne stå

Byrådet har bestemt seg for å ikke flytte trikken fra Frognerveien til Bygdøy allé, og kastanjetrærne for stå der de alltid har stått

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) kunne i går stolt fortelle lokalbefolkningen på Frogner at Bygdøy allé skal bestå slik den er i dag.

– Det vi ønsker er å redde alleen, og bevare det slik den er, plante nye trær, og tilrettelegge for syklister, og få ned biltrafikken slik mange i bydelen ønsker, sier Lan Marie Berg til Dagsavisen.

BEVARES: Byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg, er glad for å kunnebevare Bygdøy allé slik den alltid har vært. Noe ikke minst Håkon Wium Lie (t.v) og Audun Engh i den lokale velforeningen og lokalpolitiker Arne Haabeth (MDG), er glade for. FOTO: TOM VESTRENG

Byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg, er glad for å kunnebevare Bygdøy allé slik den alltid har vært. Noe ikke minst Håkon Wium Lie (t.v) og Audun Engh i den lokale velforeningen og lokalpolitiker Arne Haabeth (MDG), er glade for. Foto. Tom Vestreng

Bakgrunn: Kastanjene råtner i Bygdøy allé

Bakgrunn: Fraråder flytting

Utredning

– Og planene om å flytte trikken til Bygdøy allé har vi lagt vekk, sier hun med et smil.

I 2015 bestilte det forrige byrådet en utredning i Bygdøy allé. Bakgrunnen for bestillingen var å avklare om dagens trær og deres plassering kunne og burde beholdes, eller om gaten burde bygges om og nye trær plantes. Det var også behov for å se på muligheten for tilrettelegging for ulike trafikantgrupper i gaten, da Bygdøy allé er en viktig transportåre i sentrum. Formålet med konseptvalgutredningen var å finne den mest hensiktsmessige disponeringen av gatearealet i Bygdøy allé. Utredningen konkluderte med et alternativ som krevde utskiftning av alleen for å gi plass til sykkel og trikkeinfrastruktur i gaten.

– Nå skal vi få Bymiljøetaten til å finne gode sykkelveiløsninger for alleen. Det er noe mange har etterspurt. Sykkelvei i Bygdøy allé er en del av det prioriterte sykkelveinettet i Oslo, sier Lan Marie Berg videre.

– Har dette vært en vanskelig sak for byrådet?

– Jeg vil ikke si at det har vært vanskelig. Men det er en sak vi har jobbet igjennom. Det har vært viktig for oss å kunne bevare denne gaten slik den er, sier byråden.

Ødelagt

I dag er mange av trærne, særlig i den øvre del mot Skøyen ødelagt, og må erstattes.

– Det er samtidig sånn at en god del av trærne i alleen allerede er døde og fjernet, uten å ha blitt erstattet, i påvente av valg av løsning i gaten. Vi vil be Bymiljøetaten om å plante nye trær der hvor det mangler trær, og vurdere om vi kan gjøre tiltak som bedrer vekstforholdene for eksisterende trær. Det kan skje raskt, uten at jeg kan si eksakt når, sier byråden.

For lokalpolitikerne er dette godt nytt.

– Trikken har alltid gått der går nå siden starten, og den er en viktig del av en historisk linje. Derfor bør trikken fortsatt gå der den går nå, sier Håkon Wium Lie, som sitter i styret i Skarpsno, Gimle og Frogner vel.

Det er et stort lokalt engasjement for å bevare Bygdøy allé slik den fremstår i dag. De ønsker ikke trikk i Bygdøy allé, som det anbefales i en konsulentutredning laget av Norconsult på oppdrag fra Bymiljøetaten.

– Det som er så flott et det lokale engasjementet for denne viktige alléen. Vi har lyttet til dem, sier Lan Marie Berg.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Veldig glad

–  Jeg tror mange har hatt inntrykket at byrådet har stått klar med motorsagen. Det er vi veldig glad for å, sammen med byråden, kunne dementere. Og jeg tror jeg tør å snakke for de fleste i Frogner bydel, at vi vil bevare og restaurere Bygdøy allé, samt å få ned biltrafikken, Arne Haabeth, lokalleder i Frogner MDG..

– Å få ned trafikken er viktig for at trærne skal kunne leve, og så er vi veldig glad for at det legges til rette for sykkel, og at trikken ikke kommer hit.

– Vi er veldig fornøyd med byrådets vedtak. Det som også er viktig er å få mer gateliv i Bygdøy alle, sier styreleder Audun Engh Skarpsno, i Gimle og Frogner vel til Dagsavisen.

– Det eneste vi nå mangler nå er en forgylt statue av Jens Book Jensen i alléen, sier Håkon Wium Lie med et smil, og stemmer i med Book Jensens store slager, «Når kastanjene blomstrer i Bygdøy allé».

– Vi kan le av det, men vi må huske på at Bygdøy allé, er ved siden av Karl Johans gate, Norges mest kjente gate. Derfor er vi nå veldig glade for at Bygdøy allé nå bevares, sier Arne Haabeth .

Nyeste fra Dagsavisen.no: