Nyheter

10.000 boliger trues av politistøy

10.000 boliger i den nye, grønne bydelen Gjersrud-Stensrud vil komme midt i «skuddlinjen» for politiets nye beredskapssenter på Taraldrud.

Slik vil den nye bydelen Gjersrud-Stensrud bli.

Gjersrud-Stensrud er det siste større området i Oslos byggesone som kommunen eier, og som ikke var regulert og bygd ut.

Da Oslo kommune satte i gang med reguleringsplanen for området i 2010, var det ingen som visste at bydelen ville få en bråkete nabo.

I 2010 var byrådet opptatt av å få på plass kollektivløsninger, til den nye bydelen, som etter planen skal få inntil 10.000 nye boliger.

I 2010 var fortsatt Alnabru det heteste området for beredskapssenteret. Den gangen var Politiets plan å bygge et nytt beredskapssenter på Alnabru. En plan som nå er skrinlagt.

Nå er senteret besluttet flyttet til Taraldrud, 600 meter unna den planlagte bydelen.

Bedt om møte

Byråd for utvikling, Hanna Marcussen (MDG) har bedt om et møte med justisministeren for å få klarhet i hvilke konsekvenser det nye beredskapssenteret vil få for den nye bydelen bydelen og beboerne i området.

– Vi har gitt staten beskjed om våre krav knyttet til miljø og støy, og forventer at justisdepartementet legger dette til grunn i planleggingen, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) til Dagsavisen.

En som har engasjert seg sterkt i saken, er Sven Brun, som også er med i redaksjonen i bjorndal.no, har skrevet flere høringssvar.

Og han hevder at de ikke har fulgt loven.

– Plan- og bygningsloven krever at planarbeidet skal legge til rette for medvirkning og at en konsekvensutredning er utført. Bjørndal og resten av Oslo kommune er ikke tatt med i planprosessen. Oslo kommune er stort sett ikke nevnt i konsekvensutredningene, mener han.

– Det virker som om Justisdepartementet har det veldig travelt med å få kjørt denne saken igjennom, sier han.

Les også: Skuddstøy vil ramme 2.000 barn

På spørsmål fra Dagsavisen, svarer justisminister Per-Willy Amundsen slik på spørsmålet om beredskapssenteret vs. Gjersrud-Stensrud:

– I arbeidet med beredskapssenteret har vi hatt flere åpne møter med Oslo kommune, både med den sittende politiske ledelsen og den forrige, hvor den planlagte utbyggingen har vært blant temaene på dagsorden, sier Amundsen.

For å forberede utviklingen av den nye bydelen, har de startet opp med å deponere tre millioner kubikkk fyllmasse fra den nye Follobanen på Gjersrud-Stensrud.

Les også: Her har de fjernet Oslo fra prospektbildet

Bekymret for støy

– Dette er masse som skal plasseres slik at den kan brukes til å utvikle den fremtidige bydelen, sier Rasmus Reinvang.

Beboere i Søndre Nordstrand og Follo, som vil få beredskapssenteret i nabolaget har lenge engasjert seg i saken, og mener politiets nye beredskapssenter på Taraldrud i Ski truer med å forringe livskvaliteten til innbyggerne i nabokommunene Oppegård og Oslo.

De er bekymret for støy fra helikoptre, skyting og granater.

I det som betegnes som gul støysone, vil det ligge flere skoler og fire barnehager, inkludert Tårnåsen skole og Hellerasten skole i Oppegård.

Les også: Her har de fjernet Oslo fra prospektbildet

Også ansatte på skoler og barnehager, samt eldre og andre som er hjemme på dagtid kan bli berørt.

Det mange når lurer på er hvor attraktivt en bydel med Politiets beredskapssenter som nabo vil bli. Og med helikopterstøy rett over hustakene.

Mindre attraktivt

– Det er ikke bare Gjersrud-Stensrud som blir mindre attraktivt som boligområde. Beboere på Bjørndal og andre omkringliggende områder vil bli påført et stort verditap på sine boliger (i tillegg til helseulempene) dersom statens reguleringsplan blir vedtatt i sin nåværende form, sier Sven Brun.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Det vil ta minst 10 år før utbyggingen av den nye bydelen kan starte. Først må all massen sette seg, og hele reguleringsplanen skal også revideres for å få på plass en hypermoderne kollektivløsning.

Beredskapssenteret er ventet å stå ferdig i 2020.