Nyheter

Fraråder flytting

Byantikvaren ønsker å bevare kastanjetrærne i Bygdøy allé og fraråder å flytte friske og verneverdige trær, slik byrådet har foreslått.

Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (Frp) har tidligere foreslått å bevare kastanjetrærne i Bygdøy allé slik de er i dag.

Les også: Kastanjene råtner i Bygdøy allé

Bør bevares

Nå har hun også Byantikvaren med på laget, og byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) vil se på saken på nytt.

– Jeg råder byrådet til skrinlegge hele forslaget om å flytte trerekken. Bygdøy allé bør bevares slik den er i dag, sier Camilla Wilhelmsen til Dagsavisen.

Selv om Byantikvaren har trerekken på sin «gule liste», er det bystyret som til slutt har det avgjørende ordet.

Byrådet ønsker å få plass til trikk og sykkelvei i alléen, og vil derfor flytte trerekken for å få bedre plass i gata.

«Etter Byantikvarens vurdering har plasseringen av trærne i Bygdøy allé svært høy verneverdi – og er helt avgjørende for hele gatens preg. Plasseringen har stor betydning for hvilken størrelse trekronene kan oppnå og dermed for hva slags «landskapsarkitektonisk rom» trærne kan danne i forhold til gaten og bebyggelsen. Vi ser dagens plassering som avgjørende for å unngå en klemt situasjon, der trekronene stanger i bygningens vegger, noe som kan medføre økt slitasje og skade på verneverdig bebyggelse – samt at man derfor ender opp en mindre type trær. Det ville vi se som svært uheldig i forhold til allégatens opprinnelige storslåtte avenypreg. Videre vil en flytting innebære at eksisterende friske og verneverdige gamle trær må felles, mot vår anbefaling, skriver avdelingsleder Morten Stige og antikvar Cathrine Reusch hos Byantikvaren i et svar til byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel, som ber om Byantikvarens uttalelse.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Protesterte

Camilla Wilhelmsen sendte 29. mars et brev til byrådet hvor hun ba det om å vurdere å bevare trærne. Tre måneder senere fikk hun svar fra miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

«Jeg ser at jeg kunne vært mer presis i mitt forrige svar til representanten, men av og til er det sånn at man ikke ser skogen for bare trær», skriver Lan Marie Berg i svarbrevet til Camilla Wilhelmsen.

Les også: Ikke rasér Bygdøy allé

Byrådsavdelingen vil nå se på flere alternativer før de bestemmer seg for veien videre, og de vil vektlegge hva Byantikvaren sier.

«Etter at jeg ble kjent med dette, har jeg bedt Bymiljøetaten om å gjøre en nærmere vurdering av hvordan Byantikvarens uttalelse virker inn på de utredede konseptene i KVU (konseptvalgutredning) for Bygdøy allé. I vurderingen har jeg også bedt Bymiljøetaten om å ta hensyn til mitt ønske om å bevare de friske trærne i alleen. Jeg vil avvente denne vurderingen før jeg tar stilling til hvordan utredningen skal tas videre», skriver Berg videre.

Mer fra Dagsavisen