Nyheter

Får full kontroll over arvesølvet

I 2004 ville det høyrestyrte byrådet selge Hafslund for fem milliarder kroner. I dag sikret kommunen seg eierskap over selskapet som er verdt nesten 20 milliarder kroner.

sikrer seg HAFSLUND: Byrådsleder Raymond Johansen og byråd for      næring og eierskap Geir Lippestad presenterer oppkjøp av Hafslund.FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Kjøpet skal opp i bystyret før sommeren, og byrådet har ved hjelp av Rødt sikret seg flertall.

– Vi har jobbet med å få til dette i ett år, sa en tydelig stolt byrådsleder Raymond Johansen (Ap), da han presenterte avtalen i går formiddag.

Skepsis fra Høyre

Høyre i bystyret er skeptisk, selv om de ser positive trekk ved oppkjøpet.

– Vi synes det ikke er riktig at Oslo kommune skal være en eneeier i store deler av strømnettet på Østlandet. Strømnettet tas av børs, og vi mister muligheten til å få en løpende vurdering av selskapet resultater. Vi mister også muligheten til å få inn andre profesjonelle eiere enn kommunen, sier gruppeleder Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

– Meningsløst

Frps Carl I. Hagen mener kjøpet er meningsløst.

– Jeg finner kjøpet av hele Hafslund ASA ubegripelig i tillegg til at det er meningsløst å binde opp bykassens penger på dette. Hafslund er i hovedsak et gjennomregulert nettselskap og strømkunder vil få sin strøm i nettet uavhengig av hvilken kraftprodusent de kjøper sin kraft fra. I redegjørelsen fra røde Raymond Johansen fremgår det at Fortum gjennom blant annet oppkjøp av Hafslund Marked går inn i nye Hafslund for totalt 9,1 milliarder kroner. Oslos innbyggeres interesser blir ikke ivaretatt ved å bruke enorme midler på eierskap i stedet for investeringer. Hvilke andre kommunale formål disse pengene kunne vært brukt til er ikke nevnt med et ord, sier Frps gruppeleder Carl I. Hagen.

– Historisk, mener SV

Han legger til at det å legge Hafslund Produksjon til E-Co virker fornuftig, men påpeker at det kunne vært gjort ved å selge Hafslund Produksjon til E-Co. Det avgjørende er hvilken pris som betales og fremtidig renteutvikling og utbyttemuligheter.

SV i bystyret er ubetinget positive.

– Dette er historisk, at vi kjøper oss opp igjen. Det pleier å gå motsatt vei. Dette viser at det betyr noe hvem som styrer byen, sier leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, til Dagsavisen, og påpeker to viktige ting med oppkjøpet.

– Det ene er eierskapet til inntektene fra vannkraften. Det andre er langsiktigheten for kraftbransjen spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet i Norge. Og offentlig eierskap med langsiktighet gjør at dette har et større fokus på fornybar energis rolle i det grønne skiftet. Så vi vil støtte dette i bystyret, sier hun.

Grønt eierskap

I tråd med byrådserklæringen skal Oslo kommune utøve et aktivt og godt eierskap som sikrer offentlig styring og drift av viktig infrastruktur.

– Avtalen gir Oslo kommune kontroll over selve arvesølvet, som vil bidra til å sikre inntektene til Oslos innbyggere i generasjoner framover, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Dette er den største handelen innenfor kraft noensinne. Transaksjonen finansierer seg selv ved at prisen Oslo kommune må betale dekkes inn av salget av eiendeler til Fortum, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap).

Oslo kommune eier i dag E-CO energi (100 prosent) og Hafslund ASA (53,7 prosent). Eierskapet har vært viktig og generert store økonomiske overføringer til Oslo kommune. Det har gitt økt frihet og mulighet til å realisere viktig velferd for byens innbyggere. Nå ønsker kommunen å styrke dette eierskapet.

I 2004 ønsket det Høyrestyrte byrådet å selge Hafslund.

– I årene etter at byrådet ville selge for fem milliarder kroner, har Oslo kommune tatt ut over fem milliarder i utbytte, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagsavisen.

– Svært god løsning

Og viser til viktigheten av å eie fremfor å selge unna.

– Godt eierskap krever mer enn å sitte stille. Vi skal ikke bare beskytte, men også videreutvikle kommunens eierskap. Denne avtalen er en svært god løsning for Oslo kommunes innbyggere, klimamålene og fremtidige generasjoner, sier Johansen.

Fortum blir altså med videre. Avtalen innebærer at Oslo kommune får full kontroll over nettselskapet og 90 prosent eierskap i Hafslunds produksjon av vannkraft. Fortum overtar på sin side hele delen som primært driver med strømsalg. Deretter blir Oslo kommune og Fortum likeverdige eiere av Varme, som slås sammen med Klemetsrudanlegget AS.

Datterselskap

I tillegg blir Hafslund Produksjon et datterselskap av Oslo kommunes heleide kraftselskap E-CO energi. Dette blir Norges nest største nettselskap i Norge.

Johansen understreker at offentlig eierskap over evigvarende naturressurser og viktig infrastruktur, samt rendyrkingen av Hafslund som et heleid nettselskap, er en helt sentral målsetting for byrådet, skriver NTB.

Tidsplanen for overtakelsen av Hafslund starter med forventet godkjenning i kraftselskapets styre 16. mai og av den ekstraordinære generalforsamlingen rundt 19. juni. Bystyret ventes å stemme over transaksjonen 14. juni, mens myndighetenes godkjenning også forventes å være på plass i andre halvdel av juni.