Nyheter

Demente Gunnar får framtidshjelp

GPS-sendere, kameraer og automatiske doseringsmaskiner for medisiner gjør hverdagen enklere og tryggere for demente.

Bilde 1 av 4

I Welhavens gate 5, er en kommunal bygård gjort om til 10 leiligheter for mennesker med kognitiv svikt og demente.

Her er alt lagt til rette for at de skal bo i egen leilighet, og greie seg best mulig selv.

– Føler meg trygg

76 år gamle Gunnar Valde er en av 10 beboere i Welhavens gate.

Og til tross for en stor plasterlapp i panna, og noen blåmerker her og der etter et fall, tar han imot byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i sin lille, koselige leilighet.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

– Her har jeg det bra, og her føler jeg meg trygg, sier den pensjonerte læreren fra Molde videregående skolen.

– Det eneste jeg savner er kona, sier han og ser ned på brudebildet i sort/hvitt, som har fått hedersplassen i stua.

Ikke alle beboerne er like oppegående mentalt som Gunnar Valde, som godt husker sin karriere som lærer.

Det er det nære det skorter på.

Alle beboerne er utstyrt med GPS, noe som komme godt med, da demente ofte er «vandrere», som liker å gå lange turer.

– Jeg går på butikken alene, og greier å finne veien tilbake. Gjør jeg ikke det, spør jeg bare noen om veien, sier han henvendt til byrådslederen.

Les også: Prøver å skjule demens

St. Hanshaugen

Byrådslederen har det siste året vært rundt i de forskjellige bydelene for å se hvordan de jobber.

Fredag var turen kommet til bydel St. Hanshaugen.

– Jeg er imponert over hva bydelen har fått til med dette pilotprosjektet. Dette er noe vi vil se mer til framover. Med enkel, mobil teknologi gjør dette denne gruppen i stand til å bo for seg, selv under oppsyn og greie seg mest mulig selv, sier byrådslederen, og får demonstrert noe av teknologien av fagsjef Svein Rune Bjørkmo og prosjektleder Kristin Skrede.

I prosessen fram til innflytting i fjor sommer har det vært dialog og planleggingsmøter med beboere, pårørende og leverandører av velferdsteknologi.

– Vi brukte mye tid med pårørende for å trygge dem på bruk av teknologi, for eksempel i bruk av digitale tilsyn. De beboerne som flyttet inn etter at leilighetene var ferdige var ikke trygge nok på teknologien, og vi opplevde at pårørende trengte tid på å forstå hvordan boligen fungerer, sier Bjørkmo.

Det arrangeres dagaktiviteter for beboerne og ett felles måltid per dag. På sikt skal det ikke være bemanning hele døgnet, men dette vurderes løpende og fortsatt er det behov for dette for å sikre at beboerne finner seg til rette og mestrer teknologien. Bemanningen om natten er redusert fra våken til hvilende vakt.

– Bruk av ny teknologi gjør det enklere, billigere og bedre enn en vanlig sykehjemsplass. Dette er framtida, og her ser vi starten på noe, sier Raymond Johansen.

Les også: Bet av seg tunga i stjålet bil

Nyeste fra Dagsavisen.no: