Nyheter

Vil ha imam-hjelp mot familievold

Bystyrerepresentant Nasir Ahmed (Ap) er fortvilet over at en så stor andel av barna på krisemottak har innvandrerbakgrunn.

Dagsavisen skrev onsdag at i løpet av et år bor 350 kvinner og 300 barn på Oslo Krisesenter.

Av disse er 60 prosent under skolealder, og alle er enten direkte berørt eller vitne til vold.

Les: Her lever mor og barn i skjul fra far

Må bli mannfolk

Nesten alltid av far.

– Nå må menn lære seg å bli skikkelige mannfolk, sier Nasir Ahmed.

Halvparten av dem som henvender seg til krisesenteret er norske, men 90 prosent av dem som blir boende er minoritetskvinner med barn som mangler et nettverk gjennom familie og venner.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Mange av disse barna får barndommen ødelagt. Nå er det på tide at innvandrermiljøet også tar vold i familie på alvor, sier Nasir Ahmed til Dagsavisen.

Et av hans forslag går ut på å be imamer ta opp dette i fredagsbønnen.

– Vold i hjemmet er et samfunnsproblem, og mange av disse kvinnene som opplever dette har ikke noe nettverk rundt seg. Derfor henstiller jeg nå moskeenes imamer om å ta dette opp. Innvandrere er ikke noen homogen gruppe. Det finnes veldig mange ressurssterke personer, hvor imamer er blant disse, sier han videre.

Han er opptatt av at dette ikke bare er et problem én spesifikk innvandrergruppe.

– Dette må også bli et tema, i for eksempel østeuropeiske innvandrermiljøer. Det er viktig at arbeidet mot vold i hjemmet styrkes, og at vi kommer opp med forslag om hvordan vi skal gjøre det, sier han.

– Vi som samfunn må ta ansvar. Imamer har en plattform, og de når ut til svært mange. Jeg vet at enkelte imamer i dag tar opp samfunnsaktuelle temaer i fredagsbønnen. Vold i familien er et som må tas opp, og er kanskje et viktigere tema enn radikalisering, sier han.

– Imamer kan være med på å forebygge, sier Ap-politikeren.

Bydelsmødrene

Nasir Ahmed har god kjennskap til mange foreninger og lag, og ber dem om å sette familievold på dagsordenen.

– Et eksempel er «Bydelsmødrene», som gir håp og forandring i kvinner liv. De kan være gode støttespillere. Disse foreningene bør jobbe sammen om dette, sier han.

– Hva om det også tas initiativ til noe som «Bydelsfedrene»?, spør han.

I byrådets budsjettforslag for 2017 er det nå satt av 1,2 millioner kroner til å styrke tilbudet for de voldsutsatte barna under skolealder. Det betyr to fulltidsstillinger, som igjen betyr at de kan jobbe med å få fram og styrke en normalutvikling av barna.

– Det er veldig bra at byrådet setter av midler til dette i 2017. Det vil være med på å gi disse barna en bedre framtid. Men for noen av dem er den allerede ødelagt, sier Nasir Ahmed.

tom.vestreng@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: