Nyheter

100 prosent deltakelse

Korantimene kolliderer ikke lenger med aktivitetsskolens åpningstider. Det har bidratt til at samtlige elever i første til og med fjerde klasse ved Tøyen skole går på aktivitetsskolen.

For to år siden var det kun 19 elever som benyttet seg av aktivitetsskolen (AKS) ved Tøyen skole.

Fullt oppmøte

I dag går det hele 256 elever på AKS. Det betyr at 100 prosent av elevene fra første til fjerde klasse er med.

Hovedårsaken til dette er at fra første til og med fjerde trinn har gratis kjernetid. Det har fanget opp de som vil ha mest nytte av AKS.

– De fleste som i dag går på AKS har foreldre som går hjemme om dagen. Ikke alle så verdien av AKS selv om det var gratis. Vi har brukt mye tid på å rekruttere ungene og blant annet laget en reklamevideo som skildrer dagen her på Tøyen AKS. Foreldrene begynner nå å se verdien av at barna får badet i det norske språket 12 timer ekstra per uke. Dette tror vi også har plantet seg til moskeene, for barna går ikke lenger dit før de er ferdige hos oss etter kl. 16.00, sier AKS-leder på Tøyen skole, Sindre Andresen, til Dagsavisen.

I tillegg har noen foreldre startet en femårsklubb som fungerer månedlig gjennom det siste året i barnehagen. Her blir barn og foreldre kjent før valget av skole for barnet skal tas.

– Et annet poeng ved at vi har suksess, er at vi har fokus på gode instruktører og høyt kompetente ansatte. 60 prosent av våre ansatte har barne- og ungdomsarbeiderutdanning, eller høyere utdanning innen pedagogikk. I tillegg henter vi inn profesjonelle instruktører med høy trenerutdannelse innen sine idretter og har et godt samarbeid med Oslo Musikk- og kulturskole som leverer aktiviteter til oss innen musikk, dans, drama og keramikk, sier han.

Suksess

Også i Rådhuset er man fornøyd med hva AKS på Tøyen har fått til.

– Aktivitetsskolen på Tøyen skole er en suksesshistorie, med økning i deltakelse fra 27 til 100 prosent. Når kommunen nå tar en større del av regningen for aktivitetsskolen, ser vi at deltakelsen øker markant. Det gjør også at aktivitetsskolen får bedre økonomi, og dermed rom til å fylle tida i aktivitetsskolen med innhold og kvalitet. For barna på Tøyen betyr det minst 12 timer i uka ekstra med lek, læring, fysisk aktivitet, språktrening og leksehjelp, sier byråd for oppvekst og utdanning, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Dagsavisen.

Deltakelsen på de 35 skolene som fikk gratis halvdagsplass på 1. trinn nå til skolestart økte fra et snitt på 66 prosent til et snitt på 90 prosent. Noen skoler har gått fra 30–40 prosent til nær 100 prosent.

– Dette er ikke lenger et Tøyen-fenomen. Vi ser samme tendens på de 35 skolene der byrådet til skolestart i år reduserte foreldrebetalingene og stilte økte krav til innhold og kvalitet. For ett år siden gikk 1 av 3 førsteklassinger i snitt hjem fra skolen rett etter skoletid, sier Tellevik Dahl.

– Byrådet la før sommeren fram en strategi for aktivitetsskolen i Oslo. Jeg er stolt over at Oslo går foran resten av landet med en forbedring av kvaliteten på den tradisjonelle skolefritidsordningen, sier byråden.

Les også: Integrerer med korpsmusikk

Mer fra Dagsavisen