Nyheter

Slik får de mer penger enn Fabian & co.

Gjeld og pensjon vil låse hver fjerde krone i kommende Oslo-budsjett. Det bekymrer finansbyråd Robert Steen. Men for neste år, åpner han pengesekken.

1 av 2

– Fremtidens politikere må vende seg til å bruke mindre penger. Påplussings-politikernes tid er ikke evig. Men dette budsjettet er likevel ekspansivt, sier finansbyråd Robert Steen til Dagsavisen.

Oslobudsjettets ramme øker fra 63,3 milliarder i 2016 til 67,4 milliarder kroner i 2017. En årsak til at Steen og det rødgrønne har 4,1 milliard mer enn forgjengeren skyldes to grep:

* Eiendomsskatt er innført og den øker

* Kutt i konsulenttjenester

Les også: Byrådet vraker toppidretten

Sløseri

Oslo kommune bruker årlig 1,5 milliarder kroner på å kjøpe konsulenttjenester. Det skal det nå bli slutt på. Det rødgrønne byrådet vil i 2017 redusere utgifter til konsulenttjenester med 30 millioner kroner. De neste åra øker kuttet, og i 2020 er målet å spare inn 70 millioner kroner.

– Det er ikke bare et økonomikutt, men også en måte å tvinge organisasjonen til å omstille seg. I dag leier mange etater hos oss inn konsulenter til å løse oppgaver jeg mener man har folk og kompetanse til å løse selv, sier Steen til Dagsavisen.

– Har det vært en sløsing tidligere?

– Ja, når man har brukt 1,5 milliarder kroner på konsulenter, ligger det mye sløsing der, sier Steen.

Kommentar: Tidenes klimabudsjett (Arne Strand)

Utsetter eiendomsskatt

Byrådet innførte i år eiendomsskatt på bolig. I 2017 øker de skatten fra to til tre promille, som gir 450 millioner kroner ekstra i inntekter i 2017.

Oslobyrådet har hatt som mål i sin byrådserklæring å også ta inn eiendomsskatt på næringseiendom fra 2017.

Men per nå vet de ikke om de rekker å taksere over 12.000 næringseiendommer innen februar neste år, som er fristen for å skrive ut fristen næringseiendomsskatt. Derfor har de heller ikke budsjettert for disse inntektene til neste år.

– Når vi ikke er sikre på at pengene kommer, budsjetterer vi ikke med det, forklarer Steen.

– Er det et nederlag at dere ikke lykkes med å innføre denne skatten som lova?

– Nei. Vi har klart å legge fram et budsjett som er godt uavhengig av dette, sier han.

Fra 2018 budsjetterer imidlertid byrådet med å kunne ta inn 925 millioner kroner i eiendomsskatt. I 2020 øker det til nær en milliard.

Dropper X-games

En annen faktor som gir klingende mynt i kassa, er at de rødgrønne sier nei takk til dyre idrettsarrangementer, forklarer Steen.

– Vi prioriterer vekk X-games. Det var et flott arrangement, men jeg er ikke sikker på at 42 millioner kroner av skattebetalernes penger går til folk flest i Oslo under en sånn helg, sier han.

Les også: Bort med hver tredje bil

Bekymra for 2020

Steens største hodepine er imidlertid ikke neste års budsjett. Det er Oslos økonomi i åra som kommer.

I 2020 vil hver fjerde krone i driftsbudsjettet være bundet opp til enten å betale for gjeld og renter eller gå ut i pensjonskostnader.

– Det reduserer vår handlefrihet. Jeg hadde ikke gjetta på at det var så mye. Men når jeg har vært her i ett år skjønner jeg hvorfor det har blitt sånn.

– Og hvorfor har det blitt sånn?

– Oslo kommune er Norges største enkeltarbeidsgiver med over 50.000 ansatte. Pensjonsordningene har vært gode, og det skal de være. I tillegg har vi hatt en gjeldsoppbygging som følge av vekst, men også politiske beslutninger. Jeg kunne f.eks. brukt mindre enn 1,8 milliarder kroner på en hoppbakke i Holmenkollen, sier Steen.

Den økende gjelda skyldes utbygging av barnehager og skoler som følge av befolkningsvekst, men den største gjeldsdriveren er prestisjeprosjektene i Bjørvika, nemlig nytt Munch-museum og nytt bibliotek, hvor utgiftene begynner å løpe i 2020.

– Vi å skaffe oss økonomisk handlingsrom ved å innføre eiendomsskatt og redusere konsulentbruken, slik at vi ikke bruker barn og barnebarns penger. Vi må gjøre opp regninga sjøl, sier Steen.

Les også: Gir tilskudd til miljøvennlig strøm i Tøyenparken

Kutter i pensjon og skole

Tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) sier han legger merke til at det nye byrådet legger opp til samme utvikling for gjeld og investeringer som Høyre-byrådet. Han mener imidlertid Steen & co. legger opp til skjulte kutt for å få råd til sine prosjekter, som f.eks. et uttak på 450 millioner fra kommunens premieavviksfond i 2020 og et kutt i rammen til skolen i samme år på 105,5 millioner kroner.

– Det bekymrer meg at de plyndrer pensjonsfondet vi satte opp for å hindre at pensjonsgjeld til våre ansatte økte. Selv om en halv milliard i eiendomsskatt, så kutter de i skolen. Det gjorde ikke vi, sier Solberg.

Høyre mener byrådet også legger en ekstra byrde på næringslivet med den nye eiendomsskatten på næringseiendom.

– Det vil bli den største skatteøkningen bedriftene i Oslo har opplevd på lang tid. I en tid hvor norsk økonomi står overfor store utfordringer må vi ikke ødelegge en potensiell oppgang med skatter og avgifter.

Solberg fnyser også av kritikken om at det forrige byrådet prioriterte å bruke store penger på idrettsarrangement.

– X-games ga fantastisk osloreklame. Dessverre blir det ikke sånt framover fordi byrådet ikke ser verdien av et fantastisk idrettsarrangement.

– Eller, de ser verdien, men vil spare 42 millioner kroner?

– Vel, de verdsetter ikke den fantastiske markedsføringen dette er for Oslo, sier Solberg.