Nyheter

Ber kommunen tvangskjøpe på Ensjø

Fire boligselskaper på Ensjø ber kommunen tvangskjøpe eiendommer for å gjøre dem om til parker. Men det har byråd Hanna E. Marcussen (MDG) ingen planer om.

Boligselskapene på Ensjø ber nå om at kommunen bruker inntektene fra salget av tomter ved Ensjø T-banestasjon til å tvangskjøpe de arealene som i 2007 ble regulert til offentlige parker.

Dette er utgifter kommunen uansett må ut med, om politisk ledelse ønsker å iverksette reguleringsplanen fra 2007 og gjøre Ensjø om fra en bilby til en boligby. Ekspropriasjonen må gjennomføres snarest, og før tiårsgrensa for ekspropriasjonsfristen i 2017 passeres.

Dette skriver de fire, Ellipsen borettslag, Gla´enga Eierseksjonssameie, Gladengen Park borettslag og Stålverksparken borettslag, i et brev til byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

– Det var etter et møte med byplansjefen vi fikk høre at dette var en mulighet. Det er ikke vanlig å tvangskjøpe for å utnytte private formål, som boligbygging er, men å tvangskjøpe for offentlige formål som parker er vanlig, sier styreleder i Ellipsen borettslag, Ove Bengt Berg til Dagsavisen.

Les også: Erstatter asfalt med park

Møte med grunneiere

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) er også opptatt av få fortgang på boligbyggingen på Ensjø. Men tvangskjøp er ikke i planene. Ikke for å bygge parker heller.

– Det viktigste fra vår side er å velge det som er mest effektivt for å få fart på byggingen. Viser det seg at ekspropriasjon er mer effektiv, vil vi vurdere det.

Senest i forrige uke hadde byråden et møte med flere av grunneierne.

– Et møte som jeg oppfatter som veldig konstruktivt. De også ønsker en rask utvikling. Nå må vi som kommune se hva vi kan gjøre for å speede opp utbyggingen enda mer, sier Marcussen til Dagsavisen.

Les også: Skal forvandle oslofolk fra bilister til bønder i byen

Tvinge fram

– Jeg forstår utålmodigheten til beboerne. Det er ni år siden reguleringsplanen ble vedtatt. Hittil i år er det solgt 450 leiligheter, noe som er rekord. I løpet av de nærmeste årene vil det bli satt i gang bygging av 1.000 nye leiligheter. Vi bygger mye raskere nå enn hva vi gjorde for ett år siden, sier byråden.

Dagsavisen har tidligere skrevet flere artikler om Ensjøbyen, hvor beboere etterlyser fortgang i byggingen.

– Ekspropriasjonen vil både gjøre de nyetablerte boområdene på Ensjø trivelige, og vil tvinge fram boligbygging på de tomtene der eierne nekter å bygge boliger i samsvar med den omfattende og boligvennlige reguleringsplanen, sier Ove Bengt Berg til Dagsavisen.

Kronikk

I et intervju med Aftenposten 2. juni, sa grunneier Kristian Kolberg at man må diskutere ulike insentivordninger der grunneiere blir kompensert, slik at det blir økonomisk forsvarlig å avvikle næringsvirksomheten tidligere. Blant annet ved å bygge høyere.