Nyheter

Slik endres oslospråket

Oslo har mindre forskjell i språket mellom vest og øst i dag. Nå har hovedstadsmålet havnet på utstilling.

DialektQuiz: Professor og prosjektleder Bente Ailin Svendsen ved MultiLing Senter for flerspråklighet ved UiO, rådgiver i Språkrådet og prosjektkoordinator Ingunn Indrebø Ims og språkdirektør Åse Wetås tester ut dialektquiz.

I Oslo Bymuseum kan du nå oppleve språk – talespråk – i språkutstillingen «Oslo sier. Språk i byen», og temaet er Oslo som språklig smeltedigel.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Bør være mer toleranse

Tenk hva du selv sier. Hvor mange språk kan du? Sier du elven? Elva? Dette er en utstilling om det å kunne flere språk, om hvordan språk forteller noe om hvem vi er, hvor vi er, og om hvordan språket bidrar til å forme våre relasjoner og våre muligheter til å delta i demokratiet og i samfunnet. Kan språket, sosiolekt og dialekt si noe om hvem du er?

– Det er en klar demokratisk fordel at det er større toleranse overfor språklig variasjon i dag enn tidligere, mener direktør Åse Wetås i Språkrådet, som er på museet for en titt.

Første norske roman på kebabnorsk: Boka huns er sykt lættis

Dialekt-quiz

Utstillingen tar for seg hvordan vi bruker språket vårt. Her får du tekst, bilder, videofilmer og lyd, samt en dialektquiz. Folk kan oppleve, se og reflektere over eget språk, språklig mangfold og kanskje bli utfordret på egne språkholdninger.

Det snakkes hele 228 språk i Oslo-skolen. Som om ikke det var nok; vi snakker jo slang også. Bruker vi tykk L? Tynn L? Blander vi «kj» og «skj»? Svaret er både ja og nei. Oslo har mindre forskjell i språket mellom vest og øst nå enn før. Dermed avslører vi ikke vår geografiske tilhørighet som før.

Historisk sett har ikke alle talemål og dialekter blitt møtt med like stor aksept i hovedstaden. Helt fram til 70-tallet fant man boligannonser som søkte leietakere, men «ikke nordlendinger».

– Vi skal ikke mange årene tilbake før mange la om dialekten når de flyttet til hovedstaden. Dette tematiseres også i utstillingen, sier professor og prosjektleder Bente Ailin Svendsen ved MultiLing, Senter for flerspråklighet ved UiO, som også står bak utstillingen.

Se video med 18-åringene Elisabeth og Maja: En tur i skjosken eller kiosken?

Språkløs

I utstillingen forteller Atle Antonsen, Shabana Rehman, Nils Ole Oftebro og Herborg Kråkevik om sitt forhold til Oslo-språket, og hvordan det var å flytte til Oslo fra Vestlandet og Østfold, og hvordan det var å begynne i første klasse og ikke kunne norsk i det hele tatt.

Den er myntet på ungdomsskolen, men utstillingen er for alle som er interessert i språk og vil være i museet fram til sommeren 2017.

Les også: NRK legger ned «Migrapolis»