Nyheter

En litt annerledes idrettsklubb

– Å stå på folkemøter og rope om flerbrukshall for barna, hjelper ikke når man bare er én person, sier initiativtaker til Tøyen Sportsklubb, Karianne Hjallen. På bare ett år har den «grønne klubben» fått 750 medlemmer.

Sportsklubben ble offisielt stiftet i fjor sommer. På under ett år har det kommet til over 750 medlemmer. Den tilbyr alt fra capoeira og sjakk, til moderne dans for gravide.

– Altså, det er en ganske rar sammensetning av aktiviteter, og ikke vanlige sporter som håndball og fotball. Grunnen til det er at vi kun har tilgang til en liten gymsal ti timer i uka. Vi må enten benytte klasserom eller være utendørs til mange av aktivitetene våre, forteller Hjallen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Store forskjeller i byen

Området Tøyen ligger delvis i bydel Grünerløkka og delvis i bydel Gamle Oslo. Levekårsundersøkelser viser at det er store forskjeller i levealder, inntekt og utdanningsnivå mellom bydelene. Forventet levealder for menn er 73 år på Grünerløkka og i Gamle Oslo. Til sammenligning lever gjennomsnittsmannen 81 år i Vestre Aker, som er bydelen som kommer klart best ut i undersøkelser. I Vestre Aker er dessuten gjennomsnittlig bruttoinntekt nesten dobbelt så høy som i Gamle Oslo.

Delbydel Nedre Tøyen har høyest andel husholdninger med barn under 17 år med lav inntekt i Oslo. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Oslo kommune.

– Statistikken viser at det er helseutfordringer og at barn og voksne er for inaktive her på Tøyen. Vi ønsker ikke å fokusere på at det finnes fattige barn i området vårt. Men deltakeravgiften på vanlige aktiviteter som fotball, er altfor høy for veldig mange familier, sier Hjallen.

Derfor koster et medlemsskap i Tøyen SK 100 kroner.

Tøyen har overvekt av små leiligheter, noe som gjør at voksende barnefamilier fort flytter ut av områdene. Hjallen har bodd der siden 2004, og da hun fikk barn, slo det henne hvor få aktivitetstilbud det fantes.

– Som ung bruker man hele byen som sitt tilholdssted. Når folk får barn, er de mer bofaste, og man bruker området sitt. Da ønsker man at gata utenfor skal være trygg å leke i. I motsetning til mange andre områder har ikke Tøyen så mange steder der barna kan oppholde seg, sier Hjallen.

Les debatt: I år talte vi 100 barn i første klasse på Tøyen. Alle hører til. Punktum.

Tøyenløftet

Områdeløft Tøyen er et program initiert av Oslo kommune som skal bedre levekårene til folk på Tøyen. Det kan sammenlignes med Groruddalssatsingen. Til sammen gir Oslo kommune og staten 50 millioner kroner, som forvaltes av bydelsutvalget.

– Vi ønsker oss Tøyen Samfunnshus med en flerbrukshall under bakken når Munch-museet flytter. Dette ville blitt et varig Tøyenløft, og beboerne ville fått den infrastrukturen som de aller fleste tar for gitt i et lokalsamfunn, mener Hjallen.

Les også: Utvider Tøyenløftet

Ikke redd gentrifisering

«Hippe» utesteder som Postkontoret og Nord & Natt har vokst fram på Tøyen de siste årene. Skeptikerne roper varsku om at området blir det nye Grünerløkka.

– At gentrifiseringen tar oss og at folk presses ut, kan være et resultat av områdeløftet. Men det er usannsynlig. Mange av lokalene har stått tomme, så alternativet er ingenting. Man har tross alt fortsatt mulighet til å støtte de gamle serveringsstedene, mener Hjallen.

Les innlegget til Hjallen på Nyemeninger.no: Tøyen Sportsklubb har nå 450 engasjerte medlemmer skiforbundet aldri hadde fått tak i på noen annen måte.