I 2013 begynte Dagsavisen flere saker om Tøyens framtid og foreldre som var opptatt av å snu den negative trenden til bydelen. Høsten 2015 skriver Tøyen-foreldre om flere positive opplevelser. FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN.

Rekordmange barn i første på Tøyen skole

KRONIKK: «6-åringer med litt for store sekker tok rektor i hånda en etter en. Et vanlig syn over hele Oslo, men litt ekstra spesielt på Tøyen.»

For tre år siden sto 40 elver oppstilt her første skoledag, og elevtallet hadde sunket i flere år. Presseoppslag om Tøyen skole handlet om «den hvite flukten» – at de «norske» valgte bort skolen. Skolen hadde i årevis hatt verstingstempelet i Oslo. 

Så kom Tøyenløftet. Flere lærere ble ansatt og undervisningsmetodene ble forbedret. Likevel sank elevtallet ytterligere den påfølgende høsten. Mer penger og en bedre skole var ikke nok til at foreldrene hadde tillit til skolen.
Med mål om å øke tilliten startet flere av oss fra Tøyeninitiativet «Tøyen 5-årsklubb», så barn og foreldre kunne bli kjent før skolestart. Konseptet er enkelt: Barna får delta på en aktivitet som dans eller musikk. Foreldrene drikker kaffe og skravler. Klubben har et flott samarbeid med skolen og aktivitetsskolen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Ved skolestart i fjor sto hele 80 førsteklassinger i skolegården. I presseoppslagene var fokuset på antall «lyslugger» og hvor mange som hadde norsk som morsmål. Det var også dette som opptok mange av oss som foreldre. Men hvordan teller man «norske» barn? Noen har to foreldre som er oppvokst i Norge, noen har én. Noen foreldre som kom til Norge som barn, mange av de «utenlandske» barna er født her og har gått i barnehage.
I år hadde en av oss frivillige selv en skolestarter. Som foreldre fikk vi bli med inn i klasserommet når barna satte seg ved pultene sine. Barna satt med forsiktige smil og stor andektighet. Foreldrene knipset febrilsk med mobilkameraer og stoltheten lå tjukt i rommet.

Først senere på dagen kom vi på: Vi hadde glemt å telle de «norske» barna i klassen! For når vi sto der så vi de to barna datteren vår kjente godt fra barnehagen, der var to til som hun hadde blitt venner med i førskolegruppa i barnehagekretsen, der var hun fra sommerskolen, og mange var kjente fjes fra 5-årsklubben. Flere av foreldrene kjente vi gjennom barna, eller gjennom utallige gatefester, folkemøter, prosjekter og Tøyenravning. Vi tenkte på alle relasjonene. Mellom barna og mellom oss og de andre foreldrene i klassen og ellers på skolen. Og de relasjonene var for mange til å kunne telles.
Sosiale møteplasser, lokalt engasjement og engasjerte skoleansatte gjør at relasjonene på Tøyen øker hver dag. 5-årsklubben fortsetter og vi starter opp med årets førskolebarn den 15. september. Også i år har vi frivillige egne førskolebarn. 

Når vi kjenner hverandre står vi sterkere i å ta tak i utfordringer som måtte komme, og vi står samlet om å passe på skolen vår. Med flere relasjoner kommer også språket lettere for dem som ikke kan godt norsk når de begynner på skolen. Ikke minst bidrar det til at vi voksne lettere vil se hverandres barn, og passe på hverandre. 

I år talte vi 100 barn i første klasse på Tøyen skole. Alle hører til. Punktum.

 

Kronikken er skrevet av: Frivillige på Tøyen 5-årsklubb (Sigrid Klæboe Jacobsen Marit Edland-Gryt, Åse Brandvold, Solveig Styve Holte, Sara Cools, Anne Marte Skaland, Guro Kristine Barnes)