Nyheter

Oslo kommune vraker helseavtale

Orange Helse får strykkarakter i en fersk rapport. Nå har Oslo kommune sagt opp avtalen med byrået.

Bilde 1 av 3

– Vi sa opp avtalen i går som leverandør innen tjenestekonsesjon for hjemmetjenester. Det er fordi funnene som er gjengitt i en rapport fra revisjonsfirmaet Deloitte er så alarmerende, med grove brudd på arbeidsmiljøloven, at vi ikke hadde noe valg, sier byråd for eldre, helse- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV) til Dagsavisen.

– Jeg oppfatter Orange Helse som en useriøs aktør, sier byråden til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Det får stå for byrådens regning. Vi ser det ikke slik. Det gjør heller ikke den foreløpige rapporten til Oslo kommunes eget revisjonsfirma som har gjennomgått vår etterlevelse av kontrakten, skriver administrerende direktør i Orange Helse Nils Paulsen i en e-post til Dagsavisen.

– Oslo kommune har sagt opp avtalen slik de har rett til, med seks måneders varsel, og Orange Helse aksepterer oppsigelsen. Oslo kommune har ikke gitt noen begrunnelse til oss, sier han videre, og bekrefter at det ikke er andre kommuner som har sagt opp avtalen med dem.

Les også: Her satses det på demente

Juridisk

Oslo kommune ønsker å si opp avtalen med umiddelbar virkning.

– Vi vil også se på om det er juridisk mulig å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning, sier hun.

Det er ikke store kontrakten Oslo kommune har med Orange Helse.

– Etter det jeg har fått vite gjennom mine folk, dreier det seg om ett årsverk. Vi i SV har lenge hatt mistanke om at alt ikke har vært bra, noe vi har fått bekreftet gjennom at denne ene personen har gått hele 19 vakter på rad for kommunen. Slik vil vi ikke ha det, sier Thorkildsen, som i tidligere artikler i Dagsavisen har sagt at hun vil vekk ifra bruk av bemanningsbyråer innen eldreomsorgen i Oslo.

Les også: – Kommunen skal ha faste vikarer

Fritt brukervalg

Vikarbyrået, som blant annet tilbyr hjemmesykepleiere i Oslo innenfor fritt brukervalg, har siden september hatt en avtale med prøvetid ved tre av landets fire helseregioner, deriblant Helse-Sør Øst.

Nå har Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) sagt opp avtalen, med virkning fra og med 1. mai. Årsaken er blant annet alvorlige brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelsene på norske sykehus og rot med lønnsutbetalinger.

Dette kommer fram i en rapport utarbeidet av revisjonsfirmaet Deloitte.

– Samlet er det et svært alvorlig bilde som er avdekket, konkluderer HINAS i oppsigelsesbrevet.

Orange Helse, som ble etablert i 2007, leverer tjenester innen helse-, pleie- og omsorgssektoren til over 80 kommuner. De leverer også sykepleievikarer til de fleste norske sykehus, samt de største sykehusene i Sverige.

– Hva gjør dere for å rette opp inntrykket?

– Vi imøteser alle revisjoner og gjennomgang av avtaler vi har med det offentlige. Vi er en seriøs aktør med gode lønns- og arbeidsvilkår. Et feilaktig inntrykk om det motsatte har festet seg på bakgrunn av isolerte enkelthendelser. Vi vil fortsette å jobbe hver dag i møte med våre kunder og brukere, og vise at vi er tilliten verdig, sier direktøren i Orange Helse.

Les repotasje: Se, der sykler oldemor!

Ber alle se på avtaler

Eli Gunhild By, leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF), sier til fagbladet Sykepleien at disse funnene bør få konsekvenser i kommuner som leier inn helsepersonell fra Orange Helse.

– Jeg vil oppfordre norske kommuner til å gå gjennom sine avtaler med Orange Helse og andre aktører, for å sikre at det ikke er lignende brudd som foregår andre steder, sier hun.

Les også: – Inga Marte Thorkildsen bryr seg ikke om fakta

Nyeste fra Dagsavisen.no: