Nyheter

Høyre foreslo «byregjering» først

Oslo måtte få en byregjering innen 1986, mente et utvalg i Oslo Høyre på 80-tallet. – Et godt og fremsynt forslag, sier Raymond Johansen, som snart blir byregjeringsleder.

Høyres forslag: Første sak i Høyres medlemsblad «Oslo og vi» i november 1984 var at Høyre ville ha en byregjering.  FAKSIMILE: OSLO OG VI

«For å være helt ærlig, synes jeg det virker litt pompøst» sa leder av Oslo Høyre, Nikolai Astrup, til TV 2 om Raymond Johansens ønske om å endre navn fra «byråd» til «byregjering» i Oslo.

Tidligere byrådsleder Michael Tetzschner sammenlignet Johansen med Marve Fleksnes, og mente det å krone Johansen til byregjeringsleder var lik Fleksnes som «hadde tendens til å oppgradere sine vaktmester oppgaver når han representerte seg i utlandet».

Men enkelte i Høyre har kanskje ikke fulgt godt nok med i historietimen:

«Trenger byregjering»

I november 1984 hadde nemlig pipa en annen låt: «Oslo trenger byregjering» var tittelen i bladet Oslo Høyres medlemsblad «Oslo og vi».

«Oslo bør få en byregjering senest fra 1. januar 1986» var konklusjonen fra et utvalg nedsatt av Høyre bystyregruppe.

Forslaget var en oppfølging av en utredning fra 1982, som den gang var strandet på grunn av motstand hos Arbeiderpartiet.

Utvalget, ledet av bystyremedlem Eirik Moen, ønsket at «bystyret for framtida skal utnevne en byregjering med basis i bystyrets politiske flertall, etter parlamentarisk mønster».

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

La oss være rause

– Dette er morsomt, sier snart byregjeringsleder, Raymond Johansen (Ap).

– Jeg kan være raus nok til å si at Høyre hadde et godt forslag og var åpenbart fremsynte. Og nå skal jeg følge det opp. Jeg håper Høyre også blir med på dette når de får tenkt seg om, sier Johansen til Dagsavisen.

Onsdag skal Oslo bystyre behandle forslaget om Oslos byråd endelig skal få kalle seg byregjering. I sin innstilling argumenterer byrådet med at det er mer pedagogisk og dekkende å bruke «byregjering» enn «byråd».

– Dette handler om politisk kommunikasjon og ansvarlighet. Vi har utfordringer med Oslo-offentligheten. Istedenfor å lage komikk og politisk konflikt rundt dette, håper jeg vi kan ha lave skuldre og sammen forsøke å klargjøre overfor velgerne hvem vi er og hvilket ansvar vi har. La oss ikke overdrive hva det er snakk om: Det er et forslag som ikke koster noen penger, dette bør være veldig greit, sier Johansen.

Les debatt: Snakk med oss og gjør noe, Raymond!

Vill jubel i Høyres hus

Det er tidligere bystyrerepresentant Harald Ivarsson Berger (H) som gjorde Dagsavisen oppmerksom på saken fra «Oslo og vi». Han kommer med et spark til dagens partifeller:

«Istedenfor å surmule og kappes om å servere negative uttalelser om navneendringer fra byråd til byregjering i Oslo, burde det være vill jubel i Høyres Hus. Endelig ser det ut til at et 30 år gammelt høyreforslag får flertall i Oslo bystyre», skriver han i en kronikk.

– En arbeidstittel

– Vi i Høyre var mer opptatt av innholdet i et «byråd» enn hva det skulle hete. 30 år etterpå kan vi vel si at formen med et byråd har vært vellykket, sier Eirik Moen, som foreslo «byregjering» i 1984.

Moen, som siden 80-tallet har vært både generalsekretær i Høyre og statssekretær i to omganger, synes det er uriktig å sammenligne ønsket om byregjering i 1984 med dagens navn-debatt.

– Det som var viktig i utredningene den gangen var ikke navnet, men å få på plass et organ som erstattet rådmannssystemet. Etter en prosess i bystyret og kommunaldepartementet fikk man adgang til å innføre en lov om å velge kommuneråd i Oslo. Det fikk den formen som vi i dag kaller byråd. «Byregjering» var mer en arbeidstittel.

– Hvordan oppsto «byregjering» som arbeidstittel?

– Grunnen var at vi skulle ha et parlamentarisk basert styre også for bypolitikken i Oslo. Men alle tanker var ikke ferdigtygget.

– Men er ikke det nettopp Johansens argument, at «byregjering» er en bedre beskrivelse på et parlamentarisk styre?

– I dag er «byråd» et godt innarbeidet og dekkende navn. De siste 30 årene har det aldri vært tvil om hvilken styreform vi har i Oslo og det har ikke vært noe behov for å endre navnet. Selv om vi hadde «byregjering» som en arbeidstittel for 32 år siden, er det ingen grunn til å endre et vel innarbeidet navn i dag, sier Moen.

Raymond & co. får støtte av Erling Fossen: Å kalle byrådet for byregjering er en veldig god idé