Nyheter

Norsk korn blir overkjørt

Importen av korn til Norge har mer enn doblet seg de siste årene. – Livsfarlig utvikling, advarer Småbrukarlaget.

Bilde 1 av 2

Siden år 2000 har det norske jordbruksarealet som brukes til korndyrking blir redusert med 15 prosent.

I samme tidsperiode har importen av korn og kornprodukter til Norge doblet seg, i all hovedsak på grunn av mer import av for til dyr og fisk. Det viser tall satt sammen av Framtiden i våre hender (FIVH).

I rapporten «Harde fakta om norsk kornimport», som Dagsavisen har fått tilgang til, skriver FIVH at de forventer at importen av utenlands korn vil fortsette å øke.

«Det forventes en ytterligere dobling i den norske kornimporten i årene framover, som følge av gjeldende norsk landbrukspolitikk. Dette kan bli et stort problem, fordi verdensbefolkningen øker, samtidig som den globale kornproduksjonen er usikker», skriver organisasjonen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Selvberging

Tallene er kjente for leder av Bonde- og småbrukerlaget, Ann Merete Furuberg. Norske bønder har i en årrekke bekymret seg over at vi importerer mer og mer korn.

– Når et land bygger ned sitt eget areal og sin egen jord der vi skal produsere planter og korn, da er det livsfarlig for landet. Det er livsfarlig at vi gjør oss avhengige av import, sier hun.

I tillegg til prinsippet om at Norge bør klare å fø egen befolkning, trekker hun særlig fram hensyn til klima, miljø og sultproblematikk som argumenter for at vi bør produsere med korn selv i Norge.

– Vi må satse på å øke og gjenreise kornproduksjonen i Norge. På lang sikt må vi få fortgang i forskningsarbeidet som er satt i gang for å finne ut hvordan vi kan bruke skogen eller vekster i havet til å produsere proteiner vi kan fore dyra med. På kort sikt må det kommende jordbruksoppgjøret komme med virkemidler som gjør at vi kan øke bruken av den norske jorda. Da er både strategi, og kroner og øre viktig. Kornprisen må opp, sier Furuberg.

Verdikjeder

Daglig leder i tenketanken AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug, forklarer problemet på denne måten:

– Vi får en svakere verdikjede og mindre verdiskaping i en tid hvor vi vet vi må styrke de landbaserte verdikjedene. Vi mister også en del av tilleggsgodene utover verdiskapingen, som kulturlandskapet og biologisk mangfold. Det er også viktig for turisme, bosetning, vår nasjonale kultur og identitet og for tilknyttede næringer.

– Hvorfor er det egentlig så viktig å forsyne oss selv med mat?

– Importen svekker den langsiktige beredskapen for en konfliktsituasjon. Dersom vi skulle få et forsyningsproblem vil også vår egen forsyning falle, og vi vil være utsatt for sult. Norge er et av landene i Europa som har vært hyppigst avstengt under de store konfliktene, som verdenskrigene og Napoleonskrigene, sier han.

Landbruksminister Jon Georg Dale hadde i går ikke anledning til å kommentere denne saken.