Nyheter

– Kult med hotell

«Cellehotell» ville vært kult, foreslår Byantikvaren. Bydelspolitiker Pia Prestmo (H) er heller ikke fremmed for tanken om et hotell.

FENGSEL: «Botsen» er vedtatt nedlagt. – Ville vært kult med et cellehotell, sier byantikvar Janne Wilberg (innfelt). FOTO: NTB SCANPIX

«Botsen», eller Oslo fengsel avdeling A, ble innviet så langt tilbake som i 1851. Den gang lå det langt utenfor bykjernen.

Vedtatt nedlagt

I statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt å nedlegge avdeling A, på grunn av store moderniseringsbehov, og store sopp- og råteskader.

I dag er Oslo Fengsel delt opp i tre enheter, boenheten, avd. A (Botsen), Mottaks- og varetekstenheten, avd. B, (Bayern), og avd. C, Stifinnern.

Det er avdeling A, som skal legges ned. Fengselet har i dag 392 plasser for menn. Cirka 300 av plassene er prioritert varetektsdommer.

Men siden deler av Oslo fengsel er vernet, vil det sette restriksjoner på hva som kan gjøres.

– Så vidt jeg kan se av fredningsmaterialet inngår ringmuren og utomhusarealet rundt «gamle» Botsen i fredningen i tillegg til allé, portstolper og bygninger, sier byantikvar Janne Wilberg til Dagsavisen.

– For øvrig fortsetter muren videre rundt Bayern også. Bayern står på Gul liste, men det er visstnok ikke gjort noen vernevurdering av den. Det betyr at Byantikvaren må vurdere om også den delen av muren er verneverdig i et regionalt/lokalt perspektiv om det skulle bli nødvendig, sier hun videre.

Les debatt: Argumentene for riving av Y-blokka holder ikke!

Positive

Byantikvaren ser for seg spennende løsninger i det gamle fengselsbygget, når siste fange er blitt låst ut.

– I utgangspunktet er vi positive til all bruk, som ikke går på bekostning av kulturminnevernet. Fint om man kunne gjøre dette området tilgjengelig for andre. Men vi må ikke være så fremtidsrettet, at vi ikke tar vare på noe av historien, sier Janne Wilberg til Dagsavisen.

– Det hadde vært kult om «Botsen» ble et hotell, hvor man kan sjekke inn på cellene for en natt, sier hun.

Byantikvaren er opptatt av å finne en bruk som spiller på lag med det som er der fra før av.

– Det er viktig å ha en eier som er opptatt av å utvikle det som er der, og som forstår at det er kvaliteter der fra før, sier Janne Wilberg.

Line Oma (Ap) er leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo og mener at området er altfor verdifullt for et halvt fengsel, og vil ha all fengselsvirksomhet vekk fra området.

– Jeg støtter min kollega i Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo, Line Oma, som mener at soningsfangene bør sone et annet sted. Vi må la hensiktsmessigheten styre hva slags fengselsplasser vi skal ha hvor. På sikt håper vi å få bygd et nytt fengsel innenfor Oslos grenser. I mellomtiden må vi kunne tilby varetektsplasser i nærheten av politihuset og til domstolene, sier Pia Prestmo (H) i bydelsutvalget (BU) til Dagsavisen.

– Høyres gruppe i BU mener at fengselet bør bygges om til et rent varetektsfengsel, sier Prestmo.

Hun mener at utviklingen på Grønland må ses i en sammenheng.

– Dersom fengselstomta blir ledig, kunne jeg ha sett for meg mangfoldig bruk, med kultur, boliger og næringsliv i skjønn forening. Kanskje kunne vi ha utfordret Christian Ringnes og Petter Stordalen til å ta en titt på området? Det er sikker mange som kunne ha tenkt seg å overnatte på «Olsenbanden-hotellet», sier hun.

Les også: Byantikvaren glad for at brannskadde Nedre Foss bygges opp igjen