Nyheter

Krever Aker først

Oslo Frp vil ha fortgang i utbyggingen av lokalsykehus i Oslo, og vil på årsmøtet lørdag fremme forslag om at rehabilitering av Aker sykehus prioriteres først.

Aina Stenersen og Oslo Frp krever at regjeringen instruerer Helse Sør-Øst om at rehabiliteringen av Aker sykehus prioriteres. FOTO: ARNE OVE BERGO

I forrige uke vedtok styret i Oslo universitetssykehus (OUS) at Gaustad og Aker skal bli lokalsykehus for Oslo. De vil bruke 38 milliarder kroner, blant annet på et nytt lokalsykehus på Gaustad og rehabilitering/utbygging av Aker sykehus.

For tregt

– Vi synes planleggingen går altfor tregt, og Oslo Frp vil at helseministeren går inn og instruerer Helse Sør-Øst, om at en rehabilitering av høyblokka på Aker er det første som må skje, og at den bør være klar for pasienter i 2022. På årsmøtet lørdag, med blant andre Siv Jensen til stede, vil vi komme med en politisk resolusjon om dette, sier Aina Stenersen i Oslo Frp til Dagsavisen.

Aina Stenersen sitter i dag i Oslo bystyre, er vara til Stortinget, og er innstilt som ny leder i Oslo Frp. Et valg som skjer på årsmøtet lørdag.

– Dette blir et klart signal fra Oslo Frp at regjeringen nå må ta grep, sier hun.

– Det kommer til å ta lang tid å bygge nybygg, og da er det fornuftig å få åpnet høyblokka først, legger hun til.

I mars i fjor krevde Oslo Frp at finansminister Siv Jensen (Frp) la 200 millioner kroner på bordet, for rehabilitering og gjenåpning av Aker sykehus som lokalsykehus.

LES OGSÅ: Vedtok å bygge to gigantsykehus

Ennå har ikke de pengene kommet.

– Det er vel summen det vil koste å rehabilitere høyblokka på Aker, sier Stenersen.

Planene er at et nytt sykehus på Gaustad skal være lokalsykehus for bydeler i Oslo vest, samt Oslo sentrum.

Flere av bydelene i Groruddalen tilhører i dag Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog.

– Av bydelene i Groruddalen, tilhører Grorud, Stovner og Alna i dag Ahus, mens Bjerke bydel tilhører Ullevål. Håpet er at bydelene i Groruddalen, samt øst i Oslo, Nordstrand, og Søndre Nordstrand vil sogne til Aker i framtida. Men dette er ikke bestemt, sier Stenersen.

Tidsramme

Stenersen synes det har vært altfor mye fram og tilbake når det gjelder lokalsykehusene i Oslo, og er skuffet over at ingen har greid å sette en klar tidsramme.

– At styret i OUS nå har landet er et lite skritt i riktig retning. Men prosessen må gå raskere.

Med gjenåpning av Aker sykehus som et fullverdig lokalsykehus, med akuttfunksjoner, er tanken at storbylegevakta for Oslo skal legges til Aker. Tidligere var planen å legge denne på den såkalte «trekanttomta» på Ullevål sykehus, i tilknytning til akuttfunksjonene.

– Jeg synes det er en god idé at storbylegevakta legges til Aker sykehus. Men dette er også noe som vil bli diskutert på årsmøtet lørdag, sier Stenersen.

Tom Vestreng

Tom Vestreng

Journalist