Nyheter

Vil ikke rive Jordal amfi

Byantikvaren i Oslo går imot planene om å rive Jordal Amfi for å gi plass til ny ishall. Det siste gjenværende OL-anlegget fra 1952 må bevares, mener Byantikvaren.

Av Andre Lorentsen

– Bygget har en flott og spennende arkitektur som var veldig moderne for sin tid og som utnytter terrenget og skålformen på Jordal på en veldig flott måte, sier avdelingsleder Hogne Langset hos Byantikvaren til NRK.

Kultur- og idrettsbyggs plan er å rive den gamle, nedslitte og utdaterte hallen og bygge ny med 5.500 sitteplasser samme sted, men Byantikvaren vil det annerledes.

– I stedet for å se Jordal Amfi som et problem bør en se den som en flott tilleggsressurs, som en flott eventarena for kultur og idrett. De bratte tribunene gir en nærhet og fortettet stemning som både er unik i Norge og som vi ikke vil kunne få igjen noe sted, sier byantikvar Langset.

Byantikvaren vil i stedet bygge den nye hallen i Jordalparken.

– Vi vil heller bygge moderne konkurransehall for ishockey inn i bakken under parken og reetablere parken på toppen av taket, sier Langset.

– Naboene unner idretten en ny ishall, men ikke i Jordalparken. En ny hall i Jordalparken er fullstendig uakseptabelt, sier leder i Kampen Vel, Tommy Grotterød.

– Parken er populær og mye brukt av barn, ungdom og voksne. Den gir rom for ypperlige vinteraktiviteter, den er mye brukt også sommerstid, det er et vakkert naturområde som vi vil beholde, sier han. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: