Nyheter

– Flere mobbere må flyttes

Nå lover kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) det største antimobbeløftet på ti år.

Bilde 1 av 2

– Jeg har møtt så mange mobbeofre, foreldre og skolefolk som forteller om et system som åpenbart svikter i alvorlige mobbesaker. Om barn som melder fra, men ikke blir hørt. Om vedtak som fattes, men ikke følges opp. Om rådville foreldre som ikke aner hvor de skal få hjelp, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.

Etter at en 13 år gammel jente ble funnet død på en hytte i Valdres nyttårsaften, er det de siste dagene kommet påstander om at jenta over år har vært utsatt for mobbing. Moren, som nå er siktet for grov omsorgssvikt, har flere ganger varslet og bedt om hjelp.

– Dette er åpenbart en tragisk sak. Vi vet at moren har meldt fra om mobbing, men vet ikke så mye mer om sammenhengene i denne saken, sier Røe Isaksen.

LES OGSÅ: Flere foreldre varlser om mobbing

Kjent mønster

Ifølge venner av familien har jenta lenge slitt med anoreksi eller spisevegring. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at hun trolig døde av avmagring.

I to brev til fylkesmannen datert 17. august og 9. november, kommer det fram at moren ikke er fornøyd med tiltakene skolen har gjort for å stoppe mobbingen. Moren ber om at mobber må bytte skole, men velger til slutt å flytte fra Bærum sammen med datteren.

Selv om Røe Isaksen ikke vil kommentere saken nærmere, mener kunnskapsministeren likevel at scenarioet er kjent:

– Det er et kjent mønster at det ofte er mobbeofferet som ender opp med å bytte skole. Dette mener jeg er feil. Vi bør i større grad flytte de som mobber når andre tiltak ikke virker, sier han.

I fjor fikk han flyttet bestemmelsen om tvungent skolebytte «når hensynet til de andre elevene tilsier det», inn i selve Opplæringsloven. Signalet er at skolen skal gå drastisk til verks om nødvendig.

Kunnskapsministeren forteller at han har fått flere personlige historier fra foreldre som forteller at skolen har «rådet» dem til å flytte barnet til en annen skole for å unnslippe mobbing.

– Dette er en ekstrabyrde disse barna og familiene skal slippe, sier Røe Isaksen, som mener det er mange tragiske eksempler på at antimobbearbeidet ikke fungerer selv om mange skoler også gjør det bra.

Nå lover kunnskapsministeren harde skyts for å gjøre noe med situasjonen for de 32.000 elevene som jevnlig utsettes for mobbing i norsk skole.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lover endret praksis

Etter at Djupedal-utvalget i mars i fjor la fram over 100 forslag til tiltak mot mobbing, er skoleministeren nå i sluttspurten av det han selv karakteriserer som «den største endringen i antimobbearbeidet på minst ti år».

– Vi jobber nå på spreng og vil legge fram en omfattende tiltakspakke i løpet av våren, bekrefter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overfor Dagsavisen.

Dette er kjernen ministerens antimobbeløft:

• Klare og detaljerte regler for hvordan skolene skal håndtere mobbesaker.

• Kvaliteten på mobbevedtakene skal opp.

– Når skolen varsles om mobbing skal alarmen gå, fastslår Røe Isaksen.

• Der mobbing ikke stoppes skal det gis mobbebøter.

– Manglende oppfølging i mobbesaker skal få konsekvenser, sier Røe Isaksen.

• Enklere klageadgang og bedre og tettere tilsyn med skolenes håndtering av mobbesaker.

– Det er ikke endelig bestemt om vi går inn for et nytt nasjonalt tilsyn. Det som imidlertid er sikkert, er at tilsynet skal bli mye bedre. Dagens ordning fungerer for dårlig, sier kunnskapsministeren.

• En «rød knapp» skal legges tilgjengelig på en rekke nettsteder og lose foreldre til informasjon og hjelpeapparat på en enkel og lettfattelig måte.

LES OGSÅ: Tar for lang tid å behandle mobbeklager

Rapport før påske

Utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, Grethe Hovde Parr, opplyser til Dagsavisen at alle tre enheter; skole, barnevern og helse, i går satt i møte for å planlegge detaljene rundt hvordan de skal gjennomføre tilsyn og lage en felles tilsynsrapport for hvordan ulike etater i Bærum kommune har håndtert saken rundt den nå avdøde 13-åringen.

– Planen er at rapporten skal være klar før påske, sider Hovde Parr til Dagsavisen.

I tillegg skal det også innhentes opplysninger fra Oslo kommune om hvilken kjennskap de har hatt til jenta og moren etter at de meldte flytting til Oslo 16. november i fjor.

Det er også opprettet kontakt mellom fylkesmannen i Oslo og Akershus og Oppland for å utveksle informasjon i saken.

LES OGSÅ: Kommune får mobbebot

Nyeste fra Dagsavisen.no: