Nyheter

Vil fri barn fra fattigdom

I det vi er i ferd med å gå inn i barnas høytid, er det nær umulig å få ordfører Marianne Borgen til å snakke om noe annet enn barn.

GLADE JUL: Fattighuset gjør en stor innsats for at julefeiringen skal bli litt hyggeligere for mange av Oslos fattige barn. Nå må politikerne begynne å trå til i større grad også, mener ordfører Marianne Borgen (t. v.).  Fattighusets styreleder  Hanne Funder, tror likevel ikke at Fattighuset blir overflødig med det første. I bakgrunnen Wenche Andersen.

– Barnefattigdom har fått for lite oppmerksomhet. I bydel Gamle Oslo er det over 30 prosent av barna som lever under fattigdomsgrensa. Til sammen er det om lag 20.000 fattige barn i Oslo. Nå må vi få løftet flere familier ut av fattigdommen, sier Borgen.

– Overveldet

Mandag er det to måneder siden SVs Marianne Borgen overtok ordførerkjedet etter Høyres Fabian Stang, til manges overraskelse, Borgen selv inkludert.

– Alt dette kom egentlig litt brått på, uttalte Borgen i et portrettintervju i Dagsavisen, 24. oktober, tre dager etter at hun inntok rådhuset.

Noen svært hektiske uker senere oppsummerer Borgen ordførertilværelsen på følgende vis:

– Jeg er overveldet over den positive mottakelsen jeg har fått. Folk har vært så hyggelige. Det varmer veldig.

Og folk har Borgen truffet mange av, inkludert fredsprisvinnere, kongelige, statsråder og ambassadører.

– Hva husker du best av det du har opplevd siden du ble ordfører?

– Terroren i Paris gjorde et dypt inntrykk, med kondolansebesøket i ambassaden i etterkant og minnemarkeringen utenfor rådhuset, svarer Borgen.

– Ungdomsmassakren i Paris fikk meg til å minnes det som skjedde i Norge i 2011.

Etter et øyeblikk lysner Borgens ansikt igjen.

– I den andre ytterkanten var det en fantastisk hyggelig opplevelse å få være vertskap for nobelprisutdelingen.

– Flere fattige

Den som nå eventuelt måtte tro at Borgen i sin nye rolle, bare menger seg med dem som støtt og stadig får kameraene rettet mot seg, må tro om igjen. Til det er engasjementet for de svakeste altfor stort. Den dagen Dagsavisen møter henne, står blant annet et besøk hos Fattighuset på programmet.

– Her har jeg vært mange ganger før, forteller Borgen, i det hun noe nølende går inn i heisen i det slitne bygget som rommer Fattighuset på Grønlandsleiret.

– Den kan stoppe opp hvis dere er flere enn fire, ropes det advarende utenfra i det heisdørene går igjen.

Men heisen velger å ikke være vrang med den nye ordføreren om bord, og frakter henne og oss andre stødig opp til sjuende etasje. Der venter julekveldsglede for tusenvis av barn.

– Vi inviterte Marianne Borgen hit slik at hun skulle få se hvordan julegaveutdelingen vår fungerer, forteller styreleder Hanne Funder, der hun står omgitt av alle mulige slags leker, klær og annet som kan få barneøyne til å funkle på julekvelden.

Mens Dagsavisen er på besøk, blir skattkammeret for de yngste tilført stadig nye gaver av barn og voksne som stikker innom for å dele av sin overflod med dem som ikke har like mye.

– Hovedparolen vår da vi startet for 21 år siden var «Avskaffing av fattigdom». Det målet er ikke nådd. Tvert imot blir det stadig flere fattige. Vi blir ikke overflødige, konstaterer Funder.

– Tøft for barna

Borgen, som akkurat har vekslet noen ord med en eldre kvinne som ser etter varme hansker i mylderet av snarlige gaver, følger opp.

– Jeg skulle ønske vi ikke hadde trengt Fattighuset, sier hun.

Men enn så lenge innser Borgen at Fattighuset fyller en viktig rolle.

– Dette er et sted som bidrar til å fjerne det skambelagte ved fattigdom, mener hun.

I et av verdens rikeste land, er det å være fattig en tung bør å bære for barn, påpeker Borgen.

– Det koster mye å leke med andre barn i Norge. Det å gå i bursdager, delta i idrett og være med i kulturskolen koster mye penger. En ungdom sa til meg at han visste alt om å leve i knapphetens tyranni, og om det å alltid ha for lite.

Samtidig er barn verdensmestre i å skjule foreldrenes fattigdom, konstaterer Borgen. Det er nok mange barn som blir syke når det er skidag eller skøytedag på skolen, i stedet for å møte opp og avsløre at foreldrene deres ikke har råd til ski eller skøyter, tror hun.

– Hva kan det nye byrådet gjøre med barnefattigdommen?

– Jeg er glad for at vi allerede har fått til gratis aktivitetsskole for flere. Det å sikre sosial aktivitet på denne måten er kjempeviktig. Og så må vi bli flinkere til å få foreldre i arbeid. I tillegg må vi se på velferdsytelsene til dem som ikke kan jobbe, og endre disse ytelsene om nødvendig, slik at vi kan løfte flere ut av fattigdommen.

Besøket i Fattighuset går mot slutten. Oslos nye ordfører må snart ile av sted til neste offisielle oppdrag. Men snart skal hun bare være mor og mormor i noen dager.

– I jula blir det ganske stille. Det gleder jeg meg til. Da skal jeg ta igjen det forsømte på familiefronten, ikke minst når det gjelder barnebarna.

– Rekker du julebaksten?

– Fem slag er ferdige, så jeg har to igjen. Men jeg kommer i mål!