Nyheter

Barnehagebarn: De voksne har dårlig tid til oss

Barnehagebarn i Oslo opplever de voksne som mer travle og fraværende enn barn andre steder i landet.

Det er blant de oppsiktsvekkende funnene i en ny trivselsundersøkelse fra Oslo-barnehagen der barna selv beskriver barnehagelivet:

  • Tre av fem barn synes de voksne har dårlig tid.
  • Nesten halvparten av barna synes det er vanskelig å få tak i en voksen hvis de trenger det.
  • Bortimot en fjerdedel av barna sier at de ansatte aldri leker med dem verken ute eller inne.

Flere funn i undersøkelsen samsvarer med de landsdekkende dataene fra «Barnehagens trivselsmonitor 2014», der samme elektroniske spørreskjema er brukt. Men det er tydelig at barnehagebarn i Oslo savner nærværende voksne i større grad enn mange andre barn.

Nasjonalt sier 38 prosent av 3–5 åringene at det aldri er vanskelig å få tak i en voksen når de trenger hjelp i barnehagen. I Oslo er det bare halvparten så mange.

Barnehagebyråden er ikke overrasket.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Noe må gjøres

– Det barna forteller harmonerer godt med de tilbakemeldingene jeg har fått fra foreldre, ansatte og bydelspolitikere som lenge har vært bekymret for om det er nok voksne til stede i barnehagene, og om de har tilstrekkelig tid til barna, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Trange budsjetter har gjort at mange barnehager sliter med å opprettholde voksentettheten, særlig ved sykdom.

– Dette er åpenbart noe barna merker, fastslår Tellevik Dahl.

Ifølge forskerne som står bak rapporten ser det ut som barnehageansatte i Oslo i litt større grad enn gjennomsnittet ellers i landet, har mange oppgaver som skal utføres i tillegg til det å være sammen med barna:

– Tid de voksne skulle brukt på barna går med til andre gjøremål, noe som fører til at barna opplever de voksne som fraværende og travle.

– Altfor mange barn forteller at de voksne ikke har tid til dem – både i Oslo og resten av landet, sier førsteamanuensis Ellen Beate H. Sandseter ved Dronning Mauds Minne (DMMH) til Dagsavisen.

Hun mener dette er svært betenkelig tatt i betraktning at barnehagens hovedformål er at ansatte skal være tilgjengelige og sammen med barna:

– Hvis barna har en oppfatning om at «de har ikke tid til oss», må noe gjøres. Barna må ha førsteprioritet. Så får andre oppgaver komme i andre rekke hvis det er overskuddstid å ta av, fastslår Sandseter.

LES OGSÅ: Vedtatt: Alle barnehagebarn skal ha en barnehagelærer rundt seg

Syndes daglig

Barnehageforskeren er spesielt bekymret for de mest sårbare barna når voksne ikke er skikkelig til stede:

– For de barna som trenger å bli sett og ha voksne som en trygghet i lek og læring er det spesielt viktig at ansattes tid ikke spises opp av andre gjøremål. I verste fall går det ut over barnas utvikling, sier Ellen Beate H. Sandseter.

En medlemsundersøkelse Respons analyse gjorde blant barnehagelærere på oppdrag for Utdanningsforbundet i sommer, viste at to av tre pedagoger har fått mindre tid til å følge opp hvert enkelt barn de tre siste årene. Hver tredje ansatt karakteriserer bemanningssituasjonen i egen barnehage som overveiende dårlig. Mange forteller at det sjelden eller aldri settes inn vikarer. Verst er det i de store byene.

Nestleder i Utdanningsforbundet Oslo, Atle Danielsen, sier dette om situasjonen:

– Vi har lenge meldt inn vår bekymring. Mangel på vikarer gjør at barna ikke blir tilstrekkelig sett. Grunnbemanningsavtalen slår fast at det skal være tre voksne på 18 barn over tre år, og tre voksne på ni barn under 3 år. Det syndes mot denne normen daglig, sier Danielsen.

I dag er det vanlig at barnehagene budsjetterer med NAV-refusjon. I praksis betyr det at langvarig sykdom legges inn som sparepost i budsjettet ved at vikarer ikke settes inn verken før eller etter arbeidsgiverperioden for sykepenger.

LES OGSÅ: Foreldre tviler på om de er gode nok

Vikar- og overtidsstopp

– Hvert eneste år mot slutten av året, opplever vi at de fleste bydelene i Oslo innfører vikar- og overtidsstopp i barnehagene, bekrefter Atle Danielsen i Utdanningsforbundet.

Barnehagebyråden vil se en endring:

– De planlagte kuttene til bydelene er redusert fra 120 til 40 millioner kroner. Resultatene fra barnas trivselsundersøkelse understøtter argumentet for at bydelene trenger bedre økonomiske rammer som sikrer at ansatte har tid, ressurser og kompetanse til å styrke innholdet i barnehagen for det enkelte barn, sier Tone Tellevik Dahl, som mener beskjeden fra barna er krystallklar:

– Barna sier de trenger flere voksne. Så må vi sikre kompetanse sånn at språklig, motorisk og sosial utvikling blir så god som mulig for det enkelte barn.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!