Nyheter

Avviser omkamp om Lambda

Byrådet har ingen planer om å skrinlegge Lambda. Men Munchmuseets estimerte driftskostnader på godt over 300 millioner kroner, skal under lupen det neste året.

1 av 2

– Det vi jobber etter nå er å realisere Lambda. Vi har ingen planer om å skrinlegge det, sier kulturbyråd i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen (Ap).

Leder for Arbeiderpartiets største partilag, Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, ba torsdag byrådet vurdere å skrote det nye Munchmuseet. Det samme har både Rødt og Frp gjort, og spekulasjonene om hva byrådet vil foreta seg med det nye Munchmuseet har vært mange, etter de foretok en full revurdering av byggingen av nytt hovedbibliotek i Bjørvika.

Men Hansen har behov for å presisere at det ikke er selve byggingen byrådet nå ønsker å granske.

– Det vi gjør nå er å se nærmere på driftskostnadene som Munchmuseet har estimert, og vi skal diskutere det med dem, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Netto 344 millioner

Munchmuseet har, som Dagsavisen skrev i oktober, levert et estimat over framtidige driftskostnader for museet når de skal flytte inn i Lambda-bygget. Ifølge denne økonomiplanen ligger netto driftsutgifter for museet på 344 millioner kroner i 2020. Dette kommer blant annet av en vesentlig høyere sikkerhet, bemanningsøkning, og en husleie på rundt 100 millioner kroner årlig. Selve flyttingen vil koste museet 39 millioner kroner, og de ser for seg en oppbemanning som vil koste 23 millioner kroner. Til sammenligning har dagens museum årlige driftskostnader på 85 millioner kroner.

– Vi må gå flere runder med Munchmuseet. Det legges opp til en svært høy driftskostnad, men de er villig til å se på tallene med oss, sier Hansen.

LES OGSÅ: Ble advart om Munch-problemer

Hestehandelen

At Oslo Arbeidersamfunn har uttalt at byrådet bør revurdere byggingen av Munchmuseet, synes ikke Hansen er problematisk.

– Lokallagsledere skal få mene det de vil. Men jeg vil understreke at det ikke er noen som har klart å få bystyreflertall for andre alternativer enn Bjørvika, sier hun.

Da SV ble enige med det borgerlige byrådet om at Munchmuseet skulle ligge i Lambda-bygget i Bjørvika, skapte det tumulter i Oslo Ap, som måtte diskutere internt før de til slutt bestemte seg for å trekke sine alternative forslag og støtte avtalen. Før den tid var Ap tydelige på at det var Tøyen som var deres foretrukne alternativ.

Etter avtalen ble lagt fram kom Frp og Ap på banen med en alternativ løsning: Lambda-tomten skulle bli solgt til Hav Eiendom, med sikte på at det skulle bli et akvarium på tomten, og det skulle gjennomføres en arkitektkonkurranse for nytt Munchmuseum på Tøyen eller Tullinløkka. Sammen med en tiltakspakke for opprusting av Tøyen forsøkte de å lokke til seg SV, men de lyktes ikke.

Oslo Ap sluttet seg dermed til den såkalte Tøyenavtalen, og etter det har de støttet oppføringen av Lambda.

Vurderer Munch

Men det skapte usikkerhet da Raymond Johansen (Ap) fikk spørsmål om byggingen av Munchmuseet under onsdagens pressekonferanse om det nye hovedbibliotekets framtid. Johansen bekreftet at byrådet ønsker å kvalitetssikre også Munch-prosjektet, slik de har gjort med biblioteket, og han svarte ikke absolutt ja på at Lambda vil bli realisert.

I byrådets samarbeidserklæring står det at de vil sørge for at Munchmuseet blir fullført, men det står ingenting om hvor.

Rina Mariann Hansen (Ap) uttalte til Dagsavisen etter høringen om hovedbibliotekets budsjettsprekk, at hun ikke følge seg trygg på byggingen av Munchmuseet. Nå er det Geir Lippestad (Ap) som er ansvarlig byråd for selve byggeprosessen.

– Byrådet skal sørge for at han og Kultur- og idrettsbygg skal ha god styring på prosjektet, og vi skal bli enda bedre kjent med tallene nå framover, sier Hansen.

Statlig bidrag

Staten bidrar med 605 millioner kroner til byggingen av Munchmuseet. Men byrådet vil også søke om støtte til driften, bekrefter Hansen.

– Vi håper å få et statlig bidrag til driften, men vi må først lande tallet for hvor høye driftskostnadene blir før vi ber om en spesifikk andel av beløpet. Nå må vi også huske at Munchmuseet har et betydelig inntektspotensial, og det skal vi se nærmere på, sier hun.

Munchmuseet anslår at det vil kunne trekke 500.000 besøkende årlig i det nye museet.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Bente Rognan Gravklev

Oslo-redaktør i Dagsavisen