Nyheter

Nå skal barnehagelærerne på plass

Alle barnehagebarn skal ha en barnehagelærer rundt seg. Det bestemte stortingsflertallet i går.

– Det er viktig at vi ikke bare stiller krav, men også roser politiske partier som går foran og viser vei for å heve kvaliteten i sektoren, sier Steffen Handal, som i går premierte SV-leder Audun Lysbakken med kake. FOTO: ARNE OVE BERGO

Det er i dag om lag 6.200 barnehager i Norge. Bortimot halvparten av dem oppfyller ikke lovens utdanningskrav for personalet. 1 av 5 barn, eller totalt 53.700 barn, går i en barnehage som ikke oppfyller pedagognormen. Samtidig peker all forskning i samme retning: Ansattes utdanning er den enkeltfaktoren som har størst betydning for kvaliteten på barnehagetilbudet.

I går vedtok et stortingsflertall bestående av SV, Ap, KrF, Senterpartiet og Venstre at kommunene ikke lenger skal ha mulighet til å gi varige dispensasjoner fra dagens krav om barnehagelærerutdanning for pedagogiske ledere.

Ved utgangen av fjoråret var det 2.241 årsverk på dispensasjon fra utdanningskravet i norske barnehager. Med de nye reglene kan ingen av disse kunne vare lenger enn et år.

Ifølge nyvalgt leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal er det en stor og viktig seier.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sterkt signal

– Dette er et kraftig signal om at barnehagebarn skal ha barnehagelærere rundt seg. Det viser også at flertallet på Stortinget er utålmodig i arbeidet med å gjøre barnehagen til et godt pedagogisk tilbud der minst halvparten av personalet har barnehagelærerutdanning, sier Handal.

Gårsdagens vedtak kom etter et DOK 8-forslag fra SV-leder Audun Lysbakken, som bare Høyre og Frp var imot. Det synes Handal er merkelig.

– Det er uforståelig at Høyre går imot et slikt forslag som vi vet vil bidra til å heve kvaliteten på barnehagetilbudet. Når NOVA-forsker Lars Gulbrandsen i tillegg har slått fast av målsettingen om 50 prosent barnehagelærere i norske barnehager er en høyst realistisk målsetting – med unntak av noen få pressområder, blir det enda merkeligere, sier Handal.

LES OGSÅ: Én av fem barehager fullt bemannet kun to timer om dagen

Norge alene

Det er allerede vedtatt at en ny bemanningsnorm, med antall barn per voksen, skal være på plass innen 2020. Nå vil Stortinget at regjeringen i arbeidet med innfasingen av denne planen, skal vurdere om også kravet om 50 prosent barnehagelærere bør være med.

– Stortinget ønsker åpenbart mer og raskere handling enn det regjeringen legger opp til, mener Handal.

Fra 2010 til 2014 har andelen ansatte med pedagogisk kompetanse økt fra 39 til 44 prosent i norske barnehager. Ifølge organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), er det ikke godt nok.

Norge er det eneste landet av 25 OECD-land som verken har 50 prosent pedagoger eller 80 prosent ansatte med barnefaglig kompetanse i barnehagene. Etter OECDs mening bør Norge så snart som mulig avvikle ordningen med dispensasjoner fra utdanningskravet, og gjøre det obligatorisk at alle ansatte har relevant utdanning.

Et barnehagetilsyn gjennomført av fylkesmannen i Oslo og Akershus viste nylig at bydelene ikke gjør nok for å skaffe kompetent personale, og at ansatte uten pedagogisk kompetanse jobber som pedagogiske ledere eller styrere uten at det settes betingelser for dette slik loven åpner for.

LES OGSÅ: Barnehageledere drukner i byråkrati

Høyre nedprioriterer de minste

At Høyre stemte imot forslaget om å stille høyere krav til barne­hageansattes kompetanse, rimer dårlig med de økte kravene de stiller til lærere, mener SV.

Av Bente R. Gravklev

– Det er veldig rart at Høyre stemte imot dette. De har akkurat strammet inn kompetansekravene i skolen, men med barnehagene vil de ikke gjøre noe. Det er en nedprioritering av de aller minste, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes. Etter behandlingen i Stortinget forsøkte Dagsavisen å få kunnskapsministeren i tale, men Torbjørn Røe Isaksen valgte å la statssekretær, Birgitte Jordal, svare Dagsavisen på e-post, med hovedsakelig samme argumentasjon som Isaksen brukte i Stortinget i går, nemlig at å frata kommunene muligheten til å gi varig dispensasjon ikke vil ha noen stor praktisk betydning.

– Det arbeider stadig flere barnehagelærere i barnehagen og antallet dispensasjoner går ned. I framtida vil derfor behovet for varig dispensasjon ikke være like stort, skriver Jordal.

Fylkesnes tror at Norge kan nå målet om 50 prosent barnehagelærere før 2020, da det utdannes stadig flere. Men det må stilles krav til kommunene.

– Kommunene har forsømt sin plikt. Mange dispensasjoner er i bruk fordi de ønsker å spare penger. Det kan godt tenkes at det også er en del som jobber under varig dispensasjon som gjør en god jobb. Men da må kommunene se å tilby dem videreutdanning, sier Fylkesnes.

Jordal avviser at regjeringen forskjellsbehandler skolebarn og barnehagebarn, når de strammer inn krav om kompetanse i skolen, mens de ikke vil gjøre tilsvarende i barnehagen.

– Vi har blant annet lagt til rette for at flere assistenter kan ta fagbrev eller barnehagelærerutdanning. I tillegg foreslår regjeringen en rekke tiltak for å heve kompetansen hos alle ansatte i barnehagen, blant annet lederutdanning for styrere. Vi vil også vurdere tiltak som skal sikre at den norskspråklige kompetansen til ansatte i barnehagene er tilfredsstillende, skriver hun.