Nyheter

Tjente over 35 millioner på eldreomsorg

Grunnleggerne av Unicare, som driver sykehjem og hjemmetjenester, solgte aksjer og investerte i utleieleiligheter på fjellet.

Bilde 1 av 3

Av Yngvil Mortensen, frifagbevegelse.no

Eierne av privatiserte sykehjem går med overskudd på mange millioner, mens hjelpepleierne tjener dårligere alt ettersom hvor lenge arbeidsplassen deres har vært privatisert.

Tillitsvalgte i Unicare-sykehjemmene forbereder nå lokale lønnsforhandlinger etter å ha fått 0 kroner i det sentrale lønnsoppgjøret i år. Klubbleder for Fagforbundets medlemmer ved Manglerud sykehjem, som Unicare har drevet siden 2013, er sjokkert over eiernes milliongevinster.

Gjennom sine investeringsselskap eide grunnleggerne av Unicare, Una Aas og Tom Tidemann, opprinnelig henholdsvis 40 og 60 prosent av aksjene i Unicare Holding. Selskapet eier Unicare Omsorg som igjen driver seks sykehjem og hjemmetjenester i alle Oslos 15 bydeler.

I 2013 og 2014 solgte de seg ned. Nå eier Aas´ selskap 20 prosent og Tidemanns 30 prosent av aksjene. På de to årene satt selskapene deres igjen med til sammen 35 millioner kroner i overskudd.
Una Aas brukte en del av selskapets overskudd til å kjøpe utleieleiligheter på Trysil.

Det kommer fram selskapets årsregnskap for 2013.

LES OGSÅ: Slik tjener de private på eldreomsorg

Vil ikke si noe om gevinsten

Mens Tom Tidemann opplyser i årsregnskapet til sitt firma Toti Holding AS om både prosent, antall aksjer han solgte og gevinsten – 11,7 millioner kroner i 2013 – gjør ikke Una Aas det for noen av årene. Hun opplyser om «positive netto finansposter» for sitt firma Una A AS, men spesifiserer ikke.

Una Aas ønsker verken å svare på spørsmål om aksjesalget eller at overskuddet er brukt til å investere i fjell-leiligheter.

Overskuddet som er synlig i regnskapet forteller at Aas satt igjen med over 14 millioner kroner i overskudd. Tidemann med over 21 millioner kroner.

FriFagbevegelse har ikke lyktes med å komme i kontakt med Tom Tidemann for kommentarer til hans overskudd.

De tillitsvalgte visste ikke

Fagforbundets klubbleder på Manglerudhjemmet, Urd Bjerk, forteller at ingen av klubblederne på Unicare-sykehjemmene var klar over eiernes millionoverskudd.

– Jeg blir sjokkert når jeg hører dette, sier Bjerk, som er hjelpepleier.

Får høre om sparekniven

I år ble det 0 kroner i det sentrale lønnsoppgjøret for hjelpepleiere som har kommersielle velferdskonsern som arbeidsgivere. Til sammenligning fikk hjelpepleiere i kommunale sykehjem i Oslo et sentralt tillegg på 7200 kroner.

Senere denne måneden begynner de lokale lønnsforhandlingene.

– Vi hører om sparekniven og at det ikke er penger, forteller klubbleder Bjerk.

I fjor fikk de 200.000 kroner til fordeling i de lokale lønnsforhandlingene, som skulle deles på fire sykehjem.

– Det ble en slikk og ingenting på hver av oss, fastslår Bjerk, og utdyper:

– 1 krone i timen til alle. De med lavest lønn, hjelpepleiere med under 300.000 kroner i året fikk 3 kroner mer i timen, og pleieassistentene fikk 2 kroner mer i timen, opplyser hun.

LES OGSÅ: Taper grovt på å jobbe på privat sykehjem

Taper lønn på privatiseringen

Bjerk sier de ansatte på Manglerudhjemmet fortsatt ligger langt foran ansatte på sykehjemmene som har vært privatisert lenger. Men nå har de selv begynt å ligge etter. Forrige uke møttes klubblederne på Unicares sykehjem for å forberede de lokale lønnsforhandlingene.

– Da vi så på lønningene så vi at hjelpepleierne på Fagerborg sykehjem ligger 10-16.000 kroner i året over oss på Manglerud som har vært konkurranseutsatt i to år, forteller Bjerk. Unicare overtok Fagerborghjemmet i våres.

Investorene tror på økt etterspørsel

En av de andre eierselskapene i Unicare, Icon Capital, har tro på den kommersielle eldreomsorgens framtid. Gjennom et annet selskap eier Icon Capital 50 prosent av aksjene i Unicare. Unicare opplever økende etterspørsel etter sine tjenester fordi antallet eldre og syke øker markant, skriver de på sin hjemmeside. Icon Capital tror utviklingen vil intensivere de neste årene.

LES OGSÅ: Rita kan tape 800.000 i pensjon