Nyheter

Fjerner hjemmelekser

– Hjemmelekser gjør svake elever svakere og setter familien i en enda tøffere tidsklemme, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Det er duket for en ny hverdag for skoleelever i Oslo og Tromsø. Det nye rødgrønne flertallet i de to byene varsler omfattende forsøk med en skole fri for hjemmelekser.

– Forskningen viser oss to ting; at dagens hjemmelekser fungerer usosialt og urettferdig, og at de forsterker eksisterende sosiale forskjeller. Dette er bakgrunnen for at vi vil fjerne hjemmeleksene fra skolen, sier SV-leder Audun Lysbakken, og fortsetter:

– Vi vil isteden satse på øvingsarbeid gjennom det vi kaller skolelekser der elevene får hjelp av sin egen lærer mens de er på skolen. På den måten sikrer vi mer læring for alle barn og mindre stress for familien som får mer tid sammen.

LES OGSÅ: Skole for seksåringene har hatt null effekt

Bredt omfang

Mens det forrige byrådet i Oslo brukte sin posisjon gjennom 18 år til å prøve ut borgerlig skolepolitikk under så vel Bondeviks som Stoltenbergs regjeringstid, markerer de rødgrønne nå at Osloskolen heretter skal være en helt annen veiviser i skolepolitikken fram mot stortingsvalget i 2017.

SVs nye gruppeleder i Oslo bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll, bekrefter overfor Dagsavisen at det var SV som under forhandlingene med Ap og Miljøpartiet De Grønne (MDG), fikk på plass formuleringen som slår fast at det skal gjøres «forsøk med alternative vurderingsformer og andre måter å organisere leksearbeidet på» i Osloskolen.

– Forsøket kan enten gjøres ved en utvidelse innenfor dagens leksehjelpsordning tilknyttet 1. til 4. trinn. Eller som en ordning for hele barnetrinnet fra 1. til 7. trinn – noe vi i SV er veldig åpne for, sier Holmås Eidsvoll.

SV-politikeren framholder at forsøkene uansett skal ha et så stort omfang at det er mulig å høste konkrete erfaringer. SV-leder Audun Lysbakken går enda lenger:

– Forsøk i flere kommuner vil gi oss kunnskap for å lage en ny nasjonal reform, nemlig heldagsskolen. Her blir det å flytte leksene inn i skolen et kjernepunkt sammen med mer fysisk aktivitet og sunn mat, sier Lysbakken.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Et slit

At mange elever og foreldre opplever at lekser gjør hverdagen til et slit, er nok en gang satt på dagsorden. I Rogaland har en gruppe foreldre nylig startet en egen Facebook-kampanje mot lekser. Kampanjen «Leksefri familie» har som formål å ta et oppgjør med en leksetradisjon med liten effekt.

Det er et initiativ Audun Lysbakken hilser velkommen:

– Dette er et av mange eksempler på at det er et lekseopprør på gang i Norge. Samtidig illustrerer det viktigheten av at det tas politiske grep som på sikt sikrer en god lekseordning for alle elever – uavhengig av foreldrenes ressurser og engasjement. Skolen skal utjevne og ikke skape sosiale forskjeller, sier han.

LES OGSÅ: Vil ha færre elever per lærer