Nyheter

Munch-drift vil koste 300 mill. årlig

Med en husleie på nesten 100 millioner kroner, 90 vektere og flere ansatte vil det koste mer enn tre ganger så mye å drive det nye Munch­museet som dagens museum.

1 av 2

– Det nye museet vil være posisjonert i forhold til ledende internasjonale museer når det gjelder å kunne tiltrekke seg og ta imot viktige internasjonale utstillinger av andre kunstnere. For å lykkes med dette må arbeidet med å forme og utvikle det nye museet starte tidlig, sier kommunikasjons- og markedsdirektør ved Munchmuseet, Gitte Skilbred.

I 2015 har Munchmuseet en total kostnadsramme på 110 millioner kroner, der 25 millioner kommer fra egne inntekter. 85 millioner kroner kommer fra Oslo kommune. Når Munch-samlingen flytter fra Tøyen, til Bjørvika i 2019-2020, vil kostnadene bli tre ganger så høye:

Ifølge budsjettforslaget Munchmuseet har sendt til byrådet, vil netto driftskostnader i 2020 være på over 304 millioner kroner. De økte kostnadene kommer blant annet av høyere husleie, flere ansatte og større sikkerhetsbehov (se faktaboks).

Flere ansatte

Flytteprosessen til Bjørvika vil koste 39 millioner kroner, og museet regner med økte utgifter i årene framover. Derfor ber museet om 99,9 millioner kroner i tilskudd for 2016, blant annet for å kunne ansette flere. Byrådet har foreslått å gi museet 84 millioner.

– I det nye museet vil det være 11 utstillingssaler noe som gir mulighet til et større og mer fleksibelt tilbud enn det vi har i dag. Tilrettelegging og planlegging av utstillingsprogram i det nye museet er derfor også mer omfattende og kreve god tid. Planleggingshorisonten for et utstillingsprogram er på 3–5 år, sier Skilbred. Det skal også utvikles systemer for IKT, sikkerhet og drift, forteller hun.

I april neste år går dessuten leiekontrakten ut med Oslo Konserthus, slik at Stenersenmuseet, som er del av Munchmuseet, må flytte ut. Det vil de ikke ha råd til, hvis Oslo-byrådets budsjettforslag blir stående, skriver Munchmuseet i budsjettforslaget. Det vil koste Munchmuseet 9,4 millioner kroner å flytte Stenersen-samlingen og skaffe midlertidig lagring for kunsten.

Besøksvekst

Selv om driftskostnadene vil øke, regner museet med å tjene mer. Med et mål om 500.000 besøkende årlig, mot 140.000 som mål for 2016, bør inntekten gå merkbart opp. Det er også et langsiktig arbeid, understreker Skilbred.

– Det vil derfor være viktig å starte arbeidet med å nå nye målgrupper både nasjonalt og internasjonalt. Vi er allerede godt i gang med utarbeide en helt ny merkevareplattform, sier hun.

– Må søke statsstøtte nå

Staten bør bidra i overgangen til nytt Munchmuseum, mener Oslo Frp.

Avtroppende kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) har varslet at kommunen ønsker å søke om statlig bidrag til driften av Munchmuseet. Leder i Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen, mener byrådet bør søke allerede nå.

– Kostnadene tredobles i nytt bygg, akkurat slik jeg spådde, sier Wilhelmsen. Hun mener det er underlig at ikke staten allerede bidrar med midler til drift av museet.

– Munch er en kunstner i særstilling, og det burde ikke overraske noen at det blir kostbart å flytte. Vi har allerede spleiselag mellom kommune og stat med 40-60 prosentsfordeling., sier hun.