Nyheter

Vill lederlønnsvekst i staten

En rekke ledere i statseide selskaper gikk mange hundre tusen kroner opp i lønn fra 2013 til 2014. Se hele listen.

Av Stian Fyen og David Stenerud

Se hele lista over topplederne i staten, deres årslønner og lønnvekst her, eller nederst i saken!

Hvert år i forbindelse med statsbudsjettet offentliggjøres ansettelsesvilkårene til alle sjefer i heleide statlige selskaper.

Dagsavisen har gjennomgått lederne i heleide statlige selskapers lønn, bonuser og pensjon i årets t og i fjorårets statsbudsjett. Det viser en lønnsutvikling langt over den vanlige arbeidstakere får.

Lønnsvekst

Oversikten viser en lønnsutvikling på flere hundre tusen kroner hos flere av lederne. Lederne med den største lønnsveksten i kroner er:

Entra-direktør Klaus-Anders Nysteen fikk 868.000 kroner mer å rutte med i 2014 enn i 2013. I 2014 tjente han 3.648.000 til sammen.

Direktør Joachim Høegh-Krohn i Argentum Fondsinvesteringer AS gikk opp 427.000 i lønn til 5.916.000.

Direktør Jarle Roth i Eksportkreditt gikk opp 275.000 kroner i lønn, til 2.847.000

– Dette er ikke noe nytt. Det samme kommer hvert år. Og det kommer til å fortsette å være sånn helt til Stortinget blir enige om at vi må fortelle regjeringa at dette er noe de må styre, sier finanspolitisk talsperson i SV, Snorre Valen.

4 x Ernas lønn

De best betalte i statseide selskaper tjener mye mer enn statsministeren.

Erna Solberg får årlig en lønningspose på omtrent halvannen millioner kroner.

I heleide statlige selskaper er det helt vanlig at toppsjefene tjener flere ganger mer enn statsministeren.

Øverst på lista troner Joachim Høegh-Krohn i Argentum med en samlet inntekt på 5.916.000 i fjor.

Tatt grep

For å demme opp om den ville lederlønnsveksten i staten, har regjeringa allerede satt i gang en rekke tiltak. Tidligere i år satt næringsminister Monica Mæland et tak for pensjonen til ledere i statseide selskaper, og i forrige uke lanserte kommunalminister Jan Tore Sanner en modell der prestasjoner i større grad vil være med på å styre lønna til ledere i statseide selskaper.

I tillegg begrenset man tidsrommet for etterlønn fra to år til seks måneder, og sa at lønnsutviklingen til ledere skulle følge utviklingen til samfunnet for øvrig.

Men Valen er slettes ikke så sikker på at man ikke vil se nok en enorm lønnsvekst når tallene for 2015 kommer neste år.

– Jeg holder ikke pusten. Å innføre et tak på pensjon er bra. Men hovedutfordringa her er lønnsutviklingen til lederne i disse selskapene. Over tid har de hatt en utvikling vanlige lønnsmottakere ikke er i nærheten av, sier Valen.

LES OGSÅ: Sivert (29) kan mistet jobben. Frykter for de unge.

Økte forskjeller

Han mener problemet med at toppsjefen får en lønnsvekst langt over det vanlige folk får er at det utfordrer en tradisjon med små forskjeller mellom sjef og ansatt i Norge.

– Vi har skapt en næringslivskultur der alle tenker selvstendig, det er kort vei mellom topp og bunn, og der vi stoler på hverandre. Jeg kan ikke se at vi har noe å tjene på en bedriftskultur der sjefen tjener mange ganger mer enn de ansatte, sier Valen.

– Får lønn som fortjent

Høye statlige lederlønninger er på sin plass, mener Frp.

– Vi er i en situasjon der staten må konkurrere med det private om å få de beste lederne. Da er det etter mitt syn ikke feil at statlige ledere er godt avlønna, sier Helge Andre Njåstad, stortingsrepresentant for Frp og medlem i næringskomiteen.

Han viser blant annet til at kommunalminister Jan Tore Sanner la fram en pakke tidligere i høst der han ønsket å ta sterkere grep om lønnsutviklinga blant ledere.

– Vi tar også i bruk måloppnåelse for lederne. Staten trenger gode ledere, og nå får vi et sterkere virkemiddel for å oppnå resultatene vi ønsker, sier Njåstad.

– Vi vil ikke at det skal bli sånn at staten setter seg selv sjakk matt i jakten på de beste lederne, sier Njåstad.

Her er en komplett liste over toppsjefens lønnsutvikling:

Ambita AS

Administrerende direktør Stig W. Seljeseth.

2013: Tiltrådte som ny administrerende direktør i Ambita AS 1. mars 2013. Mottok kr 1.379.000 i fastlønn og kr 131.321 i annen godtgjørelse. Totalt 1.510.321.

Sum årsinntekt: 1.812.385

2014: Mottok 1.607.568 i fastlønn og 352.366  i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.959.934

Lønnsøkning: 147.549

Argentum Fondsinvesteringer AS

Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn.

2013: Mottok kr 3.346.000 i fastlønn, kr 1.933.000 i variabel lønn og 210.000 i annen godtgjørelse utgjorde kr 210.000.

Sum årsinntekt: 5.489.000

2014: Mottok kr 3.698.000 i fastlønn, kr 2.002.000 i variabel lønn for 2014 og 216.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt:  5.916.000

Lønnsøkning: 427.000

Eksportkreditt Norge AS

Administrerende direktør Jarle Roth

2013: Mottok kr 2.379.000 i fastlønn for 2013. Annen godtgjørelse utgjorde kr 193.000.

Sum årsinntekt: 2.572.000

2014 : Mottok kr 2.672.000 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 175.000.

Sum årsinntekt: 2.847.000

Lønnsøkning: 275.000*

(*Eksportkreditt Norge AS ved styreleder Else Bugge Fougner opplyser til Dagsavisen at den reelle lønnsøkningen er 89.813 kroner. Det overskytende er et resultat av at Jarle Roth kun hadde opptjent tre måneders feriepenger til utbetaling i 2013, mens han hadde full feriepengeutbetaling i 2014.)

Electronic Chart Centre AS

Administrerende direktør Robert Sandvik

2013: Mottok kr 1.041.000 i fastlønn og 27.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.068.000

2014: Mottok kr 1.094.789 i fastlønn og 9900 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.104.689

Lønnsøkning: 36.989

Entra Holding AS

Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen

2013: Tiltrådte som ny administrerende direktør i selskapet 29. januar 2013. Han mottok kr 2.436.000 i fastlønn og kr 121.000 i annen godtgjørelse for 2013. Totalt kr 2.557.000.

Beregnet årsinntekt: ca. 2.780.000

2014: Mottok kr 3.015.000 i fastlønn, kr 500.000 i bonus og kr 133.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt:  3.648.000

Lønnsøkning: ca. 868.000

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Flytoget AS

Administrerende direktør Linda Bernander Silseth

2013: Mottok kr 1.994.000 i fastlønn, kr 456.000 i variabel lønn og kr 149.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.599.000

2014: Mottok kr 2.060.000 i fastlønn, kr 565.000 i variabel lønn og kr 150.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.775.000

Lønnsøkning: 176.000

Innovasjon Norge

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth

2013: Daværende administrerende direktør Gunn Ovesen mottok kr 2.227 000 i fastlønn og 84.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.311.000

2014: Anita Krohn Traaseth tiltrådte 19. september 2014 og mottok kr 779.000 i fastlønn og 50.000 i annen godtgjørelse. Totalt kr. 829.000.

Beregnet årsinntekt: ca. 3.014.545

Beregnet lønnsøkning i stillingen: 703.545

Investinor AS

Administrerende direktør Geir Ove Kjesbu

2013: Mottok kr 2.143.000 i fastlønn, kr 237.000 i variabel lønn og kr 106.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.486.000

2014: Mottok kr 2.216.000 i fastlønn, kr 102.000 i variabel lønn og kr 88.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.406.000

Lønnsnedgang: 80.000

Kings Bay AS og Bjørnøen AS

Ole Øiseth er administrerende direktør for begge selskapene.

2013: Mottok kr 812.000 i fastlønn og 79.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 891.000

2014: Mottok kr 932.000 i fastlønn og 70.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.002.000

Lønnsøkning: 111.000

LES OGSÅ: Kutter trygda til arbeidsløse hvis de ikke vil flytte

Mesta AS

Administrerende direktør Harald Rafdal

2013: Mottok kr 2.773.000 i fastlønn og 852.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 3.625.000

2014: Mottok kr 2.856.000 i fastlønn og 507.303 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 3.363.303

Lønnsnedgang: 261.697

Norge sjømatråd AS

Administrerende direktør Terje E. Martinussen

2013: Mottok kr 1.840.000 i fastlønn og 15.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.855.000

2014: Mottok kr 1.839.765 i fastlønn og 14.042 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.853.807

Lønnsnedgang: 1193

Siva SF

Administrerende direktør Erik Haugane mottok

2013: Erik Haugane tiltrådte som ny administrerende direktør i Siva SF 5. august 2013. Han mottok kr 736.000 i fastlønn og kr 7000 i annen godtgjørelse for 2013. Totalt kr 743.000.

Beregnet årsinntekt: ca. 1.838.000

2014: Mottok kr 1.846.000 i fastlønn og 18.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.864.000

Lønnsøkning: 26.000

Statkraft SF

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen

2013: Mottok kr 4.492.000 i fastlønn og 161.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 4.653.000

2014: Mottok kr 4.676.509 i fastlønn og 161.521 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 4.838.030

Lønnsøkning: 185.030

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

Administrerende direktør Per Åsmund Andersson

2013: Mottok kr 1.983.000 i fastlønn og 110.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.093.000

2014: Mottok kr 1.934.000 i fastlønn og 115.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.084.000

Lønnsnedgang: 9000