Nyheter

Venter nær dobling av gjelda

– Dette oslobudsjettet viser hvorfor eiendomsskatt er nødvendig, mener Rina Mariann Hansen (Ap).

«Nå handler det om Oslos fremtid – si nei til eiendomsskatt.» Det var valgkampbudskapet på Høyres plakater som var hengt opp over hele byen. Oslos fremtid vil i hvert fall innebære at gjeldsgraden øker med 29 prosent fram til 2019, ifølge budsjettforslaget Høyre-byrådet presenterte i går. Byrådet budsjetterer at Oslo kommune skal ha en lånegjeld på 50 milliarder kroner innen 2019 fra 26 milliarder i år.

LES OGSÅ: Står på sitt om eiendomsskatt

Antiskatt

Byrådet viser til investeringsetterslep og befolkningsvekst som forklaring for den økende gjeldsgraden, og finansbyråd Eirik Lae Solberg, står på sitt om skatt.

– Eiendomsskatt vil ikke løse den investeringsutfordringen, men vil føre til at en har noen 100 millioner mer å rutte med hvert år, sier Lae Solberg.

Nestleder i finanskomiteen i Oslo bystyret Rina Mariann Hansen (Ap), mener likevel budsjettet illustrerer godt hvorfor de mener det er riktig å innføre eiendomsskatt.

– Finansutgiftene vil være 5 milliarder i 2019. Det er store summer. Det betyr at alle nye velferdsløft må finansieres på en annen måte. Dette budsjettet viser dermed hvorfor det å innføre en moderat eiendomsskatt er viktig.

– Men blir ikke inntektene fra denne moderate eiendomsskatten lite i det store bildet?

– Vi mener det nødvendige med flere barnehageplasser, ansatte i hjemmetjenesten og en satsing på velferdsteknologi. Men det viktigste er at de nye velferdsløftene vi tar får en ny finansiering. Er man ikke villig til å åpne for nye inntekter får man ikke til disse løftene.

LES OGSÅ: SV: Vi skal forhandle om eiendomsskatten

Pensjon

I finanstalen brukte Lae Solberg tid på å vise til at pensjonsutgiftene til Oslo kommune er en utfordring, sammen med gjeldsgraden, og hvor sårbar kommunen er for renteøkning. Virkelighetsbeskrivelsen avviser ikke Hansen.

– Innen 2019 er det planlagt at 24 prosent av oslobudsjettet vil være bundet opp i kostnader til renter, avdrag og pensjon.

Høyre mener dette betyr at en må bytte pensjon for de kommunalt ansatte.

– Jeg mener at KS, staten, kommunen og de ansatte må diskutere hvordan vi kan gjøre de offentlige tjenestepensjonene mer bærekraftig på. En mulighet er å se på en hybridløsning, som er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsesbasert pensjon, sier Lae Solberg.

Så konkret er ikke Hansen.

– Jeg mener det er dumt av en finansbyråd å snakke om hvilken pensjon han ønsker de ansatte skal ha til media. Det må tas i de rette fora. Man kan spørre seg om Høyre er såpass på vei ut av byrådskontorene at de gir blaffen.

Les mer om Oslo-budsjettet:

– Skolen er ikke en vinner