Utdanningsforbundet mener det trengs flere skoleplasser. Her fra Veitvet skole første skoledag i år. FOTO: HILDE UNOSEN

– Skolen er ikke en vinner

Byrådslederen uttrykte stor fornøydhet da han utropte osloskolen til en av budsjettvinnerne. Det får Utdanningsforbundet og SV til å reagere sterkt.

I årets budsjettforslag prioriterer vi skolen, en grønn utvikling og fremtidens eldreomsorg. Dette budsjettet ruster byen for fremtiden, sa byrådsleder Stian Berger Røsland (H). 

Osloskolen skal ifølge byrådet få til sammen 12,6 milliarder kroner av det 52 milliardene som utgjør hele 2016-budsjettet. Ifølge byrådet vil det til neste år være 60.000 elever i osloskolen. I budsjettet foreslår byrådet blant annet:

  • Styrke skolebudsjettet med 352 mill.

  • Bygge 3.300 nye skoleplasser i 11 ulike skoleanlegg hvorav de tre: Fernanda Nissen barneskole, Tokerud ungdomsskole og ny Munkerud skole er helt nye skoler. 

Sprengte osloskoler

Dagsavisen har tidligere skrevet om sprengte osloskoler. Ifølge Utdanningsetatens nyeste beregninger vil Oslo trenge 10.000 nye elevplasser i grunnskolen og 1.500 plasser i videregående skole de neste ti årene. Basert på høringssvarene til «Skolebehovsplan 2016–2026» fra bydelsutvalgene, mener mange bydelspolitikere at anslagene er altfor lave. Det samme understreker Utdanningsforbundet i Oslo etter dagens budsjettframleggelse.

– Skolen er ikke vinner i dette budsjettet. I 2016 vil det bli nærmere 2.000 flere elever i Osloskolen, dette tilsvarer omtrent 4 skoler. I budsjettforslaget er det ikke lagt opp til full kompensasjon for denne veksten.
Vi har beregnet at den manglende kompensasjonen tilsvarer 50 lærerstillinger.Dette er i realiteten ett omfattende kutt, fra et byråd som påstår at skolen er budsjettvinner, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo Aina Skjefstad Andersen i en pressemelding. 

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

SV enig

SVs Marianne Borgen vil legge mer på bordet om hun får bestemme over skolebudsjettet.

– Det er ingen økning til skolen her, og det er veldig rart fordi vi trenger flere lærere i skolen, sier Borgen.

Hun er glad Oslos befolkning har gitt så klar beskjed om at de ønsker et skifte, og jeg gleder meg til å komme i gang med forhandlingene om det.

– De sier at de ikke har planlagt noen kutt. Skolen må fortsette med de rammene som er. Men vi ønsker jo å gjøre Oslo-skolen bedre med flere lærere, sier Borgen og legger til:

– Jeg mener det er skuffende at de ikke prioritere kvalitet i skolen høyere.

Bekymret for bydelene

Byrådet vil også opprette 1.550 nye barnehageplasser og at språkferdighetene til byens 3-åringer blir dokumentert. 

Utdanningsforbundet i Oslo mener bydelene har trange budsjetter og at det ikke ser ut som om situasjonen vil bli noe bedre. Bydelene som har ansvaret for barnehagetilbudet.

– De foreslåtte kuttene forverrer situasjonen ytterligere. Vi ser at ledelsesressursen i barnehagene reduseres og fagsentrene, som skal veilede barnehagene for å hjelpe barn med særlige behov, er blitt nedbemannet. Budsjettet legger ikke opp til at denne situasjonen blir bedret. Det er riktig å si at siden barnehageforliket i 2002 har driftsrammene ikke vært lavere, sier Aina Skjefstad Andersen videre.

Slik fordeler de 52 milliarder

Her er kulturvinnerne