Nyheter

Vil nekte bosetting i Oslo

Han har den flest av Frps listetopper ser opp til, selv sliter han på meningsmålingene i Oslo. Men med innvandring som hovedsak håper Carl I. Hagen å vinne valget.

Det er ikke lett for eldre som ikke er på nett å vite hva private aktører i eldreomorgen har å tilby, derfor må informasjonen bli mer tilgjengelig, mener Carl. I. Hagen. Selv vil han ha rødvin til middag hver dag. FOTO: Helle Gannestad

Av: Marie Melgård og Sofie Prestegård

Da Frps førstekandidat i Oslo, Carl I. Hagen skulle velge et sted i byen, som sa noe om hans politiske visjoner tok han Dagsavisen med til Aleris Omsorg.

– Vi vil videreutvikle mulighetene for flere firmaer til å komme i kontakt med pårørende og brukere for å informere. Vi ønsker en sterkere konkurranse mellom de forskjellige, slik at de alle er nødt til å levere gode tjenester, sier Hagen som mener at dagens eldre er for lite kravstore.

Selv vil han sette helt andre krav når han selv blir gammel nok til å få hjemmehjelp.

– Når jeg kommer på gamlehjem skal jeg ha rødvin til middag hver dag, sier Hagen.

LES OGSÅ: Vil ha innvandringsstopp til Groruddalen

– Kostnader

Det blir likevel ikke helt ennå. Den 71 år gamle Frp-nestoren tok like gjerne kampvotering på Frps nominasjonsmøte, og ble nok en gang partiets førstekandidat i Oslo.

At Frp har hatt målinger ned mot 5 prosent stresser ikke Hagen som vil overbevise velgerne med innvandring som Frps hovedsak. Han mener at Oslo Frp ikke har sagt noe om hva som er den viktigste saken.

– Jeg kan svare for mine egne vegne som førstekandidat, og det er å sette søkelyset på befolkningsveksten. De andre er så stolte, og sier: «Se hvordan vi tiltrekker oss folk.» Jeg vil si: «Nei.» Det vi tiltrekker oss er kostnader og kulturelle utfordringer, sier Hagen.

Han vil være en motstemme til Raymond Johansen (Ap) og Stian Berger Røsland (H) som ønsker befolkningsveksten i Oslo velkommen. For å finne ut hvordan han kan begrense veksten vil Frp ha en utredning.

– Jeg innrømmer at dette er veldig vanskelig. Dette er «unknown territory».

Han mener internasjonale konvensjoner som binder Norge til å ta et ansvar for flyktningkrisen bør reforhandles. Samtidig bør Norge være raus med å bruke penger fra oljefondet for å hjelp i nabolanden til Syria, der de fleste flykter fra.

– For ellers kveles Europa, mener Hagen.

LES OGSÅ: Slik kan det nye bystyret bli

Null bosetting

Han mener også Oslo må ta større grep for å bremse innvandringen til hovedstaden. Ifølge Hagen må Oslo:

  • Slutte å ta imot flyktninger til bosetting som han hevder koster mellom 3,5 til 3,6 millioner kroner for hver kommunale bolig.
  • Nekte alle som er bosatt i andre kommuner å bosette seg her, hvis de ikke dekker alle kostnader selv med egen arbeidsinntekt.
  • Radikalt styrke opplæring i norsk og familieplanlegging.

– Det for å få ned innvandreres store fødselsoverskudd og stramme inn adgangen til familiegjenforening vesentlig, sier Hagen.

Barnevernet

Også integrering er en hjerte sak for Frp-kandidaten.

– 70 prosent av barna med minoritetsspråklig bakgrunn som starter på skolen i dag trenger særskilt norsk opplæring. Den prosenten skal ned i null.

Gratis barnehagetid har vært prøvd som et motgrep til dette. Gratis kjernetid i barnehagen har til og med Hagens partifelle, barne, – likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne omfavnet.

– Barnehage alene har vist seg å ikke hjelpe. Barnehagene må pålegges en strukturert språkopplæring. Heldigvis skal barnevernet fra 1. januar 2016 sørge for hjelpetiltak for barn fra treårsalderen, og da også kunne pålegge barn i barnehager språkopplæring, mener Hagen.

Norsk barne-TV

Han mener de andre politikerne sitter passive og ser på det han mener er omsorgssvikt.

– Det er viktig at foreldrene får råd av barnevernet om hva de selv kan gjøre. De kan selv sørge for at barna ikke ser på utenlandsk barne-TV og at de kun får norske barnebøker. De kan selv bidra til at barna er sammen med norske barn, går i bursdager og er med på sommerleirer. Foreldrene må selv pålegges å delta på norskkurs. Særlig de som mottar offentlige ytelser.

– Hva tenker du er grunnen til at enkelte miljøer velger å holde seg for seg selv?

– Jeg vet ikke. Det er mange forskjellige grunner. Noen er kulturelle, og sikkert litt samme med religiøse grunner. Sikkert også fordi det er det som er trygt og godt, og at det nye norske er litt utfordrende og vanskelig.

Seks kjappe

– Er du for eller imot E18-utbyggingen?

– Jeg er imot den traseen, og det omfanget av E18 som foreligger nå.

– Skal markagrensa beholdes?

– Nei. Den skal justeres.

– Hvilket transportmiddel bruker du til jobb?

– Jeg kjører dieselbil. Jeg er miljøversting.

– Raymond eller Stian?

– Stian.

– Skal kun private få bygge barnehager i Oslo?

– I utgangspunktet, ja. Det er ikke nødvendig at kommunen gjør det, når private står i kø for å gjøre det.

– Hvor kjøper du kaffen din?

– På Meny og Coop.

Mitt sted i Oslo

  • Dagsavisen møter partienes førstekandidater i Oslo på et sted i byen som er spesielt for dem og deres politiske visjoner.
  • Tidligere har vi møtt:

Sosialistisk Venstrepartis Marianne Borgen oss med til Tøyen skole.

Senterpartiets Aisha Naz Bhatti ved Hvervenbukta.