Nyheter

Mindre skolesynsing, takk!

Oslo Aps Andreas Halse mener for mange forslag i skolepolitikken ikke er basert på forskning, men på at politikere vil vise seg fram. – Det er en uting, sier han.

Bilde 1 av 2

Skoleuniformer i Oslo-skolen? Femåringer på skolebenken og karakterer fra første klasse?

Artige forslag som spriter opp skoledebatten, tenker kanskje mange. Men Arbeiderpartiets Andreas Halse har fått nok av «artige politikerutspill».

– At politikere kommer med forslag som ikke har basis i forskning, men som handler om å vise seg fram eller vise handlekraft, er en uting som i altfor stor grad preger skoledebatten, sier Halse.

LES OGSÅ: – Skolepolitikken har feilet

Skyldfri?

Han mener alle norske partier svikter på forskningsbaserte skoleforslag, inkludert hans eget parti, Arbeiderpartiet.

– Ingen er skyldfrie i dette spørsmålet, og man kan finne eksempler fra alle partier. Dette er noe hele det politiske miljøet bør ta innover seg, sier han.

Han ønsker å fremme en plan for å få flere forskningsbaserte forslag inn i skolepolitikken i Oslo.

– Vi trenger mindre synsing og mer forskning. Vi vil be Utdanningsetaten om å utarbeide en plan om hvordan vi kan forbedre de områdene i osloskolen vi vet mange har store problemer med: Norsk og realfag.

Han mener planen må ta utgangspunkt i tre kriterier:

  • Man må kunne argumentere med forskning for hvorfor et forslag er godt.
  • Vurdere ordentlig om det faktisk fungerer.
  • Ikke være redd for å forkaste forslag hvis de viser seg å ikke fungere.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Kaster ballen tilbake

Halse mener også at politikerne i større grad bør overlate jobben med å forbedre skolen til dem som kan det.

– Vi vet at det forskes mye på hvordan man kan gjøre læring best mulig, og her er det et stort gap mellom forskningen og det som blir vedtatt politisk, sier han.

Aisha Naz Bhatti, Oslo Senterpartis førstekandidat, fremmet i Dagsavisen 9. august et forslag om å innføre et prøveprosjekt med skoleuniform i Oslo, et av forslagene som får hard medfart av Halse.

Bhatti mener det er Halse som må se nærmere på forskningen.

– Jeg vet ikke hvor godt Ap har satt seg inn i forskningen på dette feltet, men forskningen er helt klart ikke entydig når det kommer til effekten av skoleuniform.

Hun mener USA og Storbritannia hadde avskaffet uniformen om den ikke fungerte.

LES OGSÅ: Vil gi lærerne mer tid per elev