Nyheter

Full krangel om populær barnehage

Barnehageeier Trond Bastiansen sier i et nytt brev til bydelen at han aldri har lovet barna i Damvokteren fortrinnsrett på plasser i en ny barnehage. – Det er uhørt, sier foreldrene.

Sagaen om den private Damvokteren Friluftsbarnehage på Kampen ruller videre. Eier Trond Bastiansen har bestemt at barnehagen skal legges ned fra 1. september. Han har tidligere åpnet for at han kan starte opp en ny barnehage i bygget, og at dagens Damvokter-barn kan få fortrinnsrett på plasser i den nye barnehagen, men har ikke enda fattet en avgjørelse.

Barnehageforeldrene ønsket å møte han for å diskutere videre drift, og sier de har blitt lovet fortrinnsrett. Nå ser det ut til å bli vanskelig.

Familie mistet plass: Opplever å bli straffet for varsling

Uenig i fortrinn

Bastiansen har sendt en e-post til bydelen, hvor han sier at han ikke ønsker å møte foreldrene til et møte om videre drift av barnehagen. Dagsavisen har fått oversendt e-posten i sin helhet.

«Jeg kan ikke se at foreldrene, ved sin forklaring, har fremlagt noe nytt som kan tilsi at vi skal forandre vårt standpunkt om avvikling av Damvokteren friluftsbarnehage», skriver han.

I e-posten avviser han også at barna kan få fortrinnsrett på plassene i en eventuell ny barnehage.

«Jeg er uenig i at oppsigelsen av foreldrenes avtale er usaklig og jeg er uenig i at oppsigelsen således er ugyldig. Jeg er videre uenig i at dagens barn har fortrinn ved senere opptak, men de har mulighet til å søke om plass på lik linje med andre når det igjen skal drives barnehage i Damvokterboligen», står det i e-posten.

Bastiansen utdyper til Dagsavisen:

– Jeg har ikke ombestemt meg angående fortrinn. I brevet fra Bydelsdirektør Lasse Østmark formidlet han et syn fra foreldrene som jeg er uenig i.  Foreldrene påberoper seg at de har fortrinn, og det er stemmer ikke, skriver Bastiansen i en e-post til Dagsavisen.

Videre viser han til at både bydelen og byrådet støtter hans syn i at han har mulighet til å si opp plassene.

– Avtalen med foreldrene er sagt opp i henhold til punktet om oppsigelse og har vært gyldig siden foreldrene fikk oppsigelsen den 26.juni. Den er fortsatt gyldig.  Dette synet støttes av Private Barnehagers Landsforbund, vår egen jurist, bydel Gamle Oslo og Byrådet, skriver han.

LES OGSÅ: Barnehagejurist: - Ikke gyldig

Best for barna

Foreldrene har tatt initiativ til møtet med bydelen, og ønsket å få på plass et møte med Bastiansen. Nå er de frustrert og mener at videre drift er det som er helt klart best for barna.

– Nå strakk vi ut en hånd til Bastiansen og bydelen, og forsøkte å få i gang en dialog om hvordan vi kan gjøre dette best mulig for barna. Heller ikke det ønsket han å gå inn i, sier forelder Anders Horn.

Han mener også at det er uhørt at Bastiansen nå går tilbake på det han mener er et løfte gitt til foreldrene, om at de skal få fortrinnsrett på plasser i en fremtidig barnehage.

– Både bydelen og byrådet har vist til hans svar når de gir sine svar til oss og i media. At Bastiansen nå trekker det tilbake er uhørt, sier Horn, som til daglig jobber som rådgiver i LO.

– Innstilt på fortrinn

Blant annet har fungerende utdanningsbyråd i Oslo Kristin Vinje (H) gitt følgende svar til bystyrerepresentant Gülay Kutal (SV) på spørsmål om fortrinnsrett for barna ved oppstart av en ny barnehage:

– Eier har opplyst både til media og til bydelen at de er innstilt på å gi barna i dagens Damvokteren Friluftsbarnehage fortrinn når en ny barnehage startes opp i lokalene, skriver hun i sitt skriftlige svar.

Saken ble også dikutert på kveldens bystyremøte, og ifølge Osloby ga Vinje sin støtte til nedleggelsen av Damvokteren.

– Vi har ingen grunn til å tro at denne eieren har gjort noe ulovlig. Bydelen vil sørge for at alle barna får barnehageplass, sa hun under dagens bystyremøte.

Tidligere har foreldrene også tatt til orde for at leiekontrakten mellom bydelen og Bastiansen måtte oppheves når driften oppheves, noe de ikke fikk gehør for hos bydelen. Horn holder fast på sitt tidligere standpunkt.

– Vi mener barnehagen tilhører barna, ikke Bastiansen. Det bevilges årlig millioner i driftsstøtte for å drive barnehagen, og da tilhører den fellesskapet. Det er åpenbart at Bastiansen må bort, og ikke barna, sier Horn.

Vinje avviste imidlertid også dette kravet under kveldens behandling av saken.

– Vi har hatt leiekontrakten til vurdering hos Kommuneadvokaten. Kommunen har ikke saklig grunn til å si opp kontrakten. Alle barna vil få barnehageplass i bydelen, svarte fungerende barnehagebyråd Vinje, ifølge osloby.

LES OGSÅ: Mistet barnehageplass

Vurderer rettsprosess

Horn sier at foreldrene vurderer om de nå skal gå til det skrittet å ta saken inn i rettslokalene.

– Vi holder muligheten om å fremstille et rettslig krav åpen, men det vil være vanskelig å fremsette et slikt krav før det eventuelt startes opp igjen barnehagedrift i Damvokterboligen, sier Horn.

Han understreker at han håper de kan unngå at konflikten går så langt, men mener at han har jussen på sin side.

– Advokatene vi har rådført oss med er veldig klare på at det er grunnlag for usaklig oppsigelse av plassene, hvis det startes opp igjen drift av barnehagen uten våre barn, sier han.

Rømningsvei eller bekymringsmelding?

Bastiansen sier beslutningen om nedleggelse handler om at bygget blant annet trenger en ny rømningsvei, og at foreldrene har «manglende tillit til ledelsen av barnehagen».

Foreldrene mener på sin side at Bastiansen forsøker å kvitte seg med brysomme foreldre og ansatte, ved å legge ned drift, for så å starte opp igjen. Foreldrene har blant annet sendt en lengre bekymringsmelding til bydel Gamle Oslo om det de mener er en rekke brudd på barnehageloven.

Nyeste fra Dagsavisen.no: