Nyheter

Mange frykter permisjon eller oppsigelse

16 prosent av norske arbeidstakere er redde for å bli permittert eller sagt opp i nærmeste framtid, viser en ny Fafo-undersøkelse.

Resepsjonist Cajsa Victoria Malde (26) (t.v) og sykepleierstudent Birte Buø (26) tror at det er mulig å få seg faste jobber fremover, men de tror ikke det blir like enkelt som det har vært tidligere. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

Flere arbeidstakere enn før frykter for å bli permittert i løpet av det neste året, eller oppsagt i løpet av de tre neste årene, viser en undersøkelse Respons analyse har gjennomført for forskningsinstituttet Fafo.

LES OGSÅ: Milliarder mot økende ledighet

Merker endringen

I Sofienbergparken i Oslo sitter Cajsa Victoria Malde (26), som jobber som resepsjonist på Anker og Birte Buø (26), som studerer sykepleie i Oslo.

– Jeg tror sykepleie er et ganske smart valg nå, sier Buø.

Buø har nylig fått sin første faste stilling, men forteller at veien dit var lang, med mindre stillingsbrøker og midlertidige ansettelser.

– Jeg har fått fast jobb, og er sikret jobb framover, men samboeren min er nyutdannet maskiningeniør. Han merker at jobbmarkedet har endret seg, og at det ikke lenger er sånn at alle får jobb rett etter at de er ferdige på studiene, slik det var for noen år siden, sier Malde.

Sykepleierstudent Buø vet at det også innenfor hennes bransje kan være vanskelig å få seg en full stilling. Hun er ikke bekymret.

– Jeg er glad i å reise, så det er ikke sikkert at jeg ønsker meg en fast jobb rett etter studiene, sier Buø.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

– Høyt tall

Forskningssjef i Fafo Sissel Trygstad er overrasket over hvor mange som frykter for å miste jobben.

– Dette er et ganske høyt tall, men det reflekterer en usikkerhet i arbeidslivet. Det er naturlig å se dette i lys av de endringene som har skjedd i løpet av våren og sommeren med fallende oljepriser og en vanskeligere økonomisk situasjon for Norge, sier hun.

I offentlig sektor er det ifølge undersøkelsen 12 prosent som frykter oppsigelse eller permisjon, mens det i privat sektor er 17 prosent.

1 av 5 arbeidstakere sier også at de har sett en økning i antallet midlertidig ansatte på deres arbeidsplass den siste tida.

60 prosent av dem som har svart mener at økt tilgang på midlertidige ansettelser vil føre til svekkede vilkår for arbeidstakere på sikt, mens 64 prosent mener det vil føre til et mer delt arbeidsmarked på sikt.

– Vi ser at mange mener at økt tilgang på midlertidige ansettelser vil føre til større forskjeller i norsk arbeidsliv, og at en ganske stor andel mener at dette vil ha alvorlige konsekvenser, som svekkede lønns- og arbeidsvilkår, sier hun.

Samtidig sier 37 prosent at det er nødvendig med økt tilgang til midlertidige ansettelser.

LES OGSÅ: SV vil gi 1 milliard mot ledighet

Størst frykt

Det er også de midlertidig ansatte som er mest utrygge i jobbene sine.

42 prosent frykter for oppsigelse i løpet av det neste året.

Samtidig frykter også 22 prosent av de yngre arbeidstakerne for jobbene sine, viser undersøkelsen.

LES OGSÅ: Det blir tøffere for folk flest

– Regjeringen må ta grep nå

Medlemmene i YS er mest bekymret for å miste jobben, ifølge rapporten. – Regjeringen har ansvar for å redusere denne frykten, sier YS-lederen.

Av Kristin Fredriksen

I Fafo-undersøkelsen sier 21 prosent av YS’ medlemmer at de frykter å miste jobben, mens den er lavest hos Unios medlemmer med 6 prosent. Tallene for de andre hovedsammenslutningene er 16–17 prosent.

– Usikkerheten er stor blant mange arbeidstakere og blant våre medlemmer. Det tar vi på alvor, sier YS-leder Jorunn Berland til Dagsavisen.

Større utrygghet

YS har i overkant av 220.000 medlemmer. Leder Berland passer på å minne regjeringen på at de nå må sette i gang tiltak for å redusere arbeidstakernes frykt for å miste jobben.

– Jeg skal ikke legge all skyld for den økonomiske usikkerheten på regjeringen, for Norge påvirkes også av den fallende oljeprisen og ustabil verdens­økonomi. Men jeg mener at regjeringen har et ansvar for raskt å vurdere hvordan man kan redusere den utryggheten, og hjelpe de som mister jobben permanent, sier Berland.

Denne uka la YS sammen med Arbeidsforsknings­insituttet fram tall for årets Arbeidslivsbarometer som blant annet viser at:

  • 49 prosent av dem som er spurt mener arbeidstakernes situasjon er blitt verre det siste året. Det er en økning fra 18 prosent i 2013, da regjeringen tiltrådte.
  • 52 prosent svarer at de opplever at regjeringen har skapt større utrygghet i arbeidslivet.

– Disse tallene gir et helt klart signal om at regjeringen er i utakt med arbeidstakerne, sier ­Berland.

– Skyver oss bort

Jorunn Berland sier YS hadde forventninger til regjeringen etter at de lovte å lytte til arbeidstakerorganisasjonene, men mener de er blitt byttet ut med ekspertutvalg.

– Regjeringen har valgt en annen arbeidsform som heller skyver oss bort. De har nedsatt flere ekspertutvalg uten oss. Vi får dermed ikke en plass rundt bordet, men i stedet blir vi en referansegruppe. Vi synes at regjeringen bør lytte mer til oss, sier Berland.