Nyheter

Starter eldreslaget om Oslo

Raymond Johansen blar opp over en milliard på en storstilt satsing på eldreomsorg om han kommer til makta. Og han vil bruke like mange private aktører som dagens høyrebyråd.

Bilde 1 av 3

Av Stian Fyen og Anders Sætra

– Jeg har ikke allergi mot private. Jeg har allergi mot at småbarnsforeldre ikke får barnehageplass for sine unger, eller at eldre ikke får et verdig og godt tilbud fordi vi ikke møter de utfordringene vi står overfor, sier byrådslederkandidat i Oslo for Arbeiderpartiet, Raymond Johansen.

I går lanserte han sin plan for en ny eldreomsorg i Oslo, som skal gjennomføres dersom han vinner høstens valg. Johansen vil blant annet:

  • Ha 500 flere årsverk i hjemmetjenesten. Dette skal blant annet gjøre det mulig å bo hjemme lenger.
  • La mottakere av hjemmehjelpstjenesten få en halvtime ekstra hjemmehjelp i uka, som de selv kan disponere. Halvtimen skal kunne spares.
  • Bruke 250 millioner på ny velferdsteknologi for eldre.

LES OGSÅ: Ansatte ut mot tidspress

Private aktører

Tiltakene skal finansieres av eiendomsskatt, som Johansen går til valg på å innføre. I tillegg til eldresatsingen, skal skatten brukes til å finansiere 3.000 barnehageplasser.

I begge satsingene er Johansen tydelig på at han vil bruke like mange private aktører som dagens Høyre-byråd bruker.

– Av den totale hjemmetjenesten i dag er det rundt 16 prosent som er private. Vi regner med at andelen, selv med denne 25 prosents økningen, vil være 16 prosent av det totale. Ja, vi vil fortsatt bruke private aktører, men det aller vesentligste vil fortsatt være det kommunale, sier Johansen, og legger til:

– Det samme gjelder for de 3.000 barnehageplassene. Vi helt avhengige av å oppheve forbudet mot å bygge kommunale barnehager, som Høyre etter press fra Frp har innført. Samtidig må vi erkjenne at vi trenger de private for å få til et godt tilbud og at alle skal få tilbud om barnehageplass i Oslo.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Helomvending fra Ap

Carl I. Hagen, førstekandidat for Oslo Frp, vil ikke finansiere et løft i eldreomsorgen med eiendomsskatt, men ellers er han glad for det han mener er en u-sving fra Ap.

– Dette er gledelige ting og alle disse tiltakene vil selvsagt få Frps fulle støtte. Det er en veldig stor snuoperasjon fra Ap som jeg ønsker hjertelig velkommen, sier Hagen.

Pengene vil han heller hente ved å kutte andre steder i budsjettet og selge unna eiendom. Samtidig retter han ramsalt kritikk mot Aps håndtering av eldreomsorgen de siste fire årene, selv om de ikke har sittet i byråd.

– Gang etter gang de siste fire årene har de vært med på å stemme ned forslag som dette fra Frp. Ap har styrt ti av 15 bydelsutvalg, og det er her mye av eldreomsorgen styres. Vi har prøvd å få til et system hvor bystyret kan øremerke midler til eldreomsorgen, men det har alle de andre partiene, inkludert Ap, stemt ned.

Signalene fra Raymond Johansen om at han fortsatt vil tillate private tilbydere i eldreomsorgen er som musikk i Hagens ører.

– Dette er også gledelige, nye toner. Valgfrihet gir større makt til brukerne, sier Hagen.

LES OGSÅ: Forsvarer eiendomsskatt

Gammel og Gro

For å kaste glans over lanseringen hadde Raymond Johansen fått med seg tidligere statsminister og generalsekretær i Verdens helseorganisasjon, Gro Harlem Brundtland.

– Arbeiderpartiet i Oslo har tatt stilling til hva det er som er mest prekært og de viktigste oppgavene de neste fire og åtte årene, og har lagt opp et program på det grunnlaget. Det er det riktige. Det er det som trengs. Det er barn og eldre som blir sviktet av at man ikke har et tilstrekkelig tilbud. Mennesker som står uten å få den hjelpen de skal ha, sier Brundtland til Dagsavisen.

Hun har ikke for vane å være en aktiv deltaker i den daglige politiske diskusjonen i Norge, men gjør et unntak for Raymond.

– Nå er jeg en del av Arbeiderpartiets valgkamp i dag, hvor det er eldreomsorg som står på dagsordenen. Jeg kommer ikke til å være en kommentator i alle mulige retninger, heller ikke fra nå av, men dette har jeg gjort i alle valgkamper. Også mens Jens Stoltenberg var statsminister, sier hun.

LES OGSÅ: Spår kaos på venstrefløyen