Nyheter

Mer vei i vente

I dag vil flertallet i Oslo bystyre trolig anbefale byggingen av nye, gigantiske veiprosjekter. – Hårreisende, mener Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Bilde 1 av 2

– Er det noe Oslo ikke trenger så er det flere veier med større kapasitet som fører til flere biler i sentrum, dårligere luftkvalitet og økte utslipp av klimagasser, sier Lan Marie Nguyen Berg, førstekandidat på MDGs liste i Oslo til kommunevalget.

Utgangspunktet for frustrasjonen er handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden 2016-2019. Her legges det mye vekt på kollektivtrafikk og sykkel, men denne satsingen blir likevel overskygget av de mange veiprosjektene, mener Berg.

LES OGSÅ: Satser på sykkel

– Må sendes tilbake

– Planen omfatter penger til E18 i Bjørvika, E18 i Sydhavna, RV 22 mellom Lillestrøm og Fetsund og E16 mellom Sandvika og Vøyenenga. Og for E18 i Vestkorridoren er det penger ikke bare til planlegging, men også til grunnerverv, ramser hun opp.

– Hvordan kommer MDG til å forholde seg til handlingsprogrammet under bystyrebehandlingen i dag?

– Vi mener planen bør sendes tilbake til byrådet slik at den kan bli endret i tråd med klimaforliket, svarer Berg.

Også SV og Ap har tatt til orde for at Oslopakke 3 ikke kan gjennomføres som planlagt. Aps byrådslederkandidat Raymond Johansen er blant dem som har uttrykt seg kritisk til ny E18 i Vestkorridoren.

Både Venstre og Høyre hevder dette setter hele Oslopakke 3-avtalen i fare.

– Oslopakke 3 er et skjørt politisk kompromiss som kan ryke hvis Ap blokkerer for ny E18. Store og nødvendige kollektiv- og veiprosjekter skytes nå ned av Raymond Johansen og Ap, sier Hårek Elvenes, leder av Akershus Høyre, til Dagsavisen.

– Jeg synes det er feigt å skyve avtalen om Oslopakke 3 foran seg i stedet for å ta hensyn til oslofolks helse, svarer Berg.

Sa nei til klimaforslag

– Vi har et klimaforlik vi må følge for å sikre grønn omstilling i Norge, og vi har også et ansvar for å gjøre Oslo til en bedre by for blant andre barn og astmatikere som ikke kan gå ut om vinteren fordi lufta er så dårlig, fortsetter hun.

Det synes ikke å bekymre andre partier i nevneverdig grad. Senest på Stortinget mandag ble flere miljø- og klimaforslag stemt ned.

Da stemte både Ap, Høyre, Frp, KrF og Sp nei til et forslag fra Venstre om å sikre at ny E18 i Vestkorridoren er i tråd med klimaforliket. Også forslag om å vurdere å opprette miljøfelt på E18 og andre veier, ble nedstemt.

LES OGSÅ: SVs veiultimatum til Ap

– Miljøspagat

– Når Ap og Høyre stemmer imot slike forslag, stemmer de mot politikken de selv har vedtatt. Det er tydelig at de ikke setter klimaforliket først. Samtidig er Venstre i miljøspagaten. På Stortinget fremmer de forslag i tråd med klimaforliket, mens de i Oslo bystyre gjør det motsatte, påpeker Berg.

PS! I dag vedtas også revidert oslobudsjett. Som Dagsavisen tidligere har skrevet har byrådspartiene H, V og KrF blitt enige med Frp.

LES OGSÅ: Har ikke lyst til å blakke seg på ny E18

Mer fra Dagsavisen