Nyheter

Utsetter miljøfelt

Oslos politikere har funnet ut hvordan luftkvaliteten skal bli bedre, men tiltakslisten omfatter ikke umiddelbart trangere kår for biltrafikken på E18.

Aps forslag om snarest å etablere egne miljøfelt og kollektivfelt på E18 mellom Oslo og Asker, fikk nemlig bare SVs støtte da Samferdsels- og miljøkomiteen behandlet handlingsplanen for lokal luftkvalitet, tirsdag.

Flertallet gikk i stedet inn for å avvente «kommende faglige utredninger» før man eventuelt bestemmer seg for å etablere miljøfelt/samkjøringsfelt.

Ifølge Aps Abdullah Alsabeehg er situasjonen så akutt at man ikke kan vente med dette tiltaket.

– Kunnskap vi har

– Vi vet at det er utfordringer med lange køer og at framkommeligheten for bussene er dårlig på E18. Dette er kunnskap vi allerede har, påpeker han.

Men byråd for samferdsel og miljø, Guri Melby (V), som tidligere har snakket varmt om miljøfelt, mener det likevel vil være riktig å vente til man får mer kunnskap om slike felt.

– Det er ikke sikkert de er like gunstige over alt. Det kan hende det er strekninger hvor de til og med kan ha en negativ effekt på luftkvaliteten, hvis de fører til mye kø i det siste feltet, sier hun.

E18 mellom Oslo og Asker er eksempel på en strekning hvor det bare blir ett felt til fossilbilene hvis det etableres både miljøfelt og kollektivfelt der.

– Jeg satte i gang arbeidet med utredningen vi nå venter på, i fjor høst. Vi er kanskje bare et par måneder unna fra å få den. Hvis den var et par år unna kunne vi kanskje satt i gang forsøk med miljøfelt, men når den er så nært forestående er det meningsløst, mener Melby.

Det er Miljødirektoratet som har pålagt Oslo å redusere luftforurensningen. Bakgrunnen for det er at EFTAs overvåkingsorgan ESA, har stevnet Norge på grunn av dårlig luftkvalitet i flere storbyer.

Trygg på effekten

– Føler du deg trygg på at tiltakene det er flertall for i handlingsplanen for lokal luftkvalitet, vil være tilstrekkelige til å oppfylle Miljødirektoratets krav?

– Ja, jeg er så trygg som jeg kan bli, svarer Melby.

– Målet er at vi skal overholde EU-kravene og kravene til forurensningsloven. Den konkrete effekten er at vi vil få renere luft og at vi forhåpentligvis innen perioden er omme, slipper å ha dager hvor vi må gå ut med advarsler og be astmatikere og andre om å holde seg inne, utdyper hun.

Tiltakene det er flertall for omfatter blant annet:

  • Kjøreforbud for dieselbiler på de mest forurensede dagene.
  • Lavere fartsgrenser på alle hovedveier vinterstid.
  • Innføring av lavutslippssoner.
  • Innføring av miljødifferensierte bomsatser for biler som forurenser mye.
  • Tilrettelegging for mer bruk av elsykkel og vanlige sykler i Oslo kommunes virksomheter.