Nyheter

Sier ja til gratis prevensjon

Byrådet vil gi gratis prevensjon som et forsøksprosjekt for unge mellom 19 og 24 år som bor på Grünerløkka. Men det mener Rødt og Ap er altfor tafatt.

Bjørnar Moxnes (Rødt) og Kamzy Gunaratnam (Ap) i Helse- og sosialkomiteen vil bruke mer penger på forebygging av aborter blant unge. FOTO: MIMSY MØLLER

Selv om alle piler peker i riktig retning, ligger fortsatt Oslo på aborttoppen i Norge. I hovedstaden har det i gjennomsnitt vært omkring 3.000 svangerskapsavbrudd per år de siste fire årene. Største andel aborter er i aldersgruppa 20-24 år med 30,6 per 1.000 for i 2013, mens oslogjennomsnittet var på 16,7 per 1.000, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

KrF-representant Erik Lunde foreslo i fjor å lage en handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og aborter. Nå er planen klar, og byrådet foreslår blant annet:

* Bydel Grünerløkka skal, gjennom et forsøksprosjekt, gi tilbud om gratis hormonell prevensjon til unge mellom 19 og 24 år.

* Rådgivnings- og veiledningstilbudet i regi av frivillige og ideelle skal prioriteres med 2 mill. kroner.

* Helsestasjon for ungdom skal være lett tilgjengelig, godt kjent og gi tilbud til unge opptil 24 år.

* Det gjennomføres pilotprosjekt i bydelene Stovner, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo med utgangspunkt i familierådgivingsprogrammet Fafus som er rettet mot minoritetskvinner.

 

Vil ha med flere bydeler

Rødt og Arbeiderpartiet i Oslo mener byrådet burde vært mye mer ambisiøse.

- Det er altfor tafatt å bare velge en bydel når man først velger å sette i gang med et så godt prøveprosjekt. Det samme prosjektet er blitt gjennomført i Tromsø og Hamar, og en Sintef-rapport slår fast at det har ført til en halvering av aborttallene i de byene, sier Rødt-leder og medlem av Helse- og sosialkomiteen Bjørnar Moxnes og legger til at byrådet fortsatt har muligheten til å snu.

Med seg har han nestleder i Oslo Ap Kamzy Gunaratnam. Sammen ønsker de å utvide forskningsprosjektet til også å gjelde bydelene Bjerke, Alna og St. Hanshaugen.

- Det er viktig med flere bydeler for ha et så representativt utvalg som mulig. Forskning viser også at minoritetskvinner gjennomfører oftere svangerskapsavbrudd enn norskfødte. Derfor mener vi at bydeler med høy minoritetsbefolkning hører med i et slikt prøveprosjekt i tillegg til sentrumsbydeler hvor mange studenter bor. Det er trist at byrådet ikke ser det, sier Gunaratnam til Dagsavisen.

 

Sommeråpne helsestasjoner

Gunaratnam og Moxnes ønsker også få med byrådet på å utvide åpningstider på helsestasjoner for ungdom og oslosenteret Sex & samfunn.

- Nå har det kommet øremerkede midler men byrådet struper bydelenes budsjett slik at de ikke har nok penger til drift av tjenester. Tilbakemeldinger fra ungdom og ansatte viser at det er et økende behov for å ha lengre åpningstider og sommeråpent på helsestasjonene. I stedet for utvidede åpningstider vil øremerkingen kun bli benyttet til å holde tilbudene ved like. Vi mener derimot det er viktig å prioritere forebygging og setter av penger til det, sier Gunaratnam.

Mens fraksjonsleder i Helse- og sosialkomiteen for Høyre Ola Kvisgaard mener handlingsplanen har gode nok tiltak.

- Grünerløkka er Oslos nest største bydel med en befolkning som er mer enn fire ganger så stor som en vanlig norsk kommune. Bydelen har dessuten den høyeste andelen unge kvinner av samtlige bydeler. Det et bevisst valg å starte prøveprosjektet med gratis hormonell prevensjon her. I tillegg til unge er vi bekymret for høye aborttall blant ikke vestlige innvandrere. Derfor løfter vi fram Fafus som gir konsultasjon seks uker etter fødsel for oppfølging og familieplanlegging, sier Kvisgaard.