Henla anmeldelse mot Ullevål sykehus

Da demente Sissel Møller ble sendt hjem fra Ullevål sykehus i tøfler og pysj, anmeldte pårørende sykehuset for omsorgssvikt. Nå er saken henlagt av politiet på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

– Jeg synes at vi ikke blir tatt seriøst, sier Sissel Møllers stedatter, Tone Ims Larsen, til Dagsavisen.

Hun er den som har anmeldt saken, sammen med Sissel Møllers ektemann.

Dette er saken: Demente Sissel sendt hjem fra Ullevål sykehus i tøfler, pysj og full bleie

Ikke prioritert

– De sier rett ut at slike problemer som de vi, og mange andre har, har de ikke tid til å prioritere. Jeg skjønner at politiet har mye å gjøre, men de burde i det minste tatt en prat med Ullevål sykehus om hva som bør gjøres før de henla saken, sier hun.

Ullevål sykehus beklaget denne hendelsen, og sa at de ville gå igjennom sine rutiner for hjemsendelse.

Demente Sissel Møller ble sendt hjem fra Ullevål sykehus  i tøfler og pysj. Foto: Privat

Nå vil de pårørende bringe saken inn for Fylkesmannen.

– Vi ser ikke noe poeng i å anke henleggelsen videre til påtalemyndigheten. Men vi ønsker at politikerne tar fatt i dette, sier Ims Larsen.

Målet hennes med anmeldelsen er at ingen med kognitiv svikt skal kunne sendes hjem fra sykehus uten følge.

– Det må være rutiner som gjør at personer med kognitiv svikt aldri sendes hjem alene. Sissel Møller er dement, og i det øyeblikket bildøra smalt igjen bak henne, ante hun ikke hvor hun skulle. Demente er utrygge og har mye angst, og det burde vært et minstekrav at de blir fulgt hele veien hjem. At det er en person med som kan roe dem ned. Å bli sendt hjem alene, uten at noen hadde klarhet i om det var noen til å ta imot henne, er svikt i rutinene for hva som er god omsorg, sier Ims Larsen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Legge til rette

– Dette er en sikkerhet både for pasienten og pårørende, sier hun.

Nå vil hun at kommunen legger til rette for at pasienter som trenger det blir fulgt hele veien fra sykehus til for eksempel hjemmet.

– Det er kommunen som har eldreomsorgen i Oslo, og da bør det være de som legger til rette for en slik rutine, selv om det vil påføre ekstra kostnader for byen. Kommunen vil at de eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, og da bør de også ha et tilbud om å følge personer, sier Ims Larsen.

Les også: Bydel Østensjø mener de har fått urettmessig kritikk

Klare krav

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) sier hun forventer at sykehusene i Oslo venter med å sende pleietrengende eldre hjem til de vet helt sikkert at de blir tatt imot og får den hjelpen de trenger.

– Da kreves god dialog mellom våre bydeler og sykehusene. Vi jobber nå med en enda bedre sjekkliste for disse overgangene, for de er så utrolig sårbare, sier byråden.

– Jeg tror alle vil vel her, men det glipper oftere enn jeg liker. Derfor jobber byrådet etter det vi kaller «hjem til hjem»-metodikk. Det betyr at pasienten skal vite at de har noen som følger opp fra de forlater hjemmet sitt for behandling og hjelp, til de er trygt hjemme igjen, sier Tellevik Dahl.

–  Dette byrådet har prioritert 500 flere årsverk i hjemmetjenesten, bedre oppfølging av hver enkelt gjennom små og faste team i hjemmetjenesten, vi har etablert egne dedikerte demensteam og jobber særskilt med rehabilitering etter sykehusopphold. Vi har virkelig brettet opp ermene de siste fire årene for at eldre som har vært på sykehus skal få så god hjelp som mulig. For de som ikke klarer seg selv hjemme, har vi tilbud om plass i helsehus, sier hun videre.

Savner fokus

Nå vil hun ha både eldreministeren og helseministeren på banen.

 –  Jeg savner et fokus på denne pasientgruppen fra både eldreministeren og helseministeren. Samhandling er helt klart nedprioritert av denne regjeringen. Det ble ingen ny giv etter at vi fikk en egen eldreminister, på tross av at vi vet at det er denne pasientgruppen som kommer til å øke mest. Jeg håper de to statsrådene snart kan sette seg ned sammen og blir enige om hvordan nivåene kan jobbe best mulig for våre eldre. For det kommer til å bli fler av dem som skal ut av sykehus og tilbake til egen hjem og til egen hverdag. Da er det de små tingene som betyr noe. Er det mat i kjøleskapet, har de medisinene de trenger, er det noen der som kan ta vare på dem? Vi i Oslo er klare til å snakke om enda bedre løsninger når som helst, sier byråd Tellevik Dahl.

Les også: Hans (84) kunne knapt stå på beina. Så kom redningen