Annonse
Før påske fikk Johanna Engen skriftlig beskjed om at hun kastes ut av leiligheten hun bor i, etter over 23 år i samme gård. Her er sammen med Rødts leder Bjørnar Moxnes, som har engasjert seg i saken.

Frp og Rødt stemte sammen for utkastede Johanna – til ingen nytte

Etter 23 år i samme kommunale leilighet skal Johanna Engen kastes ut. Frp og Rødt ville be boligkontoret om å stanse utkastelsen, men fikk ikke med seg de andre partiene i bydel Gamle Oslo.

Annonse
Oslo

Johanna Engen (68) har fått beskjed fra Oslo kommune om at hennes 46 kvadratmeter store toromsleilighet på Kampen er for stor for henne, og at den regnes som familieleilighet.

Torsdag kveld kom boligkontorets vedtak om utkastelse, som ble fattet rundt påsketider, opp for bydelsutvalget i Gamle Oslo, og det var kun to partier som stemte for å gi et signal om at Engen ikke bør kastes ut.

Les også: Johanna Engen kastes ut etter 23 år

Frp og Rødt i tospann

Det var to fra Rødt, én fra Frp og én uavhengig som stemte for vårt forslag. Vi er femten representanter til sammen, og resten av representantene stemte for det andre forslaget, forteller Olaf Svorstøl, gruppeleder i Rødt i bydel Gamle Oslo til Dagsavisen.

Han setter nå sin lit til at byråd i Oslo for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), kan hjelpe Johanna Engen og andre eldre i lignende situasjon som henne med å få bli boende i sin nåværende bolig.

Det eneste vi kan håpe på nå, er at man raskt klarer å lage et nytt regelverk, slik Inga Marte Thorkildsen jobber med nå, slik at regelverket er endret før de reelt kastes ut av sine nåværende leiligheter til andre kommunale leiligheter, sier han

Det er ikke hver dag Rødt og Fremskrittspartiet (Frp) er skjønt enige, men i denne saken er de nettopp det.

Jeg synes det er meget skuffende at ikke bydelen kan være med å gi et tydelig signal om hva vi mener om ta vare på eldre, når man vet hvor stor psykisk belastning det er for eldre å måtte flytte på seg, sier Kjell Johansen som sitter i bydelsutvalget for Frp.

Les også: Johanna Engen: Byråkraftisk svada

Forslagene

I Rødt og Frps forslag het det at:

«Bydelsutvalget ber Boligkontoret i Gamle Oslo om å ikke effektuere vedtakene for de fem personene som er over 65 år og ikke har fått tilbud om nye leiligheter, i påvente av forestående endringer av regelverket. Vi ber byråd Inga Thorkildsen om å medvirke til dette.»

De andre partiene valgte derimot å gå for dette langt vagere formulerte forslaget:

«Bydelsutvalget legger til grunn at boligkontoret forvalter tilgjengelig boligmasse på en mest mulig hensiktsmessig måte i forhold til det behovet som er. Bydelsutvalget forutsetter også at det brukes skjønn når regelverket åpner for det og spesielt i saker som berører eldre personer som har bodd lenge i samme lokalmiljø. Bydelsutvalget forutsetter at personer ikke må flytte før de er tildelt annen hensiktsmessig bolig og at de gis rimelig tid til flyttingen.»

Vedtaket som kommer nå er intetsigende. Det ligger ikke noen føringer videre. Jeg håper at byrådet også ser forslaget som Rødt og Frp har fremmet, konstaterer Kjell Johansen.

– Dette er byråkratisk retorikk. I beste fall svada. Jeg blir sorgtung over at det sitter mennesker rundt om og tar beslutninger på vegne av folk som ikke er til det beste for de det gjelder. Jeg blir veldig ulykkelig og opprørt over at fattigfolk og vanskeligstilte blir behandlet som kasteballer, at de ikke bruker skjønn. Selv har de ikke problemer, har Johanna Engen selv uttalt om det samme forslaget.

Annonse