FORSINKET: Nye Jordal Amfi blir ferdig ett år etter opprinnelig tidsskjema. FOTO: MIMSY MØLLER

– Fokus på løsninger

Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap), slår tilbake på påstandene om dårlig styring på Jordal-prosjektet.

 

I gårsdagens Dagsavisen gikk Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg ut, og kritiserte byrådet for manglende kontroll på byggingen av nye Jordal Amfi, som nå blir ett år forsinket.

Uforstående

– Jeg stiller meg uforstående til Lae Solbergs påstand om at vi har en tilbakelent holdning til Jordal-prosjektet, all den tid vi har holdt bystyret løpende orientert om utfordringer prosjektet har støtt på og hvordan det er arbeidet for å ta igjen forsinkelser, skriver Lippestad i en E-post til Dagsavisen.

Les også: – Har tatt for lett på det

– Slik Lae Solberg er kjent med, gjennom notater sendt til bystyret, er det blitt gjort et betydelig arbeid for å se om det var muligheter for at prosjektet kunne ta igjen den tapte tida og gjennomføres innen de kostnadsrammer som er vedtatt av bystyret, sier han videre.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Frykter overskridelser

Vålerenga mener de vil tape store penger på forsinkelsen, og selv om ingen har sagt det, ventes det at kostnadsrammene vil sprekke.

– Vårt utgangspunkt for oppfølgingen av prosjektet er at det skal gjennomføres i henhold til de føringer som ble gitt av bystyret ved behandlingen av saken og innen den kostnadsrammen som bystyret har vedtatt. På bakgrunn av dette har hovedfokus hele tida vært å komme fram til løsninger for Hovinbekken som gjør at prosjektet kan gjennomføres innen vedtatt kostnadsramme og uten vesentlige konsekvenser for hallens funksjonalitet.

– Vi er fortsatt tidlig i prosjektgjennomføringen. Det kan derfor ikke utelukkes at det kan oppstå forhold som kan ha ytterligere kostnads- og/ eller fremdriftsmessige konsekvenser for prosjektet. Men jeg kan betrygge Lae Solberg om at vi også framover vil ha en tett oppfølging av prosjektet og holde bystyret orientert, sier Lippestad.