– En helt urealistisk sykehusplan

Oslo universitets-sykehus må effektivisere for 500 millioner i året for å få råd til nye sykehus på Aker og Gaustad.

 

Det er et helt urealistisk mål. Det mener stortingsrepresentant og mangeårig Aker-forkjemper Jan Bøhler.

– Da Ullevål og Rikshospitalet ble slått sammen for noen år siden, fikk vi også høre at det skulle bli store innsparinger fordi de kom til å trenge færre spesialister. Men de har ikke greid å effektivisere noe i nærheten av hva det er lagt opp til nå, sier Bøhler til Dagsavisen.

Vi skal få nye sykehus i Oslo. Helse Sør-Øst og helsedepartementet har lagt opp til at vi skal få et nytt regionsykehus på Gaustad og et nytt lokalsykehus på Aker. Men nye sykehus koster mye penger. Det er særlig to ting som skal sørge for klingende mynt i kassa:

* Effektivisering

* Salg av Ullevål-tomta

Les også: Styrelederen anklages for bløff om Aker (Dagsavisen+)

Slik skal de spare

Styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, forklarte innsparingsplanene slik da han møtte i høring i Stortinget om sykehussaken tirsdag:

– Hva er det som driver økonomien slik at vi klarer å lande prognosene noenlunde på beina? Vi får slått sammen regionfunksjoner. Det gir grunnlag for at vi ikke trenger å øke bruken av leger, sykepleiere og andre eksperter så mye som vi ellers måtte. Det anslår vi årlig til å bli 500 millioner kroner. Det kan bli 400 millioner, det kan bli 600 millioner, men våre kalkyler bygger på de 500 millioner, sa han, før han la til:

– I tillegg i Oslo vil det være mulig å selge tomter. Tomtesalg vil være en viktig finansieringskilde. Tar du bort tomtesalget, svekker du investeringskraften, med mindre noen andre betaler. Det er det som gjør prosjektet Gaustad/Aker til bærekraftig.

Saken fortsetter under bildet.

Skeptisk: Jan Bøhler i Arbeiderpartiet. FOTO: ASLAK BORGERSRUD

Jan Bøhler. Foto: Aslak Borgersrud

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Sterkt kritisk

Problemet, mener Bøhler, er at dette har blitt gjort før uten at det har ført til noen særlige besparelser.

– De skal spare 8,1 prosent i året fram til nye sykehusbygg står ferdig. Deretter skal man spare 1,4 milliarder i året fram til 2037. Så skal man spare 2 milliarder i året. Det er jeg sterkt kritisk til, sier Bøhler.

Han viser til at man blant annet hadde lignende ambisjoner for sykehuset Kalnes i Østfold, uten at det ble innfridd.

Les også: En overleges oppgjør med sykehus-toppene (Dagsavisen+)

Tomtesalg

Han er også kritisk til planene om å hente inn mellom 5 og 10 milliarder for salget av tomta Ullevål ligger på i dag.

– Da Aker sykehus ble vedtatt nedlagt opererte man også med milliarder man forventet å få for salget av tomta. Slik ble det ikke, man ble bare tilbudt noen hundre millioner. Da snudde man, og bestemte seg i stedet for å bygge på Aker. Det samme kan skje her, advarer Bøhler.

Onsdag utfordret han helseminister Bent Høie på tallene i spørretimen. Høie var tydelig på at han så en betydelig innsparingsgevinst på sammenslåing av regionfunksjoner, og at det ville føre til betydelige gevinster, både økonomisk, men også faglige gevinster som kommer pasientene til gode.

Les også: Ap-veteraner: - Jonas og Raymond driver feilinformasjon (Dagsavisen+)