Oslo

Kunstneren plukker stein overalt. Nå skal den legges foran Høyblokka

En palestinsk kunstner skal få lage et 800 kvadratmeter stort kunstverk utenfor Høyblokka i Regjeringskvartalet.

«Substitute».

Det er arbeidstittelen på kunstverket som gikk av med seieren i den lukkede konkurransen om å få utsmykke Johan Nygaardsvolds plass, som er det offisielle navnet på «torget» foran Høyblokka i Regjeringkvartalet i Oslo.

Ifølge en pressemelding fra Koro, som forvalter kunst i offentlige bygg og arenaer, består «Substitute» av en rundt 800 kvadratmeter stor samling med stein som skal felles ned i bakken ved siden av alléen med lindetrær foran Høyblokka.

Kunstneren bak «Substitute» heter Jumana Manna, er 36 år, opprinnelig fra Jerusalem i Palestina og nå bosatt i Berlin i Tyskland. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo.

Steinene til kunstverket, har Manna ifølge Koro hentet fra eksisterende bygninger, infrastruktur, rekonstruksjoner og deponier i kommuner over hele landet. Hun har funnet stein fra fortau, bruer, gjerder, murer, demninger, kraftstasjoner, fabrikker, rådhus, skoler og kirker.

Gjenbrukt stein fra hele landet skal bli til kunstverk i bakken på Johan Nygaardsvolds plass.

– De ulike steinene vil tilføre bygulvet et innslag av uregelmessighet og spontanitet, og samtidig markere et brudd mot den stramme arkitekturen og plassens utforming ellers, skriver Koro i pressemeldingen.

– Mannas prosjekt viser stor forståelse for den offentligheten verket inngår i. Både selve prosessen og det ferdige resultatet vil åpne for samtaler og refleksjon om landet vi bor i, og om makt, demokrati, staten og enkeltmennesket. Jeg tror mange vil se varme og menneskelighet i dette verket, sier Koro-direktør Sigurd Sverdrup Sandmo i pressemeldingen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: