Oslo

Sykehuset forsvarer ABC-nedleggelse: – Vil fortsatt ha stor kapasitet

Oslo Universitetssykehus har bestemt seg for å legge ned ABC-klinikken fra 4. mars. Avgjørelsen har høstet stor kritikk og fortvilelse, men OUS står fast på sitt og mener avgjørelsen vil gi minst konsekvenser.

Oppdatert med Kjerkol-uttalelse, kl. 18.45

Tirsdag ble det kjent at Oslo Universitetssykehus (OUS) velger å legge ned sine ABC-klinikker fra og med 4. mars, blant annet for å spare penger. ABC-klinikken på Ullevål sykehus har spesialkompetanse på naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. Når den nå legges ned, har avgjørelsen høstet mye kritikk.

– Nå legger de ned det mest populære fødetilbudet i Oslo for både kvinner og jordmødrene som jobber der – og skylder på kostnader. Det er urovekkende at helseminister Ingvild Kjerkol kan sitte og se på at fødetilbudet for kvinner i hovedstaden svekkes, sier Venstre-leder Guri Melby.

Høster stor kritikk

Julie Valsø er blant de mange kvinnene som har benyttet seg av ABC-klinikkens fødselstilbud, og mener det er utrolig provoserende og skuffende at tilbudet nå legges ned.

– Tusenvis av kvinner har vist hva god fødselsomsorg betyr. Likevel koster det de ansvarlige ingenting å legge ned hele ABC-tilbudet. Det er så lite verdig et velferdssamfunn som vårt, fastslår Valsø til Dagsavisen.

KrF-leder Olaug Bollestad kaller nedleggelsen galskap, mens Oslo kommune også er dypt uenig i avgjørelsen.

– Under behandlingen av en rekke barselforslag i fjor ga Stortinget klar beskjed til helseministeren om at ABC-klinikken skal videreføres og styrkes i nye OUS. Da er det tragisk at den nå stenges, sier hun.

Vil utvikle og styrke fødselsomsorgen

Til tross for all kritikken står OUS på sitt, og mener at dagens avgjørelse er den som vil gi minst negative konsekvenser.

– Med 1100 færre fødsler det siste året og mangel på jordmødre må vi bruke fagfolkene våre på færre fødestuer. Selv om fødselstallet er fallende, er kompleksiteten i fødepopulasjonen i Norge økende, blant annet ved at flere fødsler må igangsettes, sier Miriam Nyberg, leder av fødeavdelingen ved OUS og fortsetter:

– ABC-enheten er spesialisert på å ta imot en selektert gruppe av friske fødende. Dersom andre fødestuer på Ullevål eller Rikshospitalet stenges, mister vi nødvendig beredskap og kapasitet til å sikre trygge fødsler for alle våre fødekvinner og den nyfødte. Stenging av de tre fødestuene på ABC-enheten er det som gir minst negative konsekvenser.

Hun forteller at OUS i dag har 15 fødestuer ved Ullevål sykehus og fem ved Rikshospitalet, og at selv om det totale antallet fødestuer går fra 20 til 17, vil OUS fortsatt ha stor kapasitet.

– Målet vårt er at tilbudet om en differensiert fødselsomsorg skal utvikles og styrkes i fødeavdelingene våre ved Ullevål og Rikshospitalet. Vi trenger alle våre jordmødre og håper de som har arbeidet ved ABC-enheten vil bidra til å styrke tilbudet med naturlige fødsler i Fødeavdelingen til beste for alle fødekvinner, sier Nyberg.

Jordmødre varsler oppsigelser

Nyberg opplyser at beslutningen er basert på innholdet i tre risiko- og sårbarhetsanalyser som er foretatt av fagfolk ved fødeavdelingen, og at saken mandag ble drøftet med tillitsvalgte i kvinneklinikken. Alle tillitsvalgte er sterkt uenig i nedleggelsen, og flere jordmødre har allerede varslet at de vil slutte.

– Dermed mister OUS noen av sine mest erfarne jordmødre, og kvinner mister muligheten til å velge en naturlig fødsel. Det blir også færre jordmødre totalt sett som kan ta seg av fødende på Norges største fødeavdeling, sier Marit Kristine Vea i Oslo Venstre.

Saken skal endelig vedtas av ledergruppen i kvinneklinikken torsdag, men flere ber nå Kjerkol komme på banen.

– Det viktigste er at det er at det er et trygt og sikkert føde- og barseltilbud i Oslo. Det skal Oslo universitetssykehus selvfølgelig fortsatt ha. Samtidig er OUS rammet av den samme personellmangelen som i resten av landet, noe som gjør at de må tilpasse tilbudet til det de har av tilgjengelig personell, sier Kjerkol tirsdag kveld.

Venstre-leder Guri Melby lover uansett at kampen ikke er over.

– Stortinget skal behandle et forslag fra Venstre allerede om en måned om å bevare ABC-tilbudet. Høyre sitter med nøkkelen her og kan være med på å gi flertall for at tilbudet får bestå, sier hun.

Mer fra Dagsavisen