Nyheter

Tre sentrale direktører i Utdanningsetaten har sagt opp i løpet av én uke

Tre av direktør Marte Gerhardsens nøkkelpersoner i Utdanningsetaten har sagt opp sine stillinger i løpet av den siste uka. En av dem er Vidar Lødrup, som også sitter i Gerhardsens toppledergruppe.

Én uke før Utdanningsetatens direktør Marte Gerhardsen må svare Arbeidstilsynet på hvordan hun vil sikre ansatte i Osloskolen tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler om vold, har HR-direktør Marisa Louise Ruiz Retamar sagt opp sin stilling.

Det samme gjorde direktøren i «Divisjon organisasjonsutvikling og fellestjenester», Vidar Lødrup, tirsdag. Lødrup sitter i dag også i Marte Gerhardsens toppledergruppe som består av fem direktører i tillegg til Gerhardsen selv. Etter det Dagsavisen kjenner til, er Lødrup ute allerede 20. mars, og vil gå over i ny jobb i Statped.

Lødrup er nå den tredje av fem direktører som forlater Marte Gerhardsens toppledergruppe i løpet av det siste halvannet året. Dagsavisen har vært i kontakt med Lødrup og Retamar, men de ønsker ikke å kommentere saken.

– Ingen påvirkning

Fra før har Margaret Westgaard, tidligere divisjonsdirektør med ansvar for kompetanseutvikling og elevrettigheter, sluttet i sin stilling. Hun satt også i toppledergruppa til Gerhardsen og jobber i dag som avdelingsdirektør under den nye divisjonsdirektøren Marianne Stenberg.

Også en annen divisjonsdirektør i toppledergruppa – med ansvar for videregående skoler, fagopplæring og voksenopplæring, Pia Elverhøy, har sluttet.

På toppen av dette ble det tirsdag også klart at Ian Porter, seksjonssjef utvikling og fungerende IKT-direktør i Utdanningsetaten, slutter. Porter har ikke besvart Dagsavisens henvendelse.

Dagsavisen har vært i kontakt med Utdanningsetaten, og direktør Marte Gerhardsen svarer dette i en e-post.

– Vidar Lødrup, Marisa Retamar og Ian Porter har fått nye jobber og slutter derfor hos oss. Det har ingen påvirkning på vårt arbeid med vold og trusler, og lukking av avvikene fra Arbeidstilsynet. Maria Retamar er sentral i arbeidet med Arbeidstilsynet, og hun er hos oss fram til juni. Jeg er glad for den viktige innsatsen de har gjort for Oslo-skolen gjennom en spesiell tid og ønsker dem lykke til videre.

– Uheldig

Dagsavisen har i en rekke saker det siste halvåret omtalt utviklingen av vold og trusler i Osloskolen, og at Arbeidstilsynet har gitt Utdanningsetaten frist til 15. mars med å svare ut en rekke krav. Hvis ikke de gjør dette, har tilsynet truet med dagbøter.

Dag Martin Vikheim er et av hovedverneombudene i Utdanningsetaten, og mener særlig timingen på HR-direktørens avgang er uheldig:

– Retamar har vært og er en nøkkelperson i arbeidet med å lukke det omfattende avviket fra Arbeidstilsynet innen fristen 15. mars. Timingen på hennes avgang er utvilsomt lite heldig for det viktige arbeidet med å gi ansatte i Osloskolen et trygt og godt arbeidsmiljø.

– Vold og trusler om vold er en stor bransjeutfordring som trenger langsiktig arbeid for å løses. Etter vernetjenestens mening har Retamar hatt en viktig og god innfallsvinkel til dette arbeidet. Det vil ta tid for en ny HR-direktør å orientere seg i dette kompliserte terrenget. Jeg frykter et «set back» for framdriften i arbeidet med å gi de ansatte en trygg og god arbeidsplass framover, sier etatshovedverneombud Dag Martin Vikheim.

Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim.

Også direktør Vidar Lødrup har vært viktig i arbeidet med de ansattes arbeidsmiljø som leder av arbeidsmiljøutvalg (AMU) i Utdanningsetaten, der dialog med tillitsvalgte og partene i organisasjonen har stått sentralt.

Vikheim var ikke kjent med direktørenes avgang før Dagsavisen tok kontakt, og sier dette i en kommentar:

– Jeg synes kanskje det hadde vært mer naturlig å bli orientert om dette av direktør Marte Gerhardsen, enn av Dagsavisens journalist.

Direktør Marte Gerhardsen skriver til Dagsavisen at hun forstår spørsmålene som nå dukker opp, etter at det ble kjent at de tre lederne slutter.

– HR-direktøren har hatt en sentral rolle i arbeidet med vold og trusler. Men dette arbeidet er ikke avhengig av enkeltpersoner, det er mange fagmiljøer og ansatte som er involvert i arbeidet. Dette systematiske arbeidet har høy prioritert hos oss, og det vil fortsette. Retamar fortsetter hos oss ut mai, og vi skal sørge for en god overlevering av hennes oppgaver, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Skal følge med

Mehmet Kaan Inan (H) er fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, og reagerer slik på alle direktør-avgangene:

– Jeg synes det er interessant at de menneskene som hadde ansvaret for å rydde opp i avvikene fra Arbeidstilsynets rapport, nå har valgt å si opp sine stillinger. Jeg håper med hele mitt hjerte at avvikene lukkes og at Oslo-skolen ikke får dagbøter for første gang i historien. Bak dagbøtene på 20.000 daglig er det barn og unge som ikke får rettighetene sine oppfylt, sier han i en kommentar til Dagsavisen.

I bystyresalen

Han viser til Arbeidstilsynets tidsfrist 15. mars for at avvikene tilsynet fant under sine tilsyn i 2019, skal kunne lukkes uten at Oslo kommune pådrar seg dagbøter tilsvarende 120.000 kroner i uka:

– Nå er det seks dager igjen. Jeg skal følge med så godt jeg kan de neste dagene for å være helt sikker på at Oslo-skolen ikke bryter opplæringsloven og andre lover. Det skal jeg gjøre på vegne av alle de barna som ikke har en fot inne i ledelsen av Oslo-skolen, sier Mehmet Kaan Inan.

Bekymret

Etter at Dagsavisen publiserte nyheten om direktøravgangene onsdag formiddag, startet et møte i Oslo bystyres kultur- og utdanningsutvalg. Der var reaksjonene blant opposisjonen sterke.

Blant dem som reagerte var Venstres Hallstein Bjercke.

– Jeg ble bekymret da jeg leste saken i Dagsavisen én time før møtet. Vi har hatt en situasjon med bråk og uro i flere år, sa han, og stilte byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll, dette spørsmålet:

– Hva i all verden er det som skjer i Utdanningsetaten?

Byråden svarte med å påpeke at det fortsatt er noen måneder til HR-direktør Marisa Retamar skal fratre.

– Der er det sikret god kontinuitet, sa Eidsvoll, og fortsatte:

– Utdanningsetaten er Norges største etat, de har vært gjennom en omorganisering, det har vært en global pandemi med unntakssituasjon i skolen. Jeg kjenner ikke detaljene bak årsaken til at de tre slutter. Men det er naturlig at folk finner seg nye jobber, sa hun.

Til Dagsavisen fastholder Hallstein Bjercke at han er bekymret for lederfrafallet.

– Jeg er alvorlig bekymret over at det fortsatt er uro i utdanningsadministrasjonen. At de stadig mister sentrale medarbeidere. Dette får konsekvenser for Osloskolen, skriver han i en SMS til Dagsavisen, og understreker at det må ryddes opp i etaten «en gang for alle».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen