Politikk

Kraftig kritikk av byrådets voldsplan: – Handlingslammet

Bystyret har bedt om tiltak mot vold i Osloskolen siden 2019. Handlingsplanen er nå klar, men opposisjonen og Rødt ber byrådet om å ta den tilbake til tegnebrettet.

– Dette byrådet med Arbeiderpartiet og SV i spissen er handlingslammet i arbeidet mot vold og trusler i skolen. Jeg synes ikke de planene og forslagene som er kommet hittil er gode nok, og jeg forventer en ny handlingsplan. Dette er rett og slett ikke godt nok, sier skolepolitisk talsperson i Oslo Høyre, Mehmet Inan Kaan til Dagsavisen.

Bystyret har bedt om tiltak mot vold i Osloskolen siden 2019. Byrådets plan «Trygge voksne, trygge barn» ble omsider lagt fram før jul. I dag ble voldsplanen behandlet av kultur- og utdanningsutvalget, og skulle etter planen stemmes over i bystyret. Men opposisjonen og byrådets støtteparti Rødt, mener at voldsplanen er så mangelfull at de ba byrådet om å måtte trekke tilbake saken.

«Ingen konkrete tiltak»

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan Oslo kommune, både som skoleeier og arbeidsgiver, ifølge Statsforvalteren og Arbeidstilsynet ikke har oppfylt sin forpliktelser med å beskytte elever og lærere mot vold, trusler, mobbing og trakassering på en rekke punkter.

Men opposisjonen i Oslo bystyret og Rødt, mener planen byrådet nå har lagt fram, mangler konkrete tiltak.

– Det var nødvendig å sende byrådssaken tilbake til byrådet. Den var mangelfull, og omtalte verken ressurser, faglig begrunnet kunnskap, eller konkrete tiltak for å minske vold i skolen mot ansatte og elever. Vi håper saken kommer tilbake mer i tråd med den handlekraften, de ressursene og kunnskapen Osloskolen trenger for å trygge lærere og elever, sier Aina Stenersen, nestleder i FrPs bystyregruppe i Oslo.

Oslo Venstres Hallstein Bjercke er skuffet over det han mener er en mangelfull plan, og særlig fordi bystyret i flere i lang tid har bedt om en konkret plan.

– Vi har ventet på denne saken i flere år. Bystyret har gjort flere vedtak for å etterlyse fortgang i arbeidet med å få saken til behandling slik at vi kan få på plass bedre rutiner og flere verktøy for å gjøre Osloskolen tryggere. Når byrådet nå endelig avga saken, er den fryktelig svak, særlig i lys av at det har tatt årevis å legge den fram, sier han.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) svarer at arbeidet med handlingsplanen har vært høyt prioritert hele tiden mens hun har vært byråd.

– Hele bystyret ble så sent som i forrige uke invitert til et tre timers fagseminar for å belyse faggrunnlaget for handlingsplanen. Arbeidet med trygge skolemiljø er ingen quick fix og kan ikke baseres på enkle tiltak. Gode arbeids- og læringsmiljøer krever langsiktige arbeid for å utvikle systemer rundt elever og ansatte. Dette er et lederansvar og det understrekes svært tydelig i handlingsplan. Trygge læringsmiljø krever innsats hver dag, sier Holmås Eidsvoll.

Saken fortsetter lenger ned

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Forventer rask respons

Bjercke mener imidlertid at byrådssaken er en fin oppsummering av hvor Osloskolen er i dag, og hva som er målet.

– Problemet er bare at det i midten mangler. Det er ingen nye verktøy, ingen nye tiltak. Generelt er det vanskelig å se hvordan denne såkalte handlingsplanen i det hele tatt skal bidra i Osloskolens arbeid mot mobbing, vold og trusler. Det er bakgrunnen for at vi har sendt saken tilbake til byrådet. Nå forventer vi at byrådet kommer raskt tilbake med en vesentlig bedre sak som gjør det klart hvordan Osloskolen skal jobbe med disse temaene fremover, sier han.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll svarer at byrådet har kommet til opposisjonen med en gjennomarbeidet byrådssak, og invitert til deltakelse.

– Bystyret har selvfølgelig anledning i sin behandling til å foreslå ytterligere tiltak i sin behandling, men jeg har ikke registrert noen forslag. Det er overraskende og skuffende.

Hun er heller ikke enig i kritikken.

– At ikke det finnes nye verktøy eller tiltak er rett og slett ikke riktig. Alle skolene skal blant annet gjennomgå helt ny opplæring om hvordan forebygge og håndtere vold, og skolene skal også gjennomføre en ny risikovurdering av arbeidsmiljøet, sier hun.

Skoledirektør Marte Gerhardsen svarte før jul på opposisjonens kritikk av arbeidet med handlingsplanen.

– Arbeidet med trygge læringsmiljøer for elever og trygge arbeidsmiljøer for ansatte er et viktig og komplekst område som krever gode drøftinger og bred involvering. Vi har hatt jevnlig dialog med byrådsavdelingen om klargjøring av oppdraget og innretning på handlingsplanen, sa hun i desember.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er saken:

* Statsforvalteren og Arbeidstilsynet mener Oslo kommune – både som skoleeier og arbeidsgiver, ikke har oppfylt sin forpliktelser med å beskytte elever og lærere mot vold, trusler, mobbing og trakassering på en rekke punkter.

*Bystyret har bedt om en handlingsplan mot vold og trusler i skolen siden 2019. Før jul la byrådet fram saken «Trygge voksne, trygge barn» – byrådets handlingsplan mot mobbing, tusler og vold. Saken skulle behandles av kultur- og utdanningsutvalget onsdag 9. mars, og sendes til bystyret. Opposisjonen og Rødt mente saken var dårlig, og ba byrådet trekke tilbake saken.

---

Mer fra Dagsavisen