Reportasje

Konspirasjonsteorienes tid

Rosetoget har gått forlengst. 10 år etter 22. juli-terroren står vi igjen på perrongen med hat, paranoia og misnøye, og en gjeng overaktive konspirasjonsteoretikere. Hva har skjedd?

Konspirasjonsteorienes tid