Oslo

Lan Marie Bergs etterfølger vil begrave stridsøksa med Rødt

MDGs Sirin Stav tar over byrådsposten for miljø og samferdsel etter Lan Marie Berg. Nå vil hun jobbe for å få mer informasjon ut til bystyret om vannforsyningsprosjektet som førte til Bergs avgang.

Det ble ingen endringer i Oslos nye byråd, som har fått navnet «Johansen 2». Kun byrådsposten for miljø og samferdsel er endret, og det ble Sirin Stav som nå tar over stafettpinnen. Finansbyråd Einar Wilhelmsen tar over som nestleder i byrådet.

Stav forteller til Dagsavisen at hun er både glad og ydmyk for oppgaven hun har fått.

– Jeg ser fram til å samarbeide med Ap og SV videre, som vi har gjort i seks år for å få Oslo til å bli en grønnere og mer rettferdig hovedstad. Jeg gleder meg til å jobbe for en rettferdig omfordeling av plassen i byen, sier Stav.

Kjelsås-jente

Selv om hun har stått øverst på listene over kandidater som har vært spekulert til å overta byrådsposten etter Lan Marie Berg, er Stav et relativt ukjent navn for mange. Hun presenterer seg slik:

– Jeg er Oslo-jente fra Kjelsås, bor på Torshov, har vært engasjert i miljøpolitikken i mange år, og vært med i MDG lenge. Jeg har også vært folkevalgt i bystyret i flere år, og har ledet samferdsel- og miljøutvalget. Jeg har også jobbet med saksfeltet lenge som byplanlegger, sier hun.

Hva er de viktigste sakene du kan bidra med i byrådet?

Jeg vil fortsette arbeidet for å kutte klimagassutslipp, og prioritere barna, naturen og dyra, i tillegg til bedre folkehelse. Det er viktig for meg. Det skal være trygt for ungene våre å leke i gata, og det skal være ren luft å puste i. Det er ikke noe nytt, men jeg vil sette mitt preg på det, lover hun.

Striden med Rødt

Den siste uka har vært svært turbulent i Oslo-politikken, og tonen mellom MDG og Rødt har vært tidvis skarp. Da Lan Marie Berg gjorde intervjuer rett etter at byrådet gikk av, la hun ansvaret for kaoset på Rødt, og deres stemme for mistillitsforslaget.

–Opposisjonen i rådhuset har bedt om en ny tone og mer informasjon om vannforsyningssaken. Hvordan vil du følge opp dette videre?

Først må jeg sette meg ned med avdelinga og bli kjent med de dyktige fagfolkene der. Så blir det naturlig at jeg må ha en tett oppfølging, og jeg skal følge opp bystyrets vedtak om at de ønsker mer informasjon tidligere, sier Stav, og legger til:

Jeg ser fram til å samarbeide med alle partiene i bystyret der vi kan finne enighet for en bedre by. Vi kan være uenige i saker, men likevel finne enighet i saker. Marsjordren nå er å få mer informasjon. Det skal jeg følge opp.

Om det politiske kaoset og konflikten rundt mistilliten mot Lan Marie Berg, sier hun:

Nå er det heldigvis sånn at vi kan være rivende uenige og likevel ha en god tone. Jeg hadde en prat med Rødt-leder Eivor Evenrud her om dagen og vi ble enige om å begrave stridsøksa, så vi kan se framover.

Dagsavisen har kontaktet Rødts Eivor Evenrud for kommentarer til hvorvidt stridsøksa er begravet, men hun har foreløpig ikke svart.

Lan Marie Berg har vært MDGs frontfigur i Oslo, men vil framover jobbe mot stortingsvalget.

– Føler du at du har store sko å fylle?

Jeg har en enorm respekt for Lan og det arbeidet hun har gjort for Oslo. Hun har tatt byen i en grønnere retning, og gjort Oslo til en internasjonal spydspiss. Hun har gjort Oslo til miljøhovedstad i Europa. Jeg har jobbet tett med Lan lenge, og ser fram til å videreføre hennes arbeid, men også sette mitt preg på det, sier Stav.Dette er Johansen 2-byrådet

* Byrådsleder: Raymond Johansen (Ap).

* Byråd for finans: Einar Wilhelmsen (MDG).

* Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester: Rina Mariann Hansen (Ap).

* Byråd for eldre, helse og innbyggertjenester: Robert Steen (Ap).

* Byråd for oppvekst og kunnskap: Inga Marte Thorkildsen (SV).

* Byråd for miljø og samferdsel: Lan Marie Berg (MDG).

* Byråd for byutvikling: Hanna Marcussen (MDG).

* Byråd for næring og eierskap: Victoria Marie Evensen (Ap).

* Byråd for kultur, idrett og frivillighet: Omar Samy Gamal (SV).