Kultur

Året med tomme seter

Dystre tall for Oslos uteliv: 92 prosent nedgang. To av tre frykter konkurs. Vi dro tilbake til Parkteatret ett år etter at alt ble stengt.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle sitte her ett år etter, på stedet hvil. Egentlig et skritt tilbake, sier Dan-Michael Danino, daglig leder for Parkteatret Bar & Scene i Oslo.

Det er snart ett år siden koronaviruset kom og Norge ble stengt. Om formiddagen 12. mars 2020 var Dagsavisen på Parkteatret og snakket med Danino om forvirringen og usikkerheten for konsert- og utelivsbransjen. I året som har gått, har Dagsavisen fulgt Parkteatret og Danino gjennom flere nedstengninger og gjenåpninger.

Dan-Michael Danino. Daglig leder på Parkteatret scene og bar på Grünerløkka, om formiddagen 12. mars 2020, like før Norge stengte

Nå er vi tilbake på besøk. Parkteatret er tomt, og Danino er permittert. Sist uke skrev han et rasende Facebook-innlegg som ble delt 250 ganger på to timer.

«Vi har blitt behandlet som søppel. Av kulturdepartementet, næringsdepartementet, stat og kommune. Jeg er forbanna» skrev Danino.

I innlegget forteller han, slik han har gjort flere ganger gjennom året, om økonomisk krise, ansatte som ikke klarer å betjene lån, og mangelfulle hjelpeordninger.

Skjenkestoppen i Oslo har nå vart siden 10. november. De siste tallene fra hovedorganisjonen Virke for serveringsbransjen viser:

  • 92 prosent omsetningssvikt i perioden november-februar for barer, puber og utesteder i Oslo
  • 2 av 3 serveringssteder i Oslo melder om reell fare for konkurs
  • 6 av 10 i serveringsbransjen er permittert, og tallet er økende.

– I november sa folk jeg var ekstremt negativ, da jeg anslo bardrift igjen fra 1. februar og scenedrift fra 1. april. De spådommene ble gjort til skamme, konstaterer Danino.

Skjenkestoppen for Oslo er satt til 15. mars. Men smittetallene øker, og Danino ser ingen umiddelbare tegn til lysning.

– 15. mars tror jeg vi får to nye uker nedstengning. Så kommer påsken, da øker smittetallene igjen - to nye uker nedstenging. Etter det nærmer vi oss 17. mai - to uker til, sier Danino.

– Min spådom er 1. juni, da kan vi ha bardrift med alkohol igjen. Og da vil det være mange i bransjen som ikke har overlevd. Scenedrift: Kanskje 1. oktober med 200 i salen. Normal drift med 500 i salen: Ikke før sommeren 2022.

Virke: Alvorlig også i Bergen og Trondheim

Situasjonen er alvorlig også for serveringsbransjen i Bergen og Trondheim, melder Virke. De siste tallene for Bergen fra slutten av februar er omsetningsnedgang på 96 prosent sammenlignet med samme tid 2020.

Antallet serveringsbedrifter som frykter konkurs i Oslo har ligget stabilt, det er tallene fra Bergen og Trondheim som trekker statistikken opp - eller ned.

– Vi venter flere lokale nedstengninger framover, sier Rhiannon Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser. Etter Virkes siste medlemsundersøkelse er serveringssteder i Bodø blitt stengt, og Vestfold har bedt om full nedstengning. En av ti som var ansatt i serveringsbransjen før pandemien, er nå oppsagt, anslår Virke. Antallet oppsagte har økt gjennom januar og februar, noe som bekymrer Virke.

– Serveringsbransjen er ofte en inngangsport til arbeidslivet for ufaglærte, sier Edwards.

– Har ikke fått god nok hjelp

Parkteatret på Grünerløkka i Oslo drives som en kombinasjon av bar og konsertscene, der bardriften har subsidiert den kunstneriske virksomheten. Dermed er Parkteatret blitt dobbelt rammet av krisen: Forbud mot alkoholservering og forbud mot arrangementer. Størrelsen og innretningen på driften har gjort at Parkteatret ikke har fått tilstrekkelig hjelp fra regjeringens kompensasjonsordninger for næringslivet og kulturlivet, konstaterer Danino.

Parkteatret Bar & scene på Grünerløkka, her i 2016

– Parkteatret har ikke fått god nok hjelp. Noe av det uheldige med kompensasjonsordningene og stimuleringsordningen er at de ikke tar god nok høyde for nye smittebølger og nye nedstengninger, sier Rhiannon Edwards i Virke.

– I ett år har vi gått her og dekket regninger for nedstengning selv. Nå er vi nedstengt for tredje gang. Det begynner å bli vanskelig å vite hva vi skal gjøre, sier Danino.

Gjennom høsten har han jobbet 50 prosent. Fra sist uke var han 100 prosent permittert igjen.

– Teknisk sett sitter jeg her ulovlig - hvis dette er jobb. Jeg er jo permittert, sier han.

Det blir ikke konsert 13. mars

På nettsidene til Parkteatret er det fortsatt et omfattende konsertprogram for våren, med konserter fra 13. mars.

– Det er tragikomisk. Det blir jo ikke noen konsert 13. mars. Men vi har ikke hatt tid til å gjøre noe med nettsidene. Og nå er de ansatte permittert - også de som har jobbet 40 prosent med å flytte og avlyse konserter, påpeker Danino.

Da Dagsavisen var her 12. mars 2020, var det en tavle på veggen med kommende konserter. Nå er hele tavla like godt fjernet. Da visste ikke Danino når neste konsert ble på Parkteatret, og han vet det ikke nå heller.

I juni ble det igjen tillatt med konsertarrangementer med publikumsbegrensninger. Etter at Parkteatret hadde laget plassmonterte bord i konsertsalen kom kravet om fastmonterte seter. I høst gjennomførte Parkteatret tilsammen sju konserter, med redusert publikumstall, som gikk omtrent i null.

Ella Maria Hætta Isaksen og bandet Isak, på scenen på Parkteatret i 2019

– Vi har ikke hatt inntekter på scenedriften på snart ett år. Bardriften har ikke hatt inntekter på fire måneder, sier Danino.

Bak bardisken er det nå kommet et helt nytt kjøkken. Ved å flytte en bar i scenedelen og bygge i gangen har Parkteatret laget kjøkken for å starte pizzaservering, og dermed også kunne skjenke ved en eventuell gjenåpning for steder med mattilbud. Det er fire andre pizzasteder i umiddelbar nærhet, inkludert Villa Paradiso, en av de største aktørene i Oslos pizzamarked.

– Vi hadde planlagt å åpne matserveringen tirsdag 2. mars. Uka før hadde vi fått det formelle i orden, smittetallene var på vei ned, og vi hadde prøvekjørt kjøkkenet i tre dager. Fredagen før så vi smitteøkningen komme og tenkte, nå kommer det ny nedstengning, forteller Danino.

De holdt oppe søndag 28. februar, med pizza og alkoholfri servering, så fulgte de ansatte pressekonferansen samme kveld kl 18, der det kom ny beskjed om nedstengning.

– Det kom på verst mulig tidspunkt. Jeg hadde gledet meg til å komme på jobb igjen 2. mars, så ble det ny nedstengning istedet, sier bartender Lars Inge Spydslaug, tillitsvalgt for de baransatte på Parkteatret.

Med bar og scenedrift er det nærmere 50 ansatte, inkludert deltidsansatte. De fleste har vært permittert året gjennom. I gjenåpningsperioden fra juli til ny nedstengning i november var rundt 10 tilbake på jobb.

– Vi jobbet hardt i fjor for å opprettholde smitteverntiltakene. Det var det som slet oss ut mest - du gjør alt riktig og står på, så er vi likevel de første det går ut over når det kommer nye smittevernstiltak, sier Spydslaug.

– Året har vært tungt. Men vi prøver å ha et positivt fokus, og stå klare til å ta alle endringer som måtte komme. Vi vet hvor sterkt vi står i Oslo, og at det er mange som savner oss, sier Spydslaug.

Kulturbyråd på banen

Da Dagsavisen kom inn døra på Parkteatret, var Danino i telefonen - «ja, det har kokt i innboksen min. Det er bare å brette opp armene og gå til kamp» sa Danino.

Det viste seg å være Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV), som hadde lest Daninos Facebook-oppdatering fra dagen før, og invitert Danino til møte. Her fortalte han bl.a om den nye tiltakspakken som byrådet la fram mot slutten av uka, for bedrifter særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. 150 millioner kroner er satt av til serveringssteder, og 20 millioner til kulturnæringen.

– Jeg opplever nå at vi blir lyttet til, og at byråden er oppriktig bekymret for vår situasjon, sier Danino.

– Byrådet lover en rask og lite byråkratisk søknadsordning. Det er bra. Det er det vi trenger. Mange av de statlige ordningene har vært vanskelige å skjønne, og kommet for sent, sier Danino.

Omar Samy Gamal. Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Kulturbyråd. Politiker (SV). Oslo rådhus.


– Jeg ble opprørt da jeg leste Dan Michaels innlegg på Facebook. Parkteatret er en del av Oslos identitet. At de står i en slik situasjon, med fare for å forsvinne, opprører meg, sier byråd Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen.

– Det er viktig at kulturlivet sier fra, slik som Dan Michael Danino har gjort, når hjelpeordningene ikke treffer riktig. Mange aktører i kulturlivet har en sammensatt økonomi, med glidende overgang mellom næringsvirksomhet, offentlig støttet kultur, og non-profit-virksomhet. Derfor kan de falle mellom flere stoler i tildelingen av støttemidler under pandemien, kommenterer Gamal.
Konkursene kommer i sommer

– Jeg håper regjeringen nå vil ta mer på alvor problemene denne delen av norsk næringsliv nå opplever. Vi har stått i dette et år nå og tatt regninger selv, som offentlige støtteordninger burde dekket. Kompensasjonsordningen for kulturlivet må bli mer rettferdig, forskriftene må endres, sier Danino.

Parkteatret har månedlige faste utgifter utenom lønn på 350.000 kroner. Hver måned under pandemien går driften med sekssifret underskudd. Fram mot sommeren vil oppsamlet underskudd nærme seg halvannen million.

– Kompensasjonsordningen for næringslivet dekker inntil 85 prosent av faste kostnader. Selv om det hadde vært reelt – mange kostnader faller utenom ordingen – er det 15 prosent igjen som vi må dekke, men vi har ingen inntekter, fordi myndighetene har stengt oss ned. Hvor skal vi ta pengene fra? spør Danino.

Også sist gang vi snakket med Danino, ved skjenkestengingen i november, mente han det ville komme mange konkurser i Oslos uteliv. Foreløpig har det ikke skjedd, antallet konkurser i norsk næringsliv gikk noe ned i 2020. Paradoksalt nok er det når serveringsstedene igjen får åpne, at konkursene vil komme, tror Danino. Da forfaller statlige avgifter til betaling.

– Med gjenåpning og vanlig drift fra 1. juni får du valget mellom å betale dine ansatte eller skattefuten. Først har du en måned på deg til å utbetale feriepenger for fjoråret. Etter det, 31. juli, forfaller utsatt moms og arbeidsgiveravgift fra 2020. Da er det ingen bønn. Du får valget mellom å betale dine ansatte eller skattefuten. Da kommer konkursene, tror Danino.

Han får støtte fra Hovedorganisasjonen Virke:

– Staten er den strengeste kreditoren her. Når staten krever inn skatter og avgifter, kommer konkursraset, sier Rhiannon Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser.

Rhiannon Edwards, leder Virke kultur og opplevelser

– For serveringsbransjen trenger vi å få på plass en salderingsordning for utsatte skatter og avgifter fra 2020. Hvis ikke, vil mange bli slått konkurs, mener Edwards.

– Og bransjen trenger kompensasjon for lønnsutgifter ved permisjon på kort varsel. Arbeidsgivere har blitt pålagt å stenge på tre dagers varsel, og må betale de ansatte to ukers lønn, mens man ikke har inntekter. Arbeidsgiverperioden ble dekket av staten ved første nedstengning i fjor, påpeker Edwards.

Kan de reddes av pizza?

– Vil vi klare det? Jeg vet ikke, sier Danino.

Han forteller at bedriften er avhengig av å få tilgang til midler gjennom våren for å klare sommeren - lån, kreditter, og/eller koronastøtte. Og Parkteatret har nå åpnet for servering av take away-pizza tre ettermiddager i uka. Danino håper at Parkteatrets faste publikum vil kjøpe pizza og ta med i parken utenfor, og slik hjelpe å holde stedet i live.

– Det er iallfall litt bedre nå enn i november. Da hadde vi ikke kjøkkenet. Nå har vi iallfall mulighet for en bitteliten inntekt, sier Danino.

– Vi kan ikke bare låse dørene her. Vi har forpliktelser overfor kreditorer, leverandører, publikum og artister. Men når dørene ikke er stengt, og vi ikke får støttemidler, er likviditeten så usikker at vi må permittere, konstaterer Danino, selv permittert.

Hver gang Dagsavisen har snakket med ham gjennom disse 12 månedene, har han også smilt og ledd, så vi har måttet be ham være alvorlig på bildene. Men denne gangen tar vi også med et bilde der han smiler, siden han tross alt tror det vil gå. Nå håper han på godt vær og god vaksinering utover våren.

Dan-Michael Danino, daglig leder Parkteatret Bar & Scene


– Man jo være optimist. Vi har kampvilje, sier han.

– På Parkteatret har vi alltid snudd på hver krone og skapt uforglemmelige opplevelser for tusenvis av folk. Det ligger ikke i vår natur å gi opp

---

Parkteatret

Konsertscene og bar på Grünerløkka i Oslo. Har fram til 2020 hatt over 250 konserter og arrangementer i året.

Kombinert scene og bardrift, 50 ansatte på scene og bardrift, og ni ansatte i administrasjonen.

Kåret til årets konsertarrangør på Bylarm 2020 - to uker før nedstengningen

---

Mer fra Dagsavisen