Lan Marie Nguyen Berg i Miljøpartiet De Grønne tror flere parsellhager vil gjøre byens befolkning godt. Her fra hageflekkene på Keyserløkka. FOTO: HILDE UNOSEN

Vil ha flere bønder i byen

– Når vi bygger den tette, klimasmarte byen, må vi også opprette nye, grønne lunger, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Miljøpartiet De grønne (MDG) ønsker at det urbane landbruket i Oslo skal få blomstre.

Nå tar førstekandidaten deres, Lan Marie Nguyen Berg, til orde for at Oslo skal legge til rette for 10.000 nye parsellhager over den neste femårsperioden. Dette gjør hun mens hun plukker sukkererter i parsellhagen til en kollega på Keyserløkka. De første to årene ønsker hun 3.000 nye parsellhager.

– Vi mener dette er noe Oslos befolkning savner i hverdagen. Det er et tiltak som er viktig for klimaet, det biologiske mangfoldet i byen vår og for at folk kan komme nærmere naturen, sier hun.

LES OGSÅ: Vil ha landbruk inn i byene

Mindre og smartere

I dag finnes det 22 parsellhager plassert over hele byen, men områdene trues stadig av at utbyggere og andre ønsker å bruke plassen til noe annet, ifølge parsellhager.no. For å få plass til alle de nye hageflekkene, ønsker hun å bygge mindre parseller, gjerne ned i 10 kvadratmeter store.

– Dette vil gjøre at mange flere får muligheten til å dyrke noe selv, sier hun.

Hun vil også samarbeide med borettslagene, slik at flere kan få hageflekker i nærheten av der de bor.

– Mange må i dag reise langt for å komme seg til sin parsell. Dette er en fin mulighet for familier til å ha et felles prosjekt og å gjøre noe sammen, sier hun.

MDG ønsker i sin plan også å stille krav til utbyggere, slik at man kan legge til rette for små hageflekker allerede før nye boliger settes opp. Alle områder, fra tak til bakgårder kan benyttes. Nguyen Berg mener dette er særlig viktig i sentrumsområdene

– Vi ønsker å ha en fordelingsnøkkel som prioriterer indre by. Der har folk ofte mindre tilgang på privat hage, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Integrering

Førstekandidaten mener også parsellhager skaper nye møteplasser for folk som bor i samme område, og at det derfor også kan være et viktig integreringstiltak.

– Å plante noe sammen, fører også folk sammen, sier hun.

I tillegg mener hun urbant landbruk kan skape nye entreprenører, som finner nye og klimavennlige løsninger og prosjekter. Hun åpner også for muligheten til at barnehager og skoleklasser kan få sine egne hageflekker, slik barnehagen blant annet har fått på Keyserløkka.

LES OGSÅ: Grønn trussel

Eiendomsskatt

Nguyen Berg ønsker også at bydelene skal få øremerkede midler til prosjektet, i tillegg til at det skal settes av penger på sentralt nivå. Pengene vil hun og partiet hente blant annet fra innføring av eiendomsskatt.

– Dette handler om prioriteringer. Vi vil bruke eiendomsskatten til å styrke frivilligheten og bydelsøkonomien, og dermed få penger til dette prosjektet, sier hun.

LES OGSÅ: La humla suse!