Leder av driftsstyret, Morten Buan, ved Uranienborg skole mener alle barn i skolekretsen bør få plass på nærskolen i stedet for å bli sendt til Majorstuen og Ruseløkka skoler. FOTO: MIMSY MØLLER

Nektes å gå på nærskolen

Hvor nærme du bor Uranienborg skole, avgjør om førsteklassingen får plass på skolen eller ikke. Selv om de tilhører skolekretsen.

 

Av Tom Vestreng og Kristin Fredriksen

Utdanningsetaten (UDE) har ikke endret skolegrensene for å tilpasse elevtallet til skolens kapasitet, og har nå nektet skolen å ta inn elevene som tilhører Uranienborg skolekrets, men henviser dem heller til Majorstuen og Ruseløkka skoler.

Skolens driftsstyre har bedt om å få opprette flere klasser for å ta imot elevene og kommet med løsningsforslag på dette, men det er avvist av Utdanningsetaten.

Fortvilte foreldre

Uranienborg skole er en populær skole og mange har flyttet til skolekretsen for å få ungene inn der.

– Jeg har vært i kontakt med mange forsmådde foreldre. Senest før helgen var jeg i kontakt med en mor som fryktet at barnet ikke får plass på Uranienborg skole, selv om de hører til der, sier Andreas Haug, i FAU ved Uranienborg skole, til Dagsavisen.

Uranienborg skole skal rehabiliteres, og dermed mener UDE at det bare skal være to klasser på hvert trinn mens skolen pusses opp.

– Vi fikk tidligere beskjed av UDE at det var driftsstyret ved skolen som skulle bestemme, og vi la opp til en løsning med tre klasser. I forrige uke fikk vi informasjon fra UDE at det blir to klasser, og at vi ikke får bestemme, sier leder i driftsstyret ved Uranienborg skole, Morten Buan til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Full forvirring om skolestart

Avstanden bestemmer

Dagsavisen skrev tidligere denne måneden om hastevedtak i Nordre Aker bydel hvor tolv skolestartere uten forvarsel fikk beskjed etter påskeferien om at de måtte starte på Refstad i stedet for på nærskolen Disen. Hastevedtaket ble så omgjort etter en ny gjennomgang av antall elever. Og i vinter viste en opptelling gjort av Dagsavisen at over 30 skolegrenser er blitt endret de to siste årene. Foresatte trakk da fram at den stadige endringen fører til en rasering av lokalsamfunn og farlige skoleveier.

Til høsten er det rundt 100 førsteklassinger som sogner til Uranienborg skole. Omtrent en tredjedel av disse vil få beskjed om at de må ikke får plass. Driftsstyret åpner for tre klasser, noe som vil gjøre at de fleste som ønsker det vil få plass.

– Noen flytter ut før skolestart, og andre velger andre alternativer som den tyske eller franske skolen, sier Buan.

Nå skal alle adressene til de kommende elevene legges inn i en kartbase, og det er avstanden fra hjemmeadressen til skolen som bestemmer hvilken skole de skal gå på.

– Det kan være sånn at de som bor i nummer ti, får plass, mens de som bor i nummer 12 må gå på Majorstua eller Ruseløkka, sier Buan.

LES OGSÅ: Amputert skolestart ved fem skoler

Andre alternativer

– Jeg ser to alternative løsninger overfor UDE. Det ene er å bruke lokalene til Aktivitetsskolen, som vi har gjort med hell tidligere. Det andre er å sette opp en paviljong, noe som det uansett er planer om. Men UDE har bestemt seg, og vil ikke diskutere med oss, sier Buan.

– Vi mener det er uholdbart å ikke tilby skoleplass på den skolen som elevene sogner til. Da skulle de heller ha gjort endringer i inntaksområdet. Det skaper mye usikkerhet hos foreldre og barn. Vi vil heller ha dem på Uranienborg, og la dem være med i et midlertidig opplegg som uansett må på plass i forbindelse med byggeprosessen.

– Er ikke plass til flere elever

– På grunn av brannsikkerhet er det ikke anbefalt å a i bruk AKS-bygningen til klasserom. Undervisningsbygg som eier bygget, mener det er nok elever i bygningen oh at det ikke er forsvarlig med flere elever, sier assisterende direktør Kjell Richard Andersen i UDE.

Oslo bystyre har vedtatt at det baere skal være tre paralleller ved skolen. UDE-direktøren viser til at grensene ble endret i fjor, mnen på grunn av ombyggingen er det fortsatt for mange skolestartere. Han forstår fioreldre som blir urolige når svaret kommer så sent.

– Erfaringene visder at veldig mange flytter fra dette området fram mot skolestart. Derfor sitter vi med lister og går gjennom og sjekker med foreldrene om de skal fortsette å bo i området. Vi hadde 138 elever som ble invitert på innskriving i desember, 32 av dem har allerede flyttet. vi vet også fra tidligere år at det er mange som flytter. Skoler som ligger i sentrum, har en noe mer ustabil elevmasse, så vi er litt bundet av omstendighetene som gjør det vanskeligere å være tidligere ute.